Berichten van André van Valen

Stikstofbemesting plannen in het late voorjaar
Vreterij, hagel en vorst veroorzaken schade aan kiemplanten
Poster: Effecten van natriumbemesting in suikerbieten op zandgronden in Nederland
Poster: Effecten van verschillende stikstofbemestingstechnieken op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten
Zaaibed klaarleggen op het juiste moment
Maatregelen tegen slakken bij de zaaibedbereiding
Noodzakelijke controles van de zaaimachine
Natriumbemesting op zandgronden zinvol
BO Akkerbouw: Vijf stappen voor herstel van de bodem
Beperkingen en ruimte in bemesting
Hoe zit dat met nitraat?
Nieuwsflitsen 2023