Herken schadelijke bodeminsecten

Herkenning van schadelijke bodeminsecten helpt om de juiste maatregelen te nemen en zo schade aan suikerbieten en andere gewassen te beperken. De mogelijkheden om insecten chemisch onder controle te houden, worden steeds minder. Voorkomen van schade vraagt dus een brede aanpak. Onderzoek naar methoden om bodemplagen grondig aan te pakken, wordt breed opgepakt. Luuk Meijering (Misset) heeft het artikel geschreven en daarbij IRS-onderzoeker Linda Geenen geïnterviewd.

Uitgelicht: Herken schadelijke bodeminsecten - Boerderij, no.29, 17-04-2024, p 20-25, 24boe029z020-025

Mogelijk ook interessant