Mogelijk nachtvorst op komst

Volgende week wordt voor een groot deel van Nederland kans op (nacht-)vorst verwacht. Neem geen risico en dek de bietenhoop af vóórdat het gaat vriezen. Houd er rekening mee dat hopen die eventueel al met vliesdoek, zoals Toptex, zijn afgedekt niet afdoende tegen vorst beschermd kunnen zijn. Bieten onder Toptex bevriezen weliswaar minder snel doordat ze doorgaans droog zijn en de koude wind minder hard door de hoop heen waait, maar vorstschade kan onder Toptex toch ontstaan.

Zaaischijven opsturen voor keuring

Slijtage van zaaischijven zorgt voor slecht zaaiwerk. Zeker als met een zaaimachine jaarlijks veel gezaaid wordt, kunnen de cellen in de schijven na enkele seizoenen al (te veel) slijtage vertonen. Het advies is om de zaaischijven van buitenvullers eens per vier jaar of iedere 250 hectare te laten keuren. IRS biedt weer de mogelijkheid om bieten- en cichoreizaaischijven te laten keuren. Opsturen van de schijven kan tot 31 januari 2024.

“Magere oogst aan nieuwe suikerbietrassen”

Suikerbietentelers kunnen sinds 11 september weer met korting suikerbietenzaad bestellen uit de rassenlijst van 2023 bij Cosun Beet Company. De meeste telers kunnen daarvan profiteren omdat er nauwelijks betere rassen op de nieuwe lijst komen. Het aantal nieuwe rassen dat op de lijst van 2024 komt is maximaal drie. In dit artikel in Boerderij gaat Luuk Meijering (Misset) verder in op welke rassen mogelijk wel komen in de hoofdbestelling naar aanleiding van een interview met Martijn Leijdekkers (IRS).

Uitnodiging Praktijkdag Suikerbieten te Westmaas – 31 augustus 2023

Woensdag 23 augustus is een uitnodiging door Cosun Beet Company naar telers en loonwerkers gemaild. Mocht u de uitnodiging (onverhoopt) niet hebben ontvangen, bij deze nodigen Wageningen University & Research Proefbedrijf Westmaas, IRS en Cosun Beet Company u van harte uit op de Praktijkdag Suikerbieten op 31 augustus in Westmaas.
Kennisuitwisseling is belangrijk om de opbrengsten in de suikerbietenteelt op topniveau te brengen en in de toekomst te houden. Een topopbrengst kan alleen gehaald worden als alle teeltzaken in orde zijn. Wij bieden u daarom een uitvoerig programma aan waarin kennisuitwisseling centraal staat.

Neem een grondmonster om bietencysteaaltjesschade in 2024 te voorkomen

De afgelopen weken zijn er op percelen slapende bieten zichtbaar geweest. Op een aantal percelen werd dit veroorzaakt door aantasting van bietencysteaaltjes (BCA). Om verrassingen in de bietenteelt van 2024 te voorkomen, kunt u het perceel van 2024 bemonsteren op de aanwezigheid van bietencysteaaltjes. De keuze van de juiste (resistente) groenbemester en het juiste bietenras kunnen afgestemd worden op de uitslag van de BCA-analyse.

Met alleen fungiciden lukt het niet meer

In Boerderij verschijnt dit seizoen voor het tweede jaar op rij een serie over suikerbieten. Dit keer wordt de bietenteelt op het bedrijf van Bert en Robin Kuper gevolgd. In het derde artikel uit deze serie gaat het over de beheersing van bladschimmels in suikerbieten. Luuk Meijering (Misset) heeft het geschreven op basis van een interview met IRS-onderzoeker Bram Hanse. Hierin wordt ingegaan op de brede aanpak die nodig is om de bladschimmels, zoals cercospora, te beheersen. De fungiciden hebben ondersteuning nodig, goede timing van middelen is cruciaal. 

Bladschimmelstrategie bij vroege oogst

Dit seizoen zijn door de latere start de bladschimmels ook beduidend later dan in voorgaande jaren. Dat kan met name bij vroege oogst (voor eind september) een voordeel zijn: wanneer er nu nog geen bladschimmelaantasting in het bietengewas te vinden is én het perceel in september geoogst gaat worden, dan kan overwogen worden om geen fungicidebespuiting op deze percelen uit te voeren.

Volop aandacht voor onkruidbeheersing

Onkruidbeheersing in suikerbieten zal de komende jaren waarschijnlijk meer aandacht gaan vragen. Enerzijds door het wegvallen van herbiciden, anderzijds door de reductiedoelstelling van Farm-to-Fork. Daarom is de laatste weken volop aandacht besteed aan zowel chemische als mechanische onkruidbeheersing en de combinatie daarvan.