Nieuws
IRStelevisie
Wegen van bietenrooiers voor Terranimo

Binnen het project Bewust Behoud Bodemstructuur is een meetdag bij Akker-/loonbedrijf B. Hut in Zeewolde gehouden waar diverse bietenrooiers zijn gewogen. De wegingen zijn bedoeld als input voor het programma Terranimo dat voor Nederlandse omstandigheden wordt ontwikkeld. Meer videos kunt u vinden op het IRSTelevisie-YouTubekanaal.

 

Teelthandleiding en applicaties

Applicatie Witte bietencysteaaltjesmanagement
Deze applicatie berekent het effect van maatregelen tegen witte bietencysteaaltjes, zoals rassenkeuze, vruchtwisseling, kruisbloemige groenbemesters en grondontsmetting op het verloop van de besmetting met het witte bietencysteaaltje op een perceel. 

Lees meer »