Nieuws
IRStelevisie
Herkenning bladluizen in suikerbieten

In deze film worden diverse determinatiekenmerken van bladluizen getoond. Dit is een samenvatting van het onderdeel bladluizen herkennen van de workshop ‘Insecten’, die in februari en maart 2019 is gegeven aan teeltadviseurs.
Meer videos kunt u vinden op het IRSTelevisie-YouTubekanaal.

 

Teelthandleiding en applicaties

Applicatie Oogstverliezen
Deze applicatie geeft adviezen over bietverlies (kop- en puntbreukverliezen en verliezen aan hele bieten).

Lees meer »

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)