Applicatie Ziekten & plagen

In deze applicatie kunt u determineren met welke ziekte of plaag u te maken heeft.

Start applicatie ziekten & plagen »

Bladluiswaarschuwingskaart

Applicatie Onkruidbeheersing

Met deze applicatie krijgt u afhankelijk van de onkruiden en grootte van de onkruiden en bieten een onkruidbestrijdingsadvies.

Start applicatie onkruidbeheersing »

IRS Jaarverslag 2020
Het IRS jaarverslag 2020 is gepubliceerd op de website www.irs.nl. In het verslag is veel informatie te vinden over het onderzoek dat het IRS afgelopen jaar heeft uitgevoerd. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2020. Roept dit filmpje vragen op? Lees dan het verslag voor meer informatie of neem contact op met onze specialisten.
Klik Hier
Beheersing bietenvlieg in het voorjaar
De bietenvlieg veroorzaakt aantasting aan bieten. Uit IRS-proefveldresultaten van de afgelopen jaren is een nieuwe schadedrempel bepaald voor bestrijding van de eerste generatie. In veel gevallen kan een bespuiting tegen de bietenvlieg niet uit. In deze video komen de aandachtspunten voor de beheersing van de bietenvlieg aan de orde.
Klik Hier
Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk
Vergelingsziekte kan tot wel 50% schade veroorzaken in suikerbieten. De virussen die deze ziekte veroorzaken, worden overgebracht door groene bladluizen. In deze video uitleg over de invloed van vergelingsziekte, de wekelijkse waarnemingen voor het bepalen van de schadedrempel en de beheersing van bladluizen en daarmee vergelingsziekte.
Klik Hier
Zoektocht naar LDS-combinaties voor onkruidbestrijding in suikerbieten
De werkzame stof fenmedifam is in principe nog toegelaten als herbicide in suikerbieten tot 2022, daarna is de toekomst van dit middel nog niet zeker. Om het eventuele verlies van dit cruciale middel op te vangen, werd in 2020 voor het tweede jaar op diverse locaties, onder andere in Vredepeel, onderzoek gedaan met nieuwe herbicidencombinaties in het LDS.
Klik Hier
Herkenning bovengrondse insecten in de bietenteelt
In de bietenteelt komen diverse bovengrondse insecten voor. In deze video gaan we in op de herkenning en de beheersing van de belangrijkste bovengrondse insecten.
Klik Hier
Thema 1: Volledig niet-chemisch
Wat de mogelijkheden zijn van een volledig niet-chemische aanpak van de onkruidbestrijding op zand kunt u bekijken in de uitgebreide video, die gemaakt is voor het event: "Dag, Onkruid" op proefboerderij Vredepeel
Klik Hier
Thema 2: Nieuwe strategieën: combinatie van chemisch en niet-chemische maatregelen
Heeft u de video gemist van "Dag, Onkruid" over nieuwe strategieën in suikerbieten, cichorei en andere teelten op zand. Bekijk dan deze video hier.
Klik Hier
Thema 3: Innovatieve technieken
Heeft u de video's van "Dag, Onkruid" al gezien? Kijk hier welke Innovatieve technieken aan de slag waren op de zandgrond in Vredepeel
Klik Hier
Previous
Next

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Nieuwsbrief

Ook op de hoogte blijven van het laatste bietennieuws?

Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief

Agenda

‘Dàg, Onkruid’ 3 juni 2021

Gewasbeschermingsbulletin 2021

Lees hier alle gewasbeschermingsadviezen. De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

IRS op Twitter