Nieuws
IRStelevisie
Van biet tot gehalte

In dit filmpje kunt u het traject volgen dat een suikerbietenmonster aflegt vanaf een IRS-proefveld.
Meer videos kunt u vinden op het IRSTelevisie-YouTubekanaal.

 

Wortelrot in beeld
In deze interactieve video komen de symptomen van de verschillende soorten wortelrot in suikerbieten aan de orde. De interactieve video bevat ook een adviesvideo over diagnose van wortelrot in het veld, zie www.irs.nl/interactievevideos.
Teelthandleiding en applicaties

8.4.Bewaring
Tijdens de bewaring van suikerbieten treden suikerverliezen op, omdat de bieten ademen. Hierbij worden suiker en zuurstof omgezet in koolzuur, water en warmte. Beperking van de suikerverliezen kan door extra aandacht aan oogst en opslag te besteden. In dit hoofdstuk van de teelthandleiding gaan we kort in op een aantal aspecten rond de bewaring van bieten. Dit hoofdstuk is aangepast naar aanleiding van ervaringen en onderzoek in 2017.

Lees meer »

1.6.Brochure Suikerbietenzaad
De Brochure Suikerbietenzaad geeft de gemiddelde resultaten weer van het rassenonderzoek (Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO)) van suikerbieten van 2015-2018. Deze resultaten zijn gebruikt voor het vaststellen van de Aanbevelende Rassenlijst 2019. Ze zijn verkregen uit onderzoek dat gedurende minimaal drie jaar is verricht op meerdere proefvelden, verdeeld over de teeltgebieden in het land. In de brochure worden ook de resultaten gegeven van de rassen die (nog) niet op de rassenlijst staan en waarvoor slechts twee jaar CGO-onderzoek plaatsvond. Aanvullende informatie over teelttechnische achtergronden voor de rassenkeuze vindt u in de paragrafen 1. t/m 1.5 van het hoofdstuk rassen van de teelthandleiding.

Lees meer »

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 10 dec 12:00 tot 11 dec 12:00 A
  • 11 dec 12:00 tot 12 dec 12:00 A
  • 12 dec 12:00 tot 13 dec 12:00 A
  • 13 dec 12:00 tot 14 dec 12:00 A
  • 14 dec 12:00 tot 15 dec 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Voorkom oogstverliezen met App

In deze film wordt uitgelegd hoe de IRS-App oogstverliezen en het puntmaatje werkt. Heeft u de IRS-App al gedownload? Zo niet, scan onderstaande QR-code voor Android of iOS:     
      Android                    iOS

Ook online is de applicatie Oogstverliezen te gebruiken. 

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.