Berichten van André van Valen

Zaaischijven opsturen voor keuring
Maatregelen rond nitraat op een rij
Een rotte biet? Bekijk hem goed!
Geelverkleuring kent diverse oorzaken
Schieters verwijderen houdt perceel schoon van onkruidbieten
Groenbemesters voor een gezonde bodem
Aandacht voor nutriënten bij gewassluiting
Groeibelemmeringen achterhalen rond gewassluiting
IRS Jaarverslag 2022 online
Nieuws uit de bietenkliniek: lage pH
Op tijd stikstof geven
Stuifdek vernietigen in suikerbieten