IRS App IRS Applicatie
Infectiewaarde Cercospora
Klik hier om de kaart groter te openen.
Bladschimmelwaarschuwingen
In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel (rood) of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels.

Klik hier om de bladschimmelkaart groter te openen »

Uw hulp gevraagd


Praktijkervaringen op het gebied van bodemplagen gezocht. Uw kennis en ervaring kan ons helpen! Telers hebben namelijk enorm veel kennis, ervaring en ideeën over de beheersing van schade door bodemplagen. Graag willen wij u vragen om een vragenlijst in te vullen, zodat uw kennis en ervaring meegenomen kan worden in het onderzoek van PPS Grondige Aanpak Bodemplagen. De vragenlijst is beschikbaar via deze link, of door het scannen van de QR-code.

Het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte te beheersen
In deze video is te zien hoe we bij het IRS onderzoek doen naar het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte in suikerbieten te beheersen.
Klik Hier
Aanbevelende Rassenlijst: hulp bij het kiezen van een geschikt bietenras voor uw perceel
Elk jaar stelt de Werkgroep Rassenonderzoek Suikerbieten de Aanbevelende Rassenlijst samen aan de hand van de resultaten van het door het IRS uitgevoerde rassenonderzoek. In deze video leggen we uit hoe u de Aanbevelende Rassenlijst in de Brochure Suikerbietenzaad kunt gebruiken voor het kiezen van een geschikt bietenras voor uw perceel.
Klik Hier
Mechanische onkruidbestrijding met de FarmDroid robot
Om op een mogelijke verandering vooruit te lopen, doet het IRS onderzoek naar alternatieve methodes van onkruidbeheersing. Een van de ontwikkelingen is de FarmDroid FD20 zaai- en schoffelrobot. Samen met Cosun Beet Company, Sensus en Groeikracht wordt hiermee in 2022 ervaring opgedaan in suikerbieten en cichorei. In deze video uitleg over de werking van de robot.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 1: Waarnemen
Bram Hanse, onderzoeker ziekten & plagen bij het IRS, gaat in op de eerste stap in de beheersing van bladschimmels in suikerbieten: hoe de waarnemingen het beste gedaan kunnen worden.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 2: Herkennen
In het tweede filmpje van een serie van drie gaat Bram Hanse, onderzoeker ziekten & plagen in suikerbieten bij het IRS, in op de herkenning van de verschillende bladschimmels en het verschil met de bacterie pseudomonas.
Klik Hier
Vergelingsziekte
Vanaf juni kunnen op bietenpercelen haarden van vergelingsziekte zichtbaar worden. Hierdoor kan opbrengstderving ontstaan. In deze video gaat Levine de Zinger in op vergelingsziekte; welke bladluizen dragen het over, hoeveel schade veroorzaakt het, hoe vindt de infectie plaats en hoe kun je zien wanneer een plant geïnfecteerd is.
Klik Hier
Veldbijeenkomst Zeewolde
In mei zijn er op vier plekken in het land veldbijeenkomsten georganiseerd door het IRS. In Zeewolde kregen de tellers van Cosun Beet Company en Delphy een kennis update over insectenherkenning. In deze door Cosun Beet Company gemaakte video een impressie.
Klik Hier
IRS Jaarverslag 2021
Het jaarverslag 2021 van het IRS is gepubliceerd op deze website. Het verslag geeft een overzicht van het werk dat het IRS het afgelopen jaar heeft verricht en per onderzoeksproject staan de belangrijkste resultaten beschreven. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de voorlichtingsboodschap en worden uitgedragen via berichten op internet, artikelen en presentaties. Enkele belangrijke resultaten worden behandeld in deze video.
Klik Hier
Praktijkdag Suikerbieten 2022 - een impressie van een succesvolle dag
Op dinsdag 31 mei 2022 hielden het IRS, in samenwerking met SPNA en Cosun Beet Company, de jaarlijkse Praktijkdag Suikerbieten. In deze video ziet u een sfeerimpressie van deze succesvolle dag op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta. Kijk voor meer informatie over de Praktijkdag van 2022 op onze website: https://www.irs.nl/310522
Klik Hier
Previous
Next

Teelthandleiding

1.6 Brochure Suikerbietenzaad
De Brochure Suikerbietenzaad geeft de gemiddelde resultaten weer van het rassenonderzoek (Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO)) van suikerbieten. In de brochure worden ook de resultaten gegeven van de rassen die (nog) niet op de rassenlijst staan en waarvoor slechts twee jaar onderzoek plaatsvond.

Agenda

Innovatiedag Bodem

Suikerbieteninforma­tiedag 2022

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Nieuwsbrief

Ook op de hoogte blijven van het laatste bietennieuws?

Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief »

IRS op Twitter

Gewasbeschermingsbulletin 2022

Lees hier alle gewasbeschermingsadviezen. De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2022 zal als bijlage bij Cosun Magazine verschijnen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Lees meer »

IRS Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 van het IRS geeft een overzicht van het werk dat het IRS het afgelopen jaar heeft verricht en per onderzoeksproject staan de belangrijkste resultaten beschreven. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de voorlichtingsboodschap en worden uitgedragen via berichten op internet, artikelen en presentaties. Bekijk de video of lees meer »

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.