Nieuws
IRStelevisie
De analyses van praktijkpartijen bietenzaad zijn al weer in volle gang. In dit filmpje kunt u zien hoe op het IRS het gepilleerde bietenzaad wordt geanalyseerd op gewasbeschermingsmiddelen.
Teelthandleiding en applicaties

5.3 Vruchtwisseling
Vruchtwisseling is belangrijk om de vruchtbaarheid en de biolo­gische acti­viteit van de bodem te behouden of te verhogen. Tevens is zij van grote invloed op het optreden van ziekten en plagen en de schade die daardoor wordt ver­oorzaakt. In dit hoofdstuk gaan we in op aspecten van de vruchtwisseling waar u voor de bietenteelt rekening mee moet houden. 

Lees meer »

Applicatie Witte bietencysteaaltjesmanagement
Deze applicatie berekent het effect van maatregelen tegen witte bietencysteaaltjes, zoals rassenkeuze, vruchtwisseling, kruisbloemige groenbemesters en grondontsmetting op het verloop van de besmetting met het witte bietencysteaaltje op een perceel. 

Lees meer »