Poster: Alternatieve teeltsystemen voor een toekomstige bietenteelt.

De bietenteelt heeft te maken met een krimpend pakket gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zijn er beleidsmaatregelen vanuit de overheid om het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Het IRS onderzoekt het effect van alternatieve methoden om ziekte en plagen onder controle te houden.
Kiemplanten van suikerbieten zijn klein en kwetsbaar voor ziekten en plagen. Deze kiemplanten worden nu beschermd door fungiciden en insecticiden. Op de poster wordt onderzoek beschreven wat zich richt op alternatieve zaadbehandelingen met micro organismen om kiemplanten te beschermen tegen Pythium ultimum, een bodemschimmel die zorgt voor kiemplantwegval.
Ook wordt op deze poster het verkennend onderzoek beschreven wat IRS heeft gedaan naar het planten van bieten. Voor de praktijk bleek het opkweken en planten van suikerbieten niet rendabel vanwege de veel hogere kosten.
Daarnaast is er onderzoek gedaan naar het telen van suikerbieten in stroken van 3 meter naast stroken met gerst. Het doel hiervan was om het aantal natuurlijke vijanden te verhogen en het aantal schadelijke bladluizen en daarmee de aantasting van het vergelingsvirus te verlagen. In twee jaar onderzoek op proefvelden in Lelystad is dit effect niet aangetoond.

De originele Engelstalige titel van deze poster is: Beet the future; different approaches

Contactpersonen:
Jan Willem van Roessel
Suzanne Gunter
Klaas van Rozen (Wageningen Plant Research)

Uitgelicht: Gunter Poster 79th IIRB Congress

Mogelijk ook interessant