IRS App IRS Applicatie

Applicatie kalkbemesting

Met deze applicatie kalkbemesting kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste pH-verhoging te realiseren.

Start applicatie kalkbemesting »

Applicatie Witte bietencysteaaltjesmanagement

Deze applicatie berekent het effect van maatregelen tegen witte bietencysteaaltjes, zoals rassenkeuze, vruchtwisseling, kruisbloemige groenbemesters en grondontsmetting op het verloop van de besmetting met het witte bietencysteaaltje op een perceel.

Start applicatie witte bietencysteaaltjesmanagement »

Applicatie Stikstofbemesting

Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen.

Start applicatie stikstofbemesting »

Onderzoek naar de bewaring van suikerbieten
Bij het IRS doen we onderzoek naar de voor- en nadelen van verschillende bewaarmethoden en zorgen we voor up-to-date adviezen. In deze video laten we zien hoe we deze bewaarproeven aanleggen.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 5: Middelenkeuze
In deze video vertelt het IRS over het huidige middelenpakket ter bestrijding van bladschimmels. Verschillende categorieën van middelen worden kort toegelicht. Deze video is het vijfde deel in een serie van vijf over de beheersing van bladschimmels.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 4: Gebruik infectiewaarden
In deze video vertelt het IRS hoe de infectiewaarden uit de BAS-app gebruikt kunnen worden om de strategie voor de beheersing van bladschimmels te optimaliseren. Deze video is het vierde deel in een serie van vijf over de beheersing van bladschimmels.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 3: Rasgevoeligheid
In deze video vertelt het IRS hoe het kenmerk voor rasgevoeligheid cercospora op de rassenlijst geïnterpreteerd kan worden. Deze video is het derde deel in een serie van vijf over de beheersing van bladschimmels.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 2: Herkennen
In het tweede filmpje van een serie van vijf gaat Bram Hanse, onderzoeker ziekten & plagen in suikerbieten bij het IRS, in op de herkenning van de verschillende bladschimmels en het verschil met de bacterie pseudomonas.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 1: Waarnemen
Bram Hanse, onderzoeker ziekten & plagen bij het IRS, gaat in op de eerste stap in de beheersing van bladschimmels in suikerbieten: hoe de waarnemingen het beste gedaan kunnen worden.
Klik Hier
Aanbevelende Rassenlijst: hulp bij het kiezen van een geschikt bietenras voor uw perceel
Elk jaar stelt de Werkgroep Rassenonderzoek Suikerbieten de Aanbevelende Rassenlijst samen aan de hand van de resultaten van het door het IRS uitgevoerde rassenonderzoek. In deze video leggen we uit hoe u de Aanbevelende Rassenlijst in de Brochure Suikerbietenzaad kunt gebruiken voor het kiezen van een geschikt bietenras voor uw perceel.
Klik Hier
Mechanische onkruidbestrijding met de FarmDroid robot
Om op een mogelijke verandering vooruit te lopen, doet het IRS onderzoek naar alternatieve methodes van onkruidbeheersing. Een van de ontwikkelingen is de FarmDroid FD20 zaai- en schoffelrobot. Samen met Cosun Beet Company, Sensus en Groeikracht wordt hiermee in 2022 ervaring opgedaan in suikerbieten en cichorei. In deze video uitleg over de werking van de robot.
Klik Hier
Beheersing van vergelingsziekte met rijenbespuitingen, groene middelen en door verhogen plantweerbaarheid
In deze video is te zien hoe we bij het IRS onderzoek doen naar de reductie van insecticiden voor de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte.
Klik Hier
Het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte te beheersen
In deze video is te zien hoe we bij het IRS onderzoek doen naar het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte in suikerbieten te beheersen.
Klik Hier
Vergelingsziekte
Vanaf juni kunnen op bietenpercelen haarden van vergelingsziekte zichtbaar worden. Hierdoor kan opbrengstderving ontstaan. In deze video gaat Levine de Zinger in op vergelingsziekte; welke bladluizen dragen het over, hoeveel schade veroorzaakt het, hoe vindt de infectie plaats en hoe kun je zien wanneer een plant geïnfecteerd is.
Klik Hier
Veldbijeenkomst Zeewolde
In mei zijn er op vier plekken in het land veldbijeenkomsten georganiseerd door het IRS. In Zeewolde kregen de tellers van Cosun Beet Company en Delphy een kennis update over insectenherkenning. In deze door Cosun Beet Company gemaakte video een impressie.
Klik Hier
IRS Jaarverslag 2021
Het jaarverslag 2021 van het IRS is gepubliceerd op deze website. Het verslag geeft een overzicht van het werk dat het IRS het afgelopen jaar heeft verricht en per onderzoeksproject staan de belangrijkste resultaten beschreven. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de voorlichtingsboodschap en worden uitgedragen via berichten op internet, artikelen en presentaties. Enkele belangrijke resultaten worden behandeld in deze video.
Klik Hier
Praktijkdag Suikerbieten 2022 - een impressie van een succesvolle dag
Op dinsdag 31 mei 2022 hielden het IRS, in samenwerking met SPNA en Cosun Beet Company, de jaarlijkse Praktijkdag Suikerbieten. In deze video ziet u een sfeerimpressie van deze succesvolle dag op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta. Kijk voor meer informatie over de Praktijkdag van 2022 op onze website: https://www.irs.nl/310522
Klik Hier
Previous
Next

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Agenda

Webinar Geïntegreerde onkruidbeheersing

Webinar – Handvatten voor minimale uitspoeling

Praktijkdag suikerbieten Westmaas

Suikerbieteninforma­tiedag 2023

Gewasbeschermingsbulletin 2023

Lees hier alle gewasbeschermingsadviezen. De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2023 is als bijlage bij Cosun Magazine 1 verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Lees meer »

IRS Jaarverslag

Het jaarverslag 2021 van het IRS geeft een overzicht van het werk dat het IRS het afgelopen jaar heeft verricht en per onderzoeksproject staan de belangrijkste resultaten beschreven. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de voorlichtingsboodschap en worden uitgedragen via berichten op internet, artikelen en presentaties.

Bekijk de video of lees meer »

IRS op Twitter

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Nieuwsbrief

Ook op de hoogte blijven van het laatste bietennieuws?

Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief »