IRS App IRS Applicatie

Applicatie stikstofbemesting

Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen.

Start applicatie stikstofbemesting »

Bladluiswaarschuwingskaart

Bladluiswaarschuwingskaart

Voor de beheersing van vergelingsziekte is het belangrijk om wekelijks de bietenpercelen te controleren op de aanwezigheid van de groene bladluizen en bij overschrijding van de schadedrempel een bestrijding uit te voeren. Vergelingsziekte wordt veroorzaakt door virussen, die worden overgebracht door bladluizen. Deze virussen kunnen tot wel 50% schade veroorzaken in suikerbieten.

De bladluiskaart hieronder geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Het blijft belangrijk dat telers iedere week blijven controleren om te bepalen of schadedrempels ook op de eigen percelen worden overschreden. Zodra er in een gebied op meerdere percelen schadedrempels zijn overschreden, dan ontvangen telers in dat gebied een SMS-bericht van Cosun Beet Company om hun eigen percelen te controleren. 
Voor een overzicht van de overschrijdingen per gebied en adviezen, zie het meest actuele nieuwsbericht ‘Actuele bladluissituatie’. 

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Voor de totstandkoming van de gegevens op deze kaart tellen medewerkers van Cosun Beet Company en Delphy wekelijks bladluizen op meer dan 100 percelen met suikerbieten. Het is echter bekend dat de spreiding tussen percelen heel groot kan zijn, vanwege verschillende voorvruchten, verschillende manieren van grondbewerking en de verschillen in aantallen natuurlijke vijanden. Deze factoren beïnvloeden de populatieopbouw van de bladluizen in het veld, waardoor verschillen tussen percelen optreden. Daarom blijft wekelijkse controle door de telers op de eigen percelen erg belangrijk. 

Klik voor de betekenis van de icoontjes op de knop ‘Legenda’ boven de kaart.

In de presentatie 'Herkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbieten' is meer informatie te vinden over de herkenning van de verschillende soorten bladluizen.

In de teelthandleiding ‘Insecten’ is meer informatie te vinden over de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte.Klik hier om de kaart groter te openen »

Applicatie Onkruidbeheersing

Met deze applicatie krijgt u afhankelijk van de voorkomende onkruiden en grootte van de onkruiden en bieten een onkruidbestrijdingsadvies. 

Start applicatie onkruidbeheersing »

Bietenkever in beeld
In deze video wordt het bietenkevertje in beeld gebracht, een insect dat schade kan toebrengen aan een jong bietengewas. Het bietenkevertje overwintert in achtergebleven bietenresten en in de bodem. U kunt nu al kijken of het bietenkevertje aanwezig is, in deze video wordt gedemonstreerd hoe wij dit op het IRS doen.
Klik Hier
Muizenvraat in suikerbieten voorkomen
Omdat het in maart vaak nog relatief koud is, kiemen de bieten traag. Hierdoor neemt het risico op muizenschade toe en ligt schade door muizenvraat op de loer. In deze video aandacht voor het tijdig aanbieden van alternatief voer.
Klik Hier
Herkenning van bodeminsecten
Bodeminsecten kunnen voor plantwegval zorgen in de teelt van suikerbieten. Bij schade is ingrijpen vaak niet meer mogelijk. Voor de beheersing van bodeminsecten is het belangrijk de verschillende insecten te herkennen. In deze video wordt beschreven hoe u bietenkevers, ritnaalden, wortelduizendpoten, miljoenpoten, ondergrondse springstaarten en emelten kunt herkennen en welk schadebeeld ze veroorzaken.
Klik Hier
Herkenning bovengrondse insecten in de bietenteelt
In de bietenteelt komen diverse bovengrondse insecten voor. In deze video gaan we in op de herkenning en de beheersing van de belangrijkste bovengrondse insecten.
Klik Hier
Previous
Next

Gewasbeschermingsbulletin 2024

Lees hier alle gewasbeschermingsadviezen. De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2024 is als bijlage bij Cosun Magazine 1 verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Lees meer »

Agenda

Demo spotsprayen met Ecorobotix spotsprayer

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

IRS op X

Teelthandleiding

De meest actuele adviezen op het gebied van suikerbieten zijn te vinden in deze digitale teelthandleiding. 

Bekijk de teelthandleiding »

Kunt u niet vinden wat u zoekt, kijk dan ook eens in de veelgestelde vragen.

Nieuwsbrief

Ook op de hoogte blijven van het laatste bietennieuws? Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief »