Berichten van André van Valen

Zuurstofgebrek door neerslag
Bemesting rond gewassluiting
Groenbemesters verhogen opbrengst
Gewassluiting: de uitgelezen kans om oorzaak groeibelemmeringen te achterhalen
IRS Jaarverslag 2020
Nieuws uit de bietenkliniek: stuifschade
Nieuws uit de bietenkliniek: lage pH
Alertheid op schieters geboden
Samen gaan voor duurzame bietenteelt
Kans op schietervorming bij vroeg gezaaide percelen?
Herkenning van vorstschade in bieten
Ontwikkeling plantbestand volgen