Berichten van Elma Raaijmakers

Reduceer bodemplagen door keuze juiste groenbemester
Gele bladtoppen kunnen ontstaan door aantasting van wantsen
Video ‘Herkenning en beheersing van trips’
Video ‘Herkenning bovengrondse insecten in de bietenteelt’
Eerste symptomen vergelingsziekte zichtbaar
Gewas nog niet gesloten? Hanteer dan lagere schadedrempel groene bladluizen
Groenbemesters verhogen opbrengst
Gewassluiting: de uitgelezen kans om oorzaak groeibelemmeringen te achterhalen
IRS Jaarverslag 2020
Nieuws uit de bietenkliniek: vrijlevende wortelaaltjes
Sommige insecten lijken op groene bladluizen, maar zijn het niet
Het bekijken van bietenplanten en het herkennen van insecten