1. Rassenkeuze suikerbieten

Versie: november 2019 CONTACTPERSOON: MARTIJN LEIJDEKKERS INHOUD 1. Rassenkeuze suikerbieten 1 1.1 Inleiding 2 1.2 Bietenzaad 2 1.2.1 Oppassen met bietenzaad 2 1.2.2 Verzaaibaarheid 2 1.2.3 Benodigde hoeveelheid zaaizaad 3 1.2.4 Bewaaradvies overgebleven bietenzaad 3 1.3 Schietergevoeligheid 5 1.3.1 Wanneer ontstaan schieters? 6 1.3.2 Schieters bij rassen met twee-/drievoudige resistentie 6 1.3.3 Controle bietenzaad op……

1.1 Inleiding

versie: december 2021 Elk jaar stelt de Werkgroep Rassenonderzoek Suikerbieten in november/december de Aanbevelende Rassenlijst samen. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten van het door het IRS uitgevoerde rassenonderzoek. Voor opname op de rassenlijst moeten de rassen minimaal drie jaar onderzocht zijn en de financiële opbrengst moet beter zijn dan het gemiddelde van……

1.2 Bietenzaad

versie: maart 2024 1.2.1 Oppassen met bietenzaad Bietenzaad bevat gewasbeschermingsmiddelen (fungiciden en soms ook het insecticide Force) en daarom is het advies om handschoenen te dragen bij het omgaan met het zaad. Bij het gebruik van pillenzaad, waar het insecticide Force in zit, mag het zaad niet bloot komen te liggen in verband met giftigheid……

Gewasbeschermingsbulletin 2024

Dit bulletin is een naslagwerk voor ziekten en plagen en onkruidbeheersing in de suikerbietenteelt. Dit bulletin is ook beschikbaar op de site (www.irs.nl/gewasbeschermingsbulletin) en in de IRS-app (te downloaden via www.irs.nl/app). Het kan dienen als naslagwerk gedurende het groeiseizoen of en hoe ziekten, plagen en onkruiden aangepakt kunnen worden. U kunt dit bulletin ook als pdf openen.……

Kader: Kies het juiste ras voor volgend teeltseizoen

Onlangs zijn de Aanbevelende Rassenlijst en Brochure Suikerbietenzaad voor 2024 gepubliceerd. In de Rassenlijst zijn slechts drie nieuwe rassen opgenomen. Er is daarnaast ook keuze uit diverse nieuwe
rassen die twee jaar onderzocht zijn, al zijn deze beperkt beschikbaar. Als hulpmiddel bij de keuze, wordt via het ledenportaal van Cosun bij de digitale zaadbestelling een aanbeveling gegeven voor de benodigde resistentie(s).