Nieuws
IRStelevisie
Bepaling mate van aanvullende resistentie van rhizomanieresistente rassen

Het rhizomanievirus in suikerbieten blijft een aandachtspunt. In steeds meer gebieden in Nederland is een enkelvoudige rhizomanieresistentie niet meer voldoende en zien we de symptomen van rhizomanie weer terug. In dit filmpje een impressie van hoe de rassen met aanvullende resistentie tegen resistentiedoorbrekende varianten van het rhizomanievirus (bijvoorbeeld AYPR) voor het rassenonderzoek in de IRS-klimaatkamer middels een resistentietoets op virusvermeerdering worden getoetst. 
Meer video's kunt u vinden op het Youtube-kanaal IRStelevisie: 
www.youtube.com/IRStelevisie

Teelthandleiding en applicaties

Applicatie (over)zaai, opkomst en groei
Met deze applicatie kunt u de actuele en verwachte weergegevens inzien en verwachte opkomstsnelheid van uw suikerbieten berekenen.

Lees meer »

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.