Berichten van Martijn Leijdekkers

Poster: Toelatingscriteria voor de Nederlandse nationale rassenlijst voor rassen met vergelingsziektetolerantie
Poster: Effect van verschillende vergelingsziekte infectietijdstippen op bewaarbaarheid
1. Rassenkeuze suikerbieten
1.1 Inleiding
1.2 Bietenzaad
1.3 Schietergevoeligheid
Kader: Kies het juiste ras voor volgend teeltseizoen
Even pas op de plaats met nieuwe suikerbietenrassen
Voorkom onnodig verlies van suiker in bietenhoop
Rassenaanbod 2024. En daarna? 
Drie nieuwe rassen op de Rassenlijst Suikerbieten 2024
Signalen na de oogst: Is er ruimte voor verbetering?