Berichten van Linda Frijters

Vreterij door bietenkevers gesignaleerd
De effectiviteit van verschillende insecticiden voor de beheersing van bietenkevers (<i>Atomaria linearis</i>) is onderzocht op een proefveld in Zeewolde in 2020
Tot wanneer kunnen bodeminsecten zorgen voor plantwegval?
Gaatjes in bietenblad door insectenvraat
Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes
Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever
Strategie voor beheersing schade door bodemplagen
Januari tot en met maart geschikt voor nemen aaltjesmonster
Granulaat om schade door emelten te beheersen werkt matig
Verminder schade van bodeminsecten door de juiste zaaiomstandigheden
5.1 Algemeen
5.2 Duurzame gewasbescherming