Berichten van Elma Raaijmakers

Een rotte biet? Bekijk hem goed!
Geelverkleuring kent diverse oorzaken
Poster: Succescyclus beheersing vergelingsziekte
Wildschade door hazen en fazanten melden
Gaatjes in bladeren kent diverse oorzaken
Late aantasting vergelingsziekte heeft weinig impact
Nieuws uit de bietenkliniek: aantasting van schildpadtorretjes
Hanteer de laagste schadedrempel groene bladluizen als het gewas nog niet gesloten is
Toetsing (<em>Meloidogyne fallax</em>) resistentie in suikerbiet
Groeibelemmeringen achterhalen rond gewassluiting
Nieuws uit de bietenkliniek: wortelknobbelaaltjes
Nieuws uit de bietenkliniek: vrijlevende wortelaaltjes