Zaaibed klaarleggen op het juiste moment


Foto 1. Zaaibedbereiding op kleigrond met een zaaibedcombinatie. De juiste omstandigheden en een groot contactoppervlak met de grond verkleinen de kans op structuurbederf.

Zaaibed klaarleggen op het juiste moment

Als gevolg van de natte herfst- en wintermaanden, wordt het op een deel van de percelen lastig om een goed zaaibed voor de bieten klaar te leggen. Vooralsnog is het wachten op het moment dat percelen berijdbaar zijn. Dat vraagt, zeker naarmate het voorjaar vordert, om geduld.

Goed zaaibed
Een goed zaaibed voor suikerbieten is 2 tot 3 centimeter diep klaargelegd. Enerzijds met voldoende losse grond om het zaad af te dekken, maar anderzijds voldoende grof om verstuiven of verslemping van de toplaag te voorkomen. Dieper losgemaakte grond betekent kans op verdroging als het droog wordt. Zaad ligt idealiter op de vaste ondergrond.

Egale opkomst
Een zo groot mogelijk contactoppervlak tussen trekker en grond én een voldoende droge bouwvoor beperkt het gevaar op structuurbederf onder het zaaibed. Dubbellucht of het gebruik van een bandenrol zijn mogelijkheden om dit oppervlak te vergroten (foto 1). Het zaaibed kan op het oog vlak weggelegd worden, maar in rijsporen is de laag met losse grond vaak dikker, zeker bij smalle banden en een te natte ondergrond. Dat is niet bevorderlijk voor een regelmatige opkomst. Zorg dus altijd voor een zo laag mogelijke bandendruk die past bij de band en belasting.

Timing
Bij het kiezen van het juiste moment is het de moeite om de grond eerst te beoordelen (zie foto). Met een paar spades grond is de situatie al snel inzichtelijk te krijgen. Stem daar het moment van bewerken op af. Op NKG-percelen of percelen waar groenbemesters nog op het land staan, is de structuur over het algemeen goed. Het vraagt daar wel om meer geduld om het land op te gaan.

Niet verweerde klei kan bij drogend weer bovenop behoorlijk snel veranderen in een harde laag. Hierin is het praktisch onmogelijk om in één werkgang een goed zaaibed te krijgen. Ook daarin is timing belangrijk wanneer het weerbeeld verandert.

Tip: gebruik de Handleiding Bodemconditie om meer handvatten te krijgen voor het beoordelen van uw percelen.

Meer informatie over grondbewerking en zaaibedbereiding staat in onze teelthandleiding.


Foto 2. Beoordeel de structuur en vochttoestand voorafgaand aan berijden.

 

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant