Teelthandleiding » 7. Groei en ontwikkeling van de suikerbiet

7.1 Vegetatieve en generatieve fase
7.2 Kieming en opkomst
7.3 Blad- en wortelgroei
7.4 Productie
7.5 Afsluiting productiefase
7.6 Verandering van de kwaliteitseigenschappen
7.7 Factoren die de groei beïnvloeden

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant