Beschikbaarheid insecticiden voor de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte

In 2024 heeft alleen Teppeki een toelating om bladluizen en vergelingsziekte te beheersen. Daarnaast zijn er vrijstellingsaanvragen voor twee middelen ingediend door Cosun met medewerking van BO Akkerbouw. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over eventuele vrijstellingen van middelen om bladluizen en vergelingsziekte te beheersen. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dat hier kenbaar maken.

Meer informatie
Meer informatie over bladluizen en de inzet van Teppeki is te lezen in het bericht ‘Eerste bladluizen gesignaleerd op vroeggezaaide percelen’.


Foto 1. Bij twee groene bladluizen per tien planten, wordt momenteel de schadedrempel overschreden. Ingrijpen is op dit moment mogelijk met Teppeki. Kijk voor de actuele bladluissituatie op
www.irs.nl/luis.


Foto 2. Bij overschrijding van de schadedrempel van groene bladluizen is het belangrijk om in te grijpen, om verspreiding van vergelingsziekte binnen een bietenperceel te voorkomen.

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant