Berichten van Linda Frijters

Advies BCA-rassenkeuze is aangepast
Besmettingsgraad van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii)
Reduceer bodemplagen door keuze juiste groenbemester
Groenbemesters verhogen opbrengst
Gewassluiting: de uitgelezen kans om oorzaak groeibelemmeringen te achterhalen
IRS Jaarverslag 2020
Sommige insecten lijken op groene bladluizen, maar zijn het niet
Insectenwijzer: hét hulpmiddel voor de herkenning van insecten in de bietenteelt
Vreterij door bietenkevers gesignaleerd
De effectiviteit van verschillende insecticiden voor de beheersing van bietenkevers (<i>Atomaria linearis</i>) is onderzocht op een proefveld in Zeewolde in 2020
Tot wanneer kunnen bodeminsecten zorgen voor plantwegval?
Gaatjes in bietenblad door insectenvraat