Beheersing van Cercospora beticola in suikerbieten

In Nederland zijn cercospora (Cercospora beticola) en stemphylium (Stemphylium beticola) de twee bladschimmels die de meeste schade kunnen veroorzaken. Afhankelijk van de mate van aantasting en het moment dat die begint kunnen deze twee bladschimmels zorgen voor een tot 40% lagere suikeropbrengst.
In 2020 zijn door het IRS vijf proefvelden aangelegd. De resultaten van dit onderzoek worden beschreven en bediscussieerd in dit verslag.

Uitbreiding van advies-applicatie onkruidbeheersing in suikerbieten

Sinds een aantal weken is de compleet nieuwe versie van deze applicatie (www.irs.nl/ILO) beschikbaar. Naast de al bekende mogelijkheden is hieraan nu nog een extra optie toegevoegd. Op basis van bietenstadium, onkruidstadium en toepassingsomstandigheden, wordt een advies van middelen gegeven. Als aanvulling is nu een compleet overzicht beschikbaar met de ingevulde gegevens.

Nieuws uit de bietenkliniek: vreterij door hazen

We hebben reeds diverse meldingen van hazenschade binnengekregen. Hazen laten vaak een heel typisch beeld achter in suikerbieten. Over een bepaalde lengte van de rij, soms wel enkele meters lang, vreten zij de blaadjes van de planten weg. Alle blaadjes zijn daarbij tot dezelfde hoogte afgevreten (foto 1 en 2). Het schadebeeld is zichtbaar tot aan het vierbladstadium. Voor meer schadebeelden en foto’s zie dit bericht.

Geleidelijke transitie naar combinatie van chemische en mechanische aanpak

Voorjaar 2021, een nieuw teeltseizoen is aangebroken. Een paar van de belangrijkste activiteiten op het gemiddelde akkerbouwbedrijf in het voorjaar zijn de bemesting en de onkruidbestrijding. Beiden vragen met alle geldende beperkingen veel creativiteit en vakmanschap van de ondernemer. Waar liggen nog mogelijkheden om verder te optimaliseren, bijvoorbeeld als het gaat om de onkruidbestrijding in suikerbieten? Nieuwe middelencombinaties? Verdergaande vormen van geïntegreerde bestrijding (chemisch/mechanisch)? Kaj Poldermeer sparde voor de Akkerbouwkrant erover met Sjef van der Heijden, onderzoeker onkruidbeheersing/techniek van het IRS. In de pdf het artikel zoals geplaatst in Akkerbouwkrant nummer 2 van 2021.

www.irs.nl vernieuwd

De website met alles over suikerbieten is vernieuwd. De voornaamste verbeterpunten zijn de aanpassingen in de zoekmachine, de gebruiksvriendelijkheid en de uitstraling. Achter de schermen is er ook veel veranderd waardoor het onderhoud van de site eenvoudiger en goedkoper wordt.

Nieuwe versie advies-applicatie onkruidbeheersing in suikerbieten

Met de ingebruik name van de compleet nieuwe versie van de applicatie van IRS-LIZ-Onkruidbeheersing (www.irs.nl/ILO) is deze beschikbaar voor 2021. Door de aanpassingen is het programma in een moderne stijl opgebouwd, waardoor het eenvoudig en overzichtelijk te gebruiken is. Deze applicatie is nu ook zeer geschikt om met een smartphone of tablet te gebruiken, het kan via www.irs-onkruidbeheersing.nl worden geïnstalleerd.

Gaatjes in bietenblad door insectenvraat

Na opkomst zijn er diverse insecten die schade kunnen veroorzaken aan jonge bieten. Een kenmerkend schadebeeld zijn kleine gaatjes in het bietenblad, die uitscheuren naarmate de biet groeit. Kleine, ronde gaatjes kunnen worden veroorzaakt door vraat van aardvlooien, bovengrondse springstaarten en bietenkevers. Terwijl bietenkevers vooral voorkomen op kleigronden, komen aardvlooien vooral voor op zand- en dalgronden en komen bovengrondse springstaarten vrijwel op alle grondsoorten voor.