Berichten van Linda Frijters

Het effect van vruchtwisseling op de besmettingsgraad van <i>Heterodera schachtii</i> en het advies om partieel resistente suikerbietenrassen te gebruiken in Nederland
Opbrengstderving door bietencysteaaltjes, hoe kan dit worden voorkomen?
Verminder bodemplagen door keuze juiste groenbemester
Efficacy and necessity of seed treatments for a sustainable use
IRS Jaarverslag 2021 online
Nu is het moment om de oorzaak van groeibelemmeringen te achterhalen
Gezocht: praktijkervaringen op het gebied van bodemplagen
Persbericht: PPS Grondige Aanpak Bodemplagen zoekt knoppen om aan te draaien
Toegelaten middelen in de bietenteelt
3 tips tegen plantwegval door bodemplagen
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2022
Beheersing van bodeminsecten vergt een geïntegreerde aanpak