Berichten van Sjef van der Heijden

Video: uitleg van werking FarmDroid zaai- en schoffelrobot
IRS Jaarverslag 2021 online
Nieuws uit de bietenkliniek: verkleving door ethofumesaat
Onder droge omstandigheden hogere doseringen gebruiken in het LDS
Nu chemisch, meer mechanisch in de toekomst
Toegelaten middelen in de bietenteelt
Adviesprogramma: onkruidbestrijding in suikerbieten
Voorkom vergelingsziekte door bietenhopen en restanten bieten tijdig op te ruimen
Effect van inzet bodemherbiciden onder droge omstandigheden?
Bij vroege zaai meer effect van inzet bodemherbiciden
Opruimen aanwezige onkruiden en groenbemesters voor de start van het nieuwe groeiseizoen
Teeltvoorbereiding: Begin met een schoon perceel