Berichten van Sjef van der Heijden

Onkruidbestrijding in suikerbieten in 2021: chemische onkruidbestrijding
Effectiviteit van verschillende herbiciden op ALS-resistente onkruidbieten in graan
Video: uitleg van werking FarmDroid zaai- en schoffelrobot
IRS Jaarverslag 2021 online
Nieuws uit de bietenkliniek: verkleving door ethofumesaat
Onder droge omstandigheden hogere doseringen gebruiken in het LDS
Nu chemisch, meer mechanisch in de toekomst
Toegelaten middelen in de bietenteelt
Adviesprogramma: onkruidbestrijding in suikerbieten
Voorkom vergelingsziekte door bietenhopen en restanten bieten tijdig op te ruimen
Effect van inzet bodemherbiciden onder droge omstandigheden?
Bij vroege zaai meer effect van inzet bodemherbiciden