Berichten van André van Valen

Kans op schietervorming bij vroeg gezaaide percelen?
Herkenning van vorstschade in bieten
Ontwikkeling plantbestand volgen
Een bewerkelijke grondbewerking
2. Grondbewerking/ zaaibedbereiding
2.1 Grondbewerking en zaaibedbereiding voor suikerbieten
2.2 Lage druk in de banden spaart bodemstructuur
2.3 Vaste spuitpaden in suikerbieten: meer werkbare dagen
3. Zaaien
Bieten zaaien vereist vakmanschap
HERINNERING: Jaarlijkse zaaischijvenkeuring 2020/2021
Onderhoud aan granulaatstrooiers op zaaimachines