Suikerbieteninformatiedag 2020

Op 8 december vond de suikerbieteninformatiedag 2020 plaats*. Helaas moest dat dit jaar online. Het voordeel hiervan is dat er nu films beschikbaar zijn van de presentaties, die iedereen kan bekijken. Door in de tabel hieronder op de titel te klikken kunt u de desbetreffende presentatie kijken, inclusief de vragenronde aan het eind.

Titel Spreker
Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever  Linda Frijters/
Levine de Zinger
 Beheersing van vergelingsziekte  Elma Raaijmakers
 Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk  Sjef van der Heijden
 Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de
huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid
 Martijn Leijdekkers
 Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere  middelen  Bram Hanse
 Een bewerkelijke grondbewerking  André van Valen
 Effect van (mengsels) van groenbemesters op bietencyste- en
vrijlevende aaltjes
 Elma  Raaijmakers/
Linda Frijters

 

Hieronder nog de opening- en het sluitingswoord door Jan Willem van Roessel:

Opening

 

Afsluiting

*De SID zijn bedoeld voor suikerindustriemedewerkers, vertegenwoordigers van fabrikanten en handel van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, kwekers, docenten van agrarische scholen, onderzoeksinstellingen en voorlichting.

Mogelijk ook interessant