IRS App IRS Applicatie
Bladschimmelwaarschuwingen
Klik hier om de kaart groter te openen »

In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels. Tevens zijn in deze applicatie alle historische data van de cercospora-/ bladschimmelwaarschuwingen gezet.

Infectiewaarden cercospora


Om de kaart groter te openen, klik hier »

Applicatie Ziekten & plagen

Deze vernieuwde app beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Van verschillende groeistadia zijn foto’s vastgelegd. Via een beslisboom kan per groeistadium de veroorzaker van de symptomen gevonden worden. Ook zijn de beschrijvingen en foto’s van biologische bestrijders (natuurlijke vijanden) van plagen in de bietenteelt toegevoegd.
Start applicatie »
Bladschimmelbeheersing Deel 5: Middelenkeuze
In deze video vertelt het IRS over het huidige middelenpakket ter bestrijding van bladschimmels. Verschillende categorieën van middelen worden kort toegelicht. Deze video is het vijfde deel in een serie van vijf over de beheersing van bladschimmels.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 4: Gebruik infectiewaarden
In deze video vertelt het IRS hoe de infectiewaarden uit de BAS-app gebruikt kunnen worden om de strategie voor de beheersing van bladschimmels te optimaliseren. Deze video is het vierde deel in een serie van vijf over de beheersing van bladschimmels.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 3: Rasgevoeligheid
In deze video vertelt het IRS hoe het kenmerk voor rasgevoeligheid cercospora op de rassenlijst geïnterpreteerd kan worden. Deze video is het derde deel in een serie van vijf over de beheersing van bladschimmels.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 2: Herkennen
In het tweede filmpje van een serie van vijf gaat Bram Hanse, onderzoeker ziekten & plagen in suikerbieten bij het IRS, in op de herkenning van de verschillende bladschimmels en het verschil met de bacterie pseudomonas.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 1: Waarnemen
Bram Hanse, onderzoeker ziekten & plagen bij het IRS, gaat in op de eerste stap in de beheersing van bladschimmels in suikerbieten: hoe de waarnemingen het beste gedaan kunnen worden.
Klik Hier
Vergelingsziekte
Vanaf juni kunnen op bietenpercelen haarden van vergelingsziekte zichtbaar worden. Hierdoor kan opbrengstderving ontstaan. In deze video gaat Levine de Zinger in op vergelingsziekte; welke bladluizen dragen het over, hoeveel schade veroorzaakt het, hoe vindt de infectie plaats en hoe kun je zien wanneer een plant geïnfecteerd is.
Klik Hier
Het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte te beheersen
In deze video is te zien hoe we bij het IRS onderzoek doen naar het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte in suikerbieten te beheersen.
Klik Hier
Beheersing van vergelingsziekte met rijenbespuitingen, groene middelen en door verhogen plantweerbaarheid
In deze video is te zien hoe we bij het IRS onderzoek doen naar de reductie van insecticiden voor de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte.
Klik Hier
Praktijkdag Suikerbieten 2022 - een impressie van een succesvolle dag
Op dinsdag 31 mei 2022 hielden het IRS, in samenwerking met SPNA en Cosun Beet Company, de jaarlijkse Praktijkdag Suikerbieten. In deze video ziet u een sfeerimpressie van deze succesvolle dag op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta. Kijk voor meer informatie over de Praktijkdag van 2022 op onze website: https://www.irs.nl/310522
Klik Hier
Previous
Next

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Agenda

Praktijkdag suikerbieten Westmaas

Suikerbieteninforma­tiedag 2023

IRS Jaarverslag

Het jaarverslag 2022 van het IRS geeft een overzicht van het werk dat het IRS het afgelopen jaar heeft verricht en per onderzoeksproject staan de belangrijkste resultaten beschreven. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de voorlichtingsboodschap en worden uitgedragen via berichten op internet, artikelen en presentaties. Lees meer »

Gewasbeschermingsbulletin 2023

Lees hier alle gewasbeschermingsadviezen. De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2023 is als bijlage bij Cosun Magazine 1 verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Lees meer »

Nieuwsbrief

Ook op de hoogte blijven van het laatste bietennieuws?

 

Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief »

IRS op Twitter