Laat de bladschimmels niet ontsnappen!

Inmiddels zijn op veel percelen een of twee bespuitingen tegen bladschimmels uitgevoerd. Ook zijn er percelen die voor de derde keer gespoten zijn of waar binnenkort de derde bespuiting zal volgen. Met name cercospora is op veel percelen nu te vinden. De vlekjes die nu te zien zijn, komen uit de succesvolle infectie van 2 tot 3 weken geleden. Daar zullen er de komende weken nog veel meer bijkomen, zodat er een versnelling in de aantasting ontstaat. De beste strategie is, om het aantal vlekjes zo laag mogelijk te houden. Dat kan dus betekenen dat er nu nog een bespuiting uitgevoerd moet worden om de schade te beperken.

Innovatiedag Bodem

Tijd: 10.00-15.00 uur Op vrijdag 9 september houden Cumela, Fedecom, Wageningen University and Research, Cosun Beet Company en IRS de Innovatiedag Bodem op de Proeftuin voor Agroecologie en Technologie in Lelystad. Op de Innovatiedag worden verschillende workshops gehouden rondom bodemdruk, banden, bodemprofielen en grondbewerking. Het doel van deze dag is om kennis, praktische tips en……

Uitnodiging: Innovatiedag Bodem

Op vrijdag 9 september houden Cumela, Fedecom, Wageningen University and Research, Cosun Beet Company en IRS de Innovatiedag Bodem op de Proeftuin voor Agroecologie en Technologie in Lelystad.
Op de Innovatiedag worden verschillende workshops gehouden rondom bodemdruk, banden, bodemprofielen en grondbewerking. Het doel van deze dag is om kennis, praktische tips en instrumenten aan te reiken. Er is ruimte voor maximaal 200 deelnemers.

Blijf alert op bladschimmels!

Deze week is het drie weken geleden dat de IRS-gebieden Noord-Holland en Zuid-Holland-vast gewaarschuwd zijn voor gevonden aantastingen door bladschimmels in suikerbieten. Sinds de waarschuwingen zijn er dagen met hoge luchtvochtigheid in combinatie met temperaturen boven de 20°C geweest. Hierdoor is het weer voor zowel cercospora als stemphylium op veel percelen gunstig voor infectie geweest.

Video: uitleg van werking FarmDroid zaai- en schoffelrobot

Om op een mogelijke verandering vooruit te lopen, doet het IRS onderzoek naar alternatieve methodes van onkruidbeheersing. Een van de ontwikkelingen is de FarmDroid FD20 zaai- en schoffelrobot. Samen met Cosun Beet Company, Sensus en Groeikracht wordt hiermee in 2022 ervaring opgedaan in suikerbieten en cichorei. In deze video uitleg over de werking van de robot.

Efficacy and necessity of seed treatments for a sustainable use

Een van de doelen van de farm-to-fork-strategie is een reductie van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Een belangrijk aspect in de strategie is het toepassen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Echter, bij de toepassing van insecticide- of fungicidezaadbehandelingen moet voor aanvang van de teelt al besloten worden welke zaadbehandelingen nodig zijn. Tijdens het 78e IIRB congres in Mons (B) is een presentatie gegeven over de effectiviteit van verschillende zaadbehandingen en hoe deze kunnen worden toegepast in IPM-strategie. Deze presentatie is alleen beschikbaar in het Engels.

App ziekten&plagen geheel vernieuwd

De ziekten en plagen app is volledig herzien om hem gebruiksvriendelijker te maken.
De applicatie past zich nu automatisch aan elk schermformaat aan en de gebruikerservaring is nu identiek, of het nu op een telefoon of een computer is. Bovendien worden alle updates, zowel technische als inhoudelijke, in real time weergegeven op alle toestellen.

Exploring Mature Plant Resistance in sugar beet to avoid Virus Yellows infection in the field

Tijdens het IIRB congres in Mons (B) op 21 en 22 juni 2022 presenteerde Sharella Schop haar poster over ouderdomsresistentie tegen bladluizen in suikerbiet. Hierin wordt het effect van ouderdomsresistentie op luizen beschreven en de variatie in suikerbietgenotypen voor deze eigenschap. Het project is een samenwerkingsverband tussen Wageningen Universiteit, Cosun Beet Company, IRS, SESVanderHave en de British Beet Research Organization. Ook wordt het project financieel ondersteund door Topconsortium voor Kennis en Innovatie – Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (TKI-T&U), waarbij industrie, onderzoeksinstituten en de Nederlandse overheid samenwerken aan innovatieve ideeën voor de duurzame productie van gezonde en veilige voeding en een groene leefomgeving.

Extra stikstofgift na hevige regen niet rendabel

Plaatselijk is er in de afgelopen weken veel regen gevallen. Dat roept nogal eens de vraag op of er geen stikstof is uitgespoeld en of een aanvullende gift gerechtvaardigd is. Dat blijkt niet nodig te zijn. Wanneer de volledige stikstofgift al is gegeven, hoeft er geen extra bemesting te worden uitgevoerd. Deze extra stikstof drukt het suikergehalte doordat het gewas langer wordt aangezet tot bladproductie.

Begin vanaf gewassluiting met controle op bladschimmels

Elk jaar komen bladschimmels in suikerbieten voor. De eerste aantasting dient zich kortere of langere tijd na het sluiten van het gewas aan. Het exacte moment is moeilijk te voorspellen en vooral afhankelijk van het microklimaat in het gewas en de hoeveelheid sporen van de bladschimmels in de grond van het perceel. Dit jaar zijn de verschillen in ontwikkeling tussen percelen in dezelfde regio groot. Daardoor zullen sommige percelen al (bijna) gesloten zijn, terwijl andere nog open staan. Bladschimmels treden op bij een gunstig microclimaat wat makkelijker ontstaat in een gesloten gewas. Bij onregelmatige percelen is het advies om in elk geval de gesloten gedeelten te controleren.