Bietenjaar/Bietenstatistiek

Een onderdeel van het IRS Jaarverslag, en in het verleden Bietenstatistiek, is een beschrijving van het bietenjaar. Daarin staan gegevens over de teelt, het weer en bijzonderheden die tijdens dat jaar zijn geconstateerd. Op deze pagina zijn de linkjes naar de verschillende bietenjaren te vinden. Deze wordt aangevuld zodra het IRS Jaarverslag verschijnt.

Bietenjaar

2022 2021 2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999

 

Bietenstatistiek
De site met alle cijfers rondom de bietenteelt in Nederland is per 1 november 2020 uit de lucht. Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie) heeft de bietenstatistiek-site beheerd van 2013 tot 2020. Het IRS heeft deze website opgezet en tot 2013 beheerd. Aangezien de meeste gegevens van Suiker Unie kwamen, is destijds besloten deze site aan hen over te dragen.

In 1996 is het IRS begonnen om alle cijfers over de bietenteelt samen te vatten in bietenstatistiek. Het betrof onder andere leveringsgegevens en gegevens van de teeltenquêtes afkomstig van beide, toen nog zelfstandige suikerondernemingen, CSM Suiker en Suiker Unie. Het IRS berekende hiervan de landelijk gemiddelde cijfers. Ieder jaar verscheen daarover een publicatie.
Hieronder vindt u de pdf-versies van Bietenstatistiek 1999 tot en met 2006 van het IRS.
In bietenstatistiek staat een algemeen overzicht van de bietenteelt en de plaats die dit gewas inneemt in de Nederlandse land- en tuinbouw. Aansluitend volgt meer gedetailleerde informatie over de diverse teeltaspecten.

Klik hier voor de bietenstatistieken van de betreffende jaren: Bietenstatistiek 2006Bietenstatistiek 2005Bietenstatistiek 2004Bietenstatistiek 2003Bietenstatistiek 2002Bietenstatistiek 2001Bietenstatistiek 2000Bietenstatistiek 1999.

Bewaaradvies VORST

‘Bewaaradvies vorst’, wat tijdens de campagne in samenwerking tussen Weerplaza en het IRS tot stand komt, geeft waarschuwingsberichten over vorstgevaar en het nemen van maatregelen om hopen af te dekken of open te leggen. In tabel 8.5.2 in de teelthandleiding staan de codes van deze waarschuwingsdienst met de bijbehorende weersituatie en het afdekadvies weergegeven.

Klik hier om de kaart groter te openen »

Applicatie Oogstverliezen

Deze applicatie geeft adviezen over bietverlies (kop- en puntbreukverliezen en verliezen aan hele bieten). Start applicatie oogstverliezen online » Download voor Android » Download voor iOS »

Bewaaradvies NEERSLAG

‘Bewaaradvies neerslag’ is vooral bedoeld om het moment te bepalen waarop de hoop bij voorkeur afgedekt dient te zijn voordat neerslag van betekenis gaat vallen. Via ‘bewaaradvies neerslag’ wordt inzichtelijk wanneer de weersverwachtingen zodanig zijn dat afdekken met vliesdoek aanbevolen wordt.

Klik hier om de kaart groter te openen »