Berichten van Martijn Leijdekkers

Niet te lang wachten met afdekken met vliesdoek
Signalen na de oogst: is er ruimte voor verbetering?
Tips en tops voor succesvol bieten bewaren
Beter ras in rhizoctonia-segment op nieuwe rassenlijst suikerbieten
Benut de mogelijke voordelen van vroegbestelling suikerbietenzaad
IRS Jaarverslag 2020
Overgebleven bietenzaad bewaren?
1. Rassenkeuze suikerbieten
1.1 Inleiding
1.2 Bietenzaad
1.3 Schietergevoeligheid
Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid