Praktijkdag bieten 2022

31 mei Praktijkdag bieten 2022 Op dinsdag 31 mei 2022 houden SPNA, IRS en Cosun Beet Company een dag over toekomstbestendige teelt van in suikerbieten op SPNA-locatie Ebelsheerd. De organisatoren willen graag de laatste nieuwe inzichten, trends en innovaties in de teelt van suikerbieten tonen aan akkerbouwend (Noord-)Nederland. Naast een geleide rondgang langs zes verschillende……

Suikerbieteninformatiedag 2021 Livestream

Hieronder kunt u live kijken naar de suikerbieteninformatiedag 2021 vanuit Dinteloord. Zie hieronder de livestream, de chat, het programma en de handouts. Livestream: Chat:  Programma: Streeftijden: (handouts beschikbaar vanaf dinsdag 7 december via de links hieronder) 8.30 uur Opening – Rassenkeuze: ontwikkelingen in resistenties en advies                 ……

Bodemadvieskalender

De partners in het project Beter Bodembeheer hebben een interactieve ‘Bodemadvieskalender’ ontwikkelt in opdracht en samenwerking met BO Akkerbouw. De Bodemadvieskalender geeft algemene adviezen en links naar (achtergrond)informatie. Akkerbouwers kunnen er direct mee aan de slag, zich er verder in verdiepen of er het gesprek met hun (bodem)adviseur over aangaan. De adviezen variëren van het……

Video Thema 1: Volledig niet-chemische onkruidbestrijding – ‘Dàg, onkruid 2021’

Tijdens de Dàg, Onkruid lag de focus op onkruidbeheersing op de zandgronden in met name suikerbieten en cichorei. In deze video komen timing en management bij volledig mechanische onkruidbestrijding en de aanpak in suikerbieten, cichorei, mais en aardappel aan de orde. Dit is de eerste video in een serie van drie video’s over mechanische onkruidbestrijding, combineren van mechanische met chemische onkruidbestrijding en innovaties voor onkruidbestrijding geeft telers extra informatie voor de praktijk. De video’s horen bij ‘Dàg, onkruid 2021’.

Video Thema 2: Nieuwe strategieën: combinatie van chemisch en niet-chemische maatregelen – ‘Dàg, onkruid 2021’

Tijdens de Dàg, Onkruid lag de focus op onkruidbeheersing op de zandgronden in met name suikerbieten en cichorei. In deze video komen nieuwe strategieën met daarin een combinatie van chemisch en niet-chemische maatregelen aan de orde. Voor zowel suikerbieten als cichorei zijn een zestal strategieën uitgewerkt en in een demonstratie aangelegd om te komen tot lagere input van herbiciden en/of vervanging van middelen, die gaan verdwijnen. Dit is de tweede video in een serie van drie video’s over mechanische onkruidbestrijding, combineren van mechanische met chemische onkruidbestrijding en innovaties voor onkruidbestrijding geeft telers extra informatie voor de praktijk. De video’s horen bij ‘Dàg, onkruid 2021’.

Video Thema 3: Innovatieve technieken voor onkruidbestrijding – ‘Dàg, onkruid 2021’

Tijdens de Dàg, Onkruid lag de focus op onkruidbeheersing op de zandgronden in met name suikerbieten en cichorei. In deze video gaat Bram Veldhuisen (WUR | Open Teelten) in op technieken die beschikbaar zijn. Het gaat met name om in de rij technieken, plaatsspecifieke toepassingen van herbiciden, autonome voertuigen en robotisering. Dit is de derde video in een serie van drie video’s over mechanische onkruidbestrijding, combineren van mechanische met chemische onkruidbestrijding en innovaties voor onkruidbestrijding geeft telers extra informatie voor de praktijk. De video’s horen bij ‘Dàg, onkruid 2021’.

Video ‘Bepaling mate van aanvullende resistentie van rhizomanieresistente rassen’

Het rhizomanievirus in suikerbieten blijft een aandachtspunt. Schade veroorzaakt door dit virus komt tot uiting in een lager wortelgewicht, een lager tot zeer laag suikergehalte en een slechtere verwerkingskwaliteit van de suikerbieten. In dit filmpje een impressie hoe rassen met aanvullende resistentie tegen resistentiedoorbrekende varianten van het rhizomanievirus op virusvermeerdering worden getoetst.

Gele bladtoppen kunnen ontstaan door aantasting van wantsen

De afgelopen weken ontstaan er vooral in het zuidwesten van het land de eerste gele bladtoppen in suikerbietenpercelen. Dit kan komen door vergelingsziekte, maar ook wantsenschade kan dit beeld geven. Een virusbepaling op het lab (PCR test) geeft de doorslag als het om een vergelingsvirus gaat, maar ook in het veld zijn verschillen te onderscheiden.