Nieuws
IRStelevisie
In dit filmpje kunt u het traject volgen dat een suikerbietenmonster aflegt vanaf een IRS-proefveld tot en met de verwerking in het analyselokaal. Vanaf 2013 is dit systeem in gebruik.
Teelthandleiding en applicaties

5.3 Vruchtwisseling
Vruchtwisseling is belangrijk om de vruchtbaarheid en de biolo­gische acti­viteit van de bodem te behouden of te verhogen. Tevens is zij van grote invloed op het optreden van ziekten en plagen en de schade die daardoor wordt ver­oorzaakt. In dit hoofdstuk gaan we in op aspecten van de vruchtwisseling waar u voor de bietenteelt rekening mee moet houden. 

Lees meer »

Applicatie Witte bietencysteaaltjesmanagement
Deze applicatie berekent het effect van maatregelen tegen witte bietencysteaaltjes, zoals rassenkeuze, vruchtwisseling, kruisbloemige groenbemesters en grondontsmetting op het verloop van de besmetting met het witte bietencysteaaltje op een perceel. 

Lees meer »

Zaaischijvenkeuring

U kunt tot 20 januari 2017 zaaischijven van bieten- of cichoreizaaimachines insturen naar het IRS. Alle informatie hierover vindt u in dit bericht