IRS App IRS Applicatie

Applicatie kalkbemesting

Met deze applicatie kalkbemesting kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste pH-verhoging te realiseren.

Start applicatie kalkbemesting »

Applicatie stikstofbemesting

Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen.

Start applicatie stikstofbemesting »

Teelthandleiding

De meest actuele adviezen op het gebied van suikerbieten zijn te vinden in deze digitale teelthandleiding. 

Bekijk de teelthandleiding »

Kunt u niet vinden wat u zoekt, kijk dan ook eens in de veelgestelde vragen.

Onderzoek naar de bewaring van suikerbieten
Bieten bewaren kan op verschillende manieren. In deze video laten we zien hoe we bij het IRS bewaaronderzoek uitvoeren. Met dit onderzoek brengen we de voor- en nadelen van verschillende bewaarmethoden in kaart en houden we onze adviezen over bewaring up-to-date.
Klik Hier
Beoordelen rooikwaliteit bij de oogst van suikerbieten
Aandacht voor de rooikwaliteit is belangrijk om het maximale aan suikerbieten te oogsten wat gegroeid is. In dit filmpje aandacht voor het beperken van bietverliezen tijdens het rooien.
Klik Hier
Bietenkever in beeld
In deze video wordt het bietenkevertje in beeld gebracht, een insect dat schade kan toebrengen aan een jong bietengewas. Het bietenkevertje overwintert in achtergebleven bietenresten en in de bodem. U kunt nu al kijken of het bietenkevertje aanwezig is, in deze video wordt gedemonstreerd hoe wij dit op het IRS doen.
Klik Hier
Zaaischijvenkeuring IRS en onderhoud zaaimachine
IRS-collega Jan Mulders laat zien hoe de schijven voor zaaimachines voor suikerbieten en cichorei gekeurd werden tijdens de zaaischijvenkeuring van 2020. Verder komen ook tips voor het onderhoud van de zaaimachine aan bod.
Klik Hier
Previous
Next

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Agenda

Future Farming & Food Experience

Gewasbeschermingsbulletin 2023

Lees hier alle gewasbeschermingsadviezen. De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2023 is als bijlage bij Cosun Magazine 1 verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Lees meer »

IRS op X