Berichten van Linda Frijters

Vanaf nu is het de ideale tijd om aaltjesmonsters te nemen
Rassenkeuze: ontwikkelingen in resistenties en advies
Vele factoren bepalen perceelskeuze 2022
Pak emelten preventief aan
Plantwegval door bodeminsecten voorkomen
Advies BCA-rassenkeuze is aangepast
Besmettingsgraad van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii)
Reduceer bodemplagen door keuze juiste groenbemester
Groenbemesters verhogen opbrengst
Gewassluiting: de uitgelezen kans om oorzaak groeibelemmeringen te achterhalen
IRS Jaarverslag 2020
Sommige insecten lijken op groene bladluizen, maar zijn het niet