Biologische teelthandleiding

In 2003 is er een biologische teelthandleiding gemaakt. Deze is daarna niet meer bijgehouden met de nieuwste ontwikkelingen en regelgeving. Daarnaast worden op het moment van schrijven geen biologische suikerbieten meer verwerkt door de suikerindustrie. De biologische teelthandleiding is daarom verwijderd van de website. Mensen die interesse hebben in de biologische teelthandleiding kunnen contact met ons opnemen.

Bladluiswaarschuwingskaart


Klik hier om de kaart groter te openen » 

Applicatie overzaai

Met de applicatie ”(Over)zaai, opkomst en groei’ kan worden berekend of overzaaien voor uw perceel rendabel is. Bereken of overzaaien rendabel is »