Nieuws uit de bietenkliniek: vreterij door hazen

Op de vroegst gezaaide percelen zien we alweer vreterij door hazen. Hazen laten vaak een heel typisch schadebeeld achter in suikerbieten. In de lengte van de rij, soms wel enkele meters achter elkaar, vreten zij de blaadjes van alle planten weg. Alle blaadjes zijn daarbij tot dezelfde hoogte afgevreten (foto 1 en 2). De schade is het grootst als er alleen nog maar stengeltjes staan. Het groeipunt is dan namelijk weggevreten, wat resulteert in plantwegval. Bij de aangevreten planten zijn vaak keutels zichtbaar (foto 2). Het schadebeeld is zichtbaar tot aan het vierbladstadium, daarna veroorzaakt vraat geen plantwegval meer. De hazen kunnen dan nog wel van de bieten vreten, maar de biet is daarna sterk genoeg om dit te kunnen compenseren. 

 Schade beperken
Schade door hazen is te beperken door schrikdraad neer te zetten. Op sommige percelen is te zien dat de hazen uit naastgelegen graanpercelen of bossen komen. In een dergelijk geval kunt u overwegen om aan die zijde van het perceel schrikdraad neer te zetten. Daarnaast zijn er enkele telers die de hazen alternatief voer, bijvoorbeeld wortelen, aanbieden op de kopakker of schaaltjes water neerzetten. Dit laatste omdat hazen vaak vreten aan bieten om hun dorst te lessen. Verder is er helaas niets mogelijk om hazenschade te voorkomen. De schade zal meestal te gering zijn om over te zaaien (zie hiervoor de IRS Applicatie Overzaai). Het is wel altijd zinvol om faunaschade te melden. De overheid ziet het pas als een probleem zodra er schade gemeld wordt. Voor melding zie de website van ‘FaunaSchade Registratie’. Meld dus ook als het slechts beperkte schade betreft en niet pas als overzaai nodig is! 


Foto 1. Bij vreterij door hazen zijn de bladeren op dezelfde hoogte afgevreten. Hierdoor blijven soms alleen de bladstelen over. 


Foto 2. Bij vreterij door hazen zijn de bladeren afgevreten. Vaak zijn bij planten ook hazenkeutels zichtbaar.
 

 

 

 

 

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant