Nieuws
IRStelevisie
Bepaling mate van aanvullende resistentie van rhizomanieresistente rassen

Het rhizomanievirus in suikerbieten blijft een aandachtspunt. In steeds meer gebieden in Nederland is een enkelvoudige rhizomanieresistentie niet meer voldoende en zien we de symptomen van rhizomanie weer terug. In dit filmpje een impressie van hoe de rassen met aanvullende resistentie tegen resistentiedoorbrekende varianten van het rhizomanievirus (bijvoorbeeld AYPR) voor het rassenonderzoek in de IRS-klimaatkamer middels een resistentietoets op virusvermeerdering worden getoetst. 
Meer video's kunt u vinden op het Youtube-kanaal IRStelevisie: 
www.youtube.com/IRStelevisie

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.