Nieuws
IRStelevisie
App onkruidherkenning in suikerbieten

In de IRS-app kunt u met de applicatie onkruidherkenning onbekende onkruiden en grassen determineren. Zie dit instructiefilmpje.
Meer videos kunt u vinden op het IRSTelevisie-YouTubekanaal.

Teelthandleiding en applicaties

Applicatie onkruidherkenning
Determineer met behulp van deze module uw onkruiden.

Lees meer »

Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing
De applicatie onkruidbestrijding geeft onkruidbestrijdingsadviezen op basis van het stadium van de bieten, de voorkomende onkruiden met hun stadia en de omstandigheden rondom de bespuiting. 

Lees meer »

Applicatie (over)zaai, opkomst en groei
Met deze applicatie kunt u de actuele en verwachte weergegevens inzien en verwachte opkomstsnelheid van uw suikerbieten berekenen.

Lees meer »

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2018 is als bijlage bij Cosun Magazine bij u aangekomen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

IRS is verhuisd naar Cosun innovation center

LET OP: wij hebben ook een nieuw telefoonnummer:
0165-516070

Ons nieuwe adres is:

Bezoekadres:
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord

Postadres:
Postbus 20
4670 AA Dinteloord

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.