Berichten van Sjef van der Heijden

Uitbreiding van advies-applicatie onkruidbeheersing in suikerbieten
Geleidelijke transitie naar combinatie van chemische en mechanische aanpak
Stel onkruidbestrijding uit bij nachtvorst
Nieuwe versie advies-applicatie onkruidbeheersing in suikerbieten
Meer mechanische onkruidbestrijding in de toekomst
Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk
Onkruid- en aardappelopslagbestrijding in suikerbieten in 2020: Conviso Smart Systeem
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2021
Onkruidbestrijding in het voorjaar tot opkomst van de bieten
Bestrijding van ALS-tolerante en niet-ALS-tolerante onkruidbieten met diverse graanherbiciden
Check de middelenkast
Bietenopslag bron van vergelingsvirussen