Berichten van Levine de Zinger

Eieren bietenvlieg gesignaleerd
Nieuwe schadedrempel bietenvlieg
Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever
5.1 Algemeen
5.2 Duurzame gewasbescherming
5.3 Vruchtwisseling
5.4 Spuittechniek
10.3 Insecten
IRS Jaarverslag 2019
Natuurlijke vijanden in de bietenteelt
Terugblik op het eerste jaar zonder neonicotinoïden in bietenzaad
IRS-Jaarverslag 2018