Berichten van Sjef van der Heijden

Advies-applicatie onkruidbeheersing in suikerbieten weer actueel
Bodemherbiciden toepassen kort na zaai bieten
Aanwezige onkruiden en groenbemesters opruimen voor de start van het nieuwe groeiseizoen
Chemische bestrijding van raaigras in pottenproef in 2022
Nieuwsflitsen 2023
Onkruidbeheersing blijft een uitdaging
Onkruid integraal aanpakken
IRS Jaarverslag 2022 online
Veranderende aanpak onkruidbestrijding in de toekomst
Teeltvoorschrift vergelingsziekte geactualiseerd
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2024
Nieuwsflitsen 2022