Bodemherbiciden toepassen kort na zaai bieten

Met de toepassing van bodemherbiciden na het zaaien van de bieten zijn een aantal ‘probleemonkruiden’ beter te bestrijden en kan het de na-opkomstbestrijding makkelijker maken.

Probleemonkruiden
Een bodemherbicide toepassen als een aantal ‘probleemonkruiden’ wordt verwacht. Deze lastige onkruiden, die na opkomst moeilijk zijn te bestrijden, zijn met name bingelkruid, duivenkervel (foto 1), hondspeterselie (foto 2), varkensgras en kamille.

Foto 1 Duivenkervel


Foto 2 Hondspeterselie

Werking
Voor een goede werking is voldoende vocht en een niet te hoog organische stofgehalte van de bodem belangrijk. Pas bodemherbicide(n) bij voorkeur toe binnen enkele dagen na het zaaien. Bij laat zaaien, vanaf eind april, heeft de toepassing van een bodemherbicide voor opkomst vaak minder effect, met name door de drogere weersomstandigheden.

Advies
Verwacht u kamille en/of duivenkervel, dan is het advies om 2 l/ha metamitron (Goltix SC/Bettix SC) te spuiten. Wordt veel bingelkruid en/of hondspeterselie verwacht, dan kan 50-100 ml/ha Centium 360 CS (laagste dosering op lichte grond met laag organische stofgehalte) of 2-3 l/ha Goltix Queen/Kezuro (metamitron/quinmerac) worden gebruikt. Centium 360 CS werkt ook goed tegen varkensgras en zwaluwtong. Voor de meest brede werking wordt de combinatie Centium 360 CS + Goltix Queen/Kezuro geadviseerd.

Specifiek advies voor Conviso Smart-systeem
Het toepassen van een bodemherbicide na zaai van de bieten is niet nodig als een teler heeft gekozen voor het Conviso Smart-systeem, tenzij de aanwezigheid van resistente kamille wordt verwacht. Dan is de inzet van Goltix SC/Bettix SC noodzakelijk.

Meer informatie
Lees meer over de onkruidbestrijding in de Teelthandleiding ‘Onkruiden’ en het Gewasbeschermingsbulletin.

 

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant