Nieuws
IRStelevisie
Bietenkever in suikerbieten in beeld

Vanwege een verandering in het middelenpakket dienen bietentelers extra rekening te houden met insectenbeheersing. In deze video wordt het bietenkevertje in beeld gebracht, een insect dat schade kan toebrengen aan een jong bietengewas. Het bietenkevertje overwintert in achtergebleven bietenresten en in de bodem. Probeer daarom, indien mogelijk, biet-op-biet of biet-naast-bietenperceel-van-vorig-jaar te voorkomen om schade door de bietenkever te beperken. U kunt nu al kijken of het bietenkevertje aanwezig is, in deze video wordt gedemonstreerd hoe wij dit op het IRS doen. Lees meer over de bietenkevertjes en andere (bodem)insecten op www.irs.nl.  
Meer videos kunt u vinden op het IRSTelevisie-YouTubekanaal.

 

Teelthandleiding en applicaties

3.2 Zaaimachines
In het hoofdstuk zaaimachines van de digitale teelthandleiding suikerbieten is informatie te vinden over de werking, onderhoud van zaaimachines en het effect van goedgekeurde zaaischijven. zaaimachines. Gebruik de winter voor controle en onderhoud van de zaaimachine. Tot 8 februari 2019 kunt u nog zaaischijven insturen voor de gratis keuring. 

Lees meer »

10.3 Insecten
In mei 2018 heeft de Europese Commissie besloten dat neonicotinoïden niet meer gebruikt mogen worden voor de beheersing van insecten in buitenteelten. Dit betekent voor telers dat ze geen gebruik meer kunnen maken van speciaal pillenzaad vanaf teeltseizoen 2019 en dat de insectenbestrijding een andere aanpak vraagt. De nieuwe aanpak kunt u vinden in de teelthandleiding.

Lees meer »

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.