IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar

Net als voorgaande jaren staat ook dit teeltseizoen IRS Diagnostiek weer klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende bieten te achterhalen. Het blijft belangrijk te weten wat het probleem is om de juiste maatregelen te nemen.

Raadpleeg bij problemen in uw bietenperceel achtereenvolgens:

  1. de applicatie ‘ziekten en plagen’ via de computer of de IRS-app op uw smartphone;
  2. uw contactpersoon bij Cosun Beet Company of uw teeltadviseur. Probeer samen de oorzaak te achterhalen.

Komt u er samen niet uit, dan kan uw teeltbegeleider een monster voor diagnose naar het IRS opsturen.

Regelmatig krijgen wij de vraag of telers ook zelf monsters kunnen insturen. Dit is om praktische redenen helaas niet mogelijk. Een probleem speelt vaak op meerdere percelen in een regio. Uw teeltadviseur heeft hetzelfde probleem mogelijk al eerder in uw regio waargenomen en naar IRS Diagnostiek gestuurd. Mocht uw teeltadviseur de oorzaak niet weten, dan kunt u uw adviseur uiteraard wijzen op de mogelijkheid om monsters in te sturen naar IRS Diagnostiek.

Meer informatie kunt u vinden in de Teelthandleiding Diagnostiek. Hier vindt u ook het inzendformulier.

 

Monsters kunnen opgestuurd worden naar:

IRS
p.a. Cosun Innovation Center
Diagnostiek
Postbus 20
4670 AA Dinteloord

Zorg bij het opsturen naar deze gratis service wel voor voldoende frankering van de monsters. De ervaring leert dat onvoldoende gefrankeerde enveloppen veel later of zelfs niet aankomen, waardoor het stellen van een diagnose vaak niet meer mogelijk is.

Contact IRS Diagnostiek:

Telefoon 0165 – 516 070
e-mail: diagnostiek@irs.nl

Foto 1. Al vanaf een jong plantstadium kunnen er problemen ontstaan. Probeer de oorzaak altijd te achterhalen. De plant op de foto valt weg als gevolg van aantasting door bodeminsecten.

 

 

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant