Voorkom vergelingsziekte: vernietig bieten in percelen op tijd

Door de natte omstandigheden is het vorig jaar helaas niet overal gelukt om alle bieten te rooien. Wanneer het voldoende droog is, is het belangrijk om deze bieten wel te vernietigen. Op het moment dat bladeren gaan uitlopen, kunnen deze bieten namelijk een bron van vergelingsziekte zijn. Zeker nu er al bladluizen gesignaleerd zijn in achtergebleven bieten door onze Belgische collega’s.

Teeltvoorschrift vergelingsziekte
Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, is er een teeltvoorschrift van de NVWA, waarin staat dat bieten met bladvorming niet voorhanden of in voorraad mogen zijn. Dit geldt ook voor voederbieten en rode bieten. In het teeltvoorschrift staat dat: 

  • het in voorraad hebben van bieten met bladvorming verboden is na 15 maart;
  • bietenopslag op het perceel uiterlijk 15 april bestreden dient te worden. Het gaat hierbij om het ontstaan van bladvorming op (resten van) bieten die achtergebleven of teruggebracht zijn op het perceel.


Vernietigen bietenopslag met blad
Als de omstandigheden het toelaten, kunnen bieten die nog in de grond staan alsnog worden gerooid en worden afgevoerd, zoals naar een vergister. Een andere optie is verhakselen. Nadeel hiervan is dat stukken opnieuw kunnen uitlopen en de inzaai van een nieuw gewas kunnen belemmeren. Als het kleine stukken zijn of achtergebleven koppen die opnieuw uitlopen, dan kunnen ze bestreden worden met glyfosaat. Dit kan alleen als er nog geen ander gewas is ingezaaid. Als er een ander gewas is ingezaaid, is het verstandig uw teeltadviseur te raadplegen om de juiste herbiciden te kiezen om de bietenopslag te bestrijden. In graan is een standaard bietenras op te ruimen met een ALS-herbicide. ALS-herbiciden hebben echter geen werking tegen Conviso Smart rassen. Hierdoor is het advies om in graangewassen de Conviso Smart rasssen te bestrijden met een combinatie van MCPA (m.u.v. spelt en kanariezaad) en Starane Top. 

Vernietigen bietenhopen
Eerder hebben we al bericht dat volgens het teeltvoorschrift vóór 15 maart resten van bietenhopen moeten worden opgeruimd om vergelingsziekte te voorkomen. Zie het bericht ‘Voorkom vergelingsziekte: ruim bietenhopen en restanten bieten tijdig op’.

Meer informatie
Meer informatie over vergelingsziekte kunt u lezen in de Teelthandleiding bladluizen of vergelingsziekte. Ook vindt u meer informatie in het interview ‘Bietenvergelingsziekte is beheersbaar door acties van de teler’. 


Foto 1. Uitgelopen kop van een suikerbiet in tarwe. Dit is een bron voor vergelingsziekte. Door de herbicidebestrijding in graan in het voorjaar uit te voeren, kan deze bron worden bestreden. Opslag op percelen moet volgens het teeltvoorschrift  voor 15 april bestreden worden.

 


Foto 2. Voor de beheersing van vergelingsziekte is het belangrijk om resten van suikerbieten, voederbieten én rode bieten uiterlijk 15 maart op te ruimen. Uitgelopen bieten van vorig jaar vormen een bron voor vergelingsziekte. 

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant