Berichten van Sjef van der Heijden

Goed om een rondje door de bieten te doen voor het opruimen van schadelijke onkruiden en schieters
Onkruid integraal aanpakken
Volop aandacht voor onkruidbeheersing
Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden
IRS Jaarverslag 2022 online
Vanaf opkomst bieten zijn ook de eerste onkruiden te vinden
Veranderende aanpak onkruidbestrijding in de toekomst
Onkruiden opruimen voor aanvang teelt
Teeltvoorschrift vergelingsziekte geactualiseerd
Voorkom vergelingsziekte door bietenhopen en restanten bieten tijdig op te ruimen
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2023
Aandachtspunten bij rassenkeuze Conviso Smart-systeem