Nieuws
IRStelevisie
De analyses van praktijkpartijen bietenzaad zijn al weer in volle gang. In dit filmpje kunt u zien hoe op het IRS het gepilleerde bietenzaad wordt geanalyseerd op gewasbeschermingsmiddelen.
Teelthandleiding en applicaties

4 Bemesting
Lees alles over bemesting in dit hoofdstuk. 

Lees meer »

Applicatie onkruidherkenning
Determineer met behulp van deze module uw onkruiden.

Lees meer »

Applicatie kalkbemesting
Vernieuwd sinds juli 2016! Met deze applicatie kalkbemesting kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste pH-verhoging te realiseren.

Lees meer »

Applicatie Stikstofbemesting
Vernieuwd sinds juli 2016! Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen.

Lees meer »

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.