Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes

In het kader van PPS Groen zijn tussen 2017 en 2019 in samenwerking met WUR-OT veldproeven uitgevoerd naar de effecten van mengsels van groenbemesters op de beheersing van bietencyste- en vrijlevende wortelaaltje. Ook is in dit onderzoek gekeken naar de effecten hiervan op de suikeropbrengst. De resultaten van dit onderzoek worden middels deze presentatie gedeeld.

Uitgelicht: Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Linda Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant