Berichten van André van Valen

Zaaischijven laten keuren is weer mogelijk
Vele factoren bepalen perceelskeuze 2022
Sleutelrol voor de pH rondom bodemkwaliteit
Schieters weghalen blijft nodig
Mogelijke oorzaken geelverkleuring op een rij
Zuurstofgebrek door neerslag
Bemesting rond gewassluiting
Groenbemesters verhogen opbrengst
Gewassluiting: de uitgelezen kans om oorzaak groeibelemmeringen te achterhalen
IRS Jaarverslag 2020
Nieuws uit de bietenkliniek: stuifschade
Nieuws uit de bietenkliniek: lage pH