Nieuws
Poll
Gaat u in augustus bietenzaad bestellen (zie ook 'Bestelling suikerbietenzaad weer van start')?
IRStelevisie
TOP-Praktijktraining bietenrooiermachinisten alweer 5 jaar geleden, maar aandacht voor rooikwaliteit nog steeds actueel!
Teelthandleiding en applicaties

1.9 Rassenbulletin
Het rassenbulletin suikerbieten geeft een overzicht van de cijfers van het rassenonderzoek. Naast de door CSAR al gepubliceerde cijfers van de Aanbevelende rassenlijst staan er ook gegevens in van rassen die pas twee jaar onderzocht zijn. Ook is er informatie te vinden over rassen die niet zijn toegelaten of die zijn afgevoerd van de Aanbevelende lijst. Ten behoeve van de vroegbestelling 2017 zijn de cijfers voor financiële opbrengst herberekend in verband met de veranderde kwaliteitsverrekening van Suiker Unie die ingaat bij de campagne 2017. Deze cijfers zijn verwerkt in de nieuwe versie van het Rassenbulletin 2015.

Lees meer »

Applicatie rassenkeuze en optimaal areaal
Deze module berekent de waarde van de suikerbietenrassen op basis van de eigen opbrengst- en kwaliteitsgegevens en teeltkosten. Bepaal hier uw rassenkeuze voor komend seizoen.

Lees meer »

Applicatie ziekten & plagen
Deze module beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Wat zijn de symptomen, hoe voorkom je het probleem of welke bestrijding is nodig. Nieuw zijn de beschrijvingen en foto's van biologische bestrijders (natuurlijke vijanden) van plagen in de bietenteelt. 

Lees meer »

Applicatie kalkbemesting
Vernieuwd sinds juli 2016! Met deze applicatie kalkbemesting kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste pH-verhoging te realiseren.

Lees meer »

Wateroverlast en wortelrot

Daar waar de afgelopen weken veel neerslag is gevallen, hebben de bieten sterk te lijden. Het loof staat steil, is geel verkleurd en de groei staat stil. In het bericht 'Wat te doen na wateroverlast' antwoorden op vragen die leven. Mede als gevolg van de grote hoeveelheden neerslag komen 'verschillende soorten wortelrot' voor op diverse bietenpercelen. Bij wortelrot is een opvallend kenmerk dat het loof en de kop het langst gezond blijven.

Bladschimmelwaarschuwing

Voor de rode gebieden is al een waarschuwing uitgegaan in 2016.
Klik op de regio voor meer uitleg. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

 

Op 8 maart is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2016 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine.