Berichten van Sjef van der Heijden

Onkruidbestrijding: resultaten proeven
Video ‘Zoektocht naar LDS-combinaties voor onkruidbestrijding in suikerbieten’
IRS Jaarverslag 2020
Terugkijken op ‘Dàg, Onkruid 2021’
Wat kunnen we verbeteren aan de onkruidbestrijding voor nu en in de toekomst?
Uitbreiding van advies-applicatie onkruidbeheersing in suikerbieten
Geleidelijke transitie naar combinatie van chemische en mechanische aanpak
Stel onkruidbestrijding uit bij nachtvorst
Nieuwe versie advies-applicatie onkruidbeheersing in suikerbieten
Meer mechanische onkruidbestrijding in de toekomst
Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk
Onkruid- en aardappelopslagbestrijding in suikerbieten in 2020: Conviso Smart Systeem