Bladschimmelpagina

Welkom op deze pagina waar alle informatie over bladschimmels is verzameld. Klik op één van de onderwerpen. 

1a. Bladschimmelwaarschuwing
1b. Infectiewaarden cercospora en stemphylium
2. Gewascontrole en herkenning
3. Advies
4. Bestrijding
5. Veelgestelde vragen over bladschimmels
6. Links

Bladschimmelpagina

Applicatie Onkruidbeheersing

Met deze applicatie krijgt u afhankelijk van de voorkomende onkruiden en grootte van de onkruiden en bieten een onkruidbestrijdingsadvies.

Applicatie Stikstofbemesting

Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen. Start applicatie stikstofbemesting »