Nieuws
IRStelevisie
Voorbereidingen voor IRS-proefveldseizoen 2019 zijn in volle gang

Voorbereidingen voor proefveldseizoen 2019 zijn bij het IRS in volle gang. Zowel binnen als buiten worden de nodige voorbereidingen getroffen. Vorige week zijn de proefveldzaaimachines getest op een perceel zandgrond. Ook is begonnen met het klaarzetten van honderden zakjes zaad voor de proefvelden. Zie deze korte video voor een impressie.
Meer videos kunt u vinden op het IRSTelevisie-YouTubekanaal.

 

Teelthandleiding en applicaties

3.2 Zaaimachines
In het hoofdstuk zaaimachines van de digitale teelthandleiding suikerbieten is informatie te vinden over de werking, onderhoud van zaaimachines en het effect van goedgekeurde zaaischijven. zaaimachines. Gebruik de winter voor controle en onderhoud van de zaaimachine. Tot 8 februari 2019 kunt u nog zaaischijven insturen voor de gratis keuring. 

Lees meer »

10.3 Insecten
In mei 2018 heeft de Europese Commissie besloten dat neonicotinoïden niet meer gebruikt mogen worden voor de beheersing van insecten in buitenteelten. Dit betekent voor telers dat ze geen gebruik meer kunnen maken van speciaal pillenzaad vanaf teeltseizoen 2019 en dat de insectenbestrijding een andere aanpak vraagt. De nieuwe aanpak kunt u vinden in de teelthandleiding.

Lees meer »

Applicatie kalkbemesting
Met deze applicatie kalkbemesting kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste pH-verhoging te realiseren.

Lees meer »

Applicatie Stikstofbemesting
Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen.

Lees meer »

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.