Nieuws
IRStelevisie
Van biet tot gehalte

In dit filmpje kunt u het traject volgen dat een suikerbietenmonster aflegt vanaf een IRS-proefveld.
Meer videos kunt u vinden op het IRSTelevisie-YouTubekanaal.

 

Wortelrot in beeld
In deze interactieve video komen de symptomen van de verschillende soorten wortelrot in suikerbieten aan de orde. De interactieve video bevat ook een adviesvideo over diagnose van wortelrot in het veld, zie www.irs.nl/interactievevideos.
Teelthandleiding en applicaties

3.2 Zaaimachines
In het hoofdstuk zaaimachines van de digitale teelthandleiding suikerbieten is informatie te vinden over de werking, onderhoud van zaaimachines en het effect van goedgekeurde zaaischijven. zaaimachines. Gebruik de winter voor controle en onderhoud van de zaaimachine. Tot 8 februari 2019 kunt u nog zaaischijven insturen voor de gratis keuring. 

Lees meer »

10.3 Insecten
In mei 2018 heeft de Europese Commissie besloten dat neonicotinoïden niet meer gebruikt mogen worden voor de beheersing van insecten in buitenteelten. Dit betekent voor telers dat ze geen gebruik meer kunnen maken van speciaal pillenzaad vanaf teeltseizoen 2019 en dat de insectenbestrijding een andere aanpak vraagt. De nieuwe aanpak kunt u vinden in de teelthandleiding.

Lees meer »

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.