Berichten van Elma Raaijmakers

Vanaf nu is het de ideale tijd om aaltjesmonsters te nemen
Nieuws uit de bietenkliniek: Wortelrot door stengelaaltjes
Vele factoren bepalen perceelskeuze 2022
Wat te doen met tarragrond?
Mogelijke oorzaken geelverkleuring op een rij
Reduceer bodemplagen door keuze juiste groenbemester
Gele bladtoppen kunnen ontstaan door aantasting van wantsen
Video ‘Herkenning en beheersing van trips’
Video ‘Herkenning bovengrondse insecten in de bietenteelt’
Eerste symptomen vergelingsziekte zichtbaar
Gewas nog niet gesloten? Hanteer dan lagere schadedrempel groene bladluizen
Groenbemesters verhogen opbrengst