Meld faunaschade altijd

Op bietenpercelen zien we ook dit jaar weer vreterij door hazen. Later in het seizoen kunnen ook vogels, zoals fazanten, schade veroorzaken. De schade zal meestal te gering zijn om over te zaaien. Meld faunaschade wel altijd. Zie hiervoor de website van ‘FaunaSchade Registratie’. De overheid ziet faunaschade pas als een probleem zodra er iets gemeld wordt. Meld dus ook als het slechts zeer beperkte schade betreft en niet pas zodra er overgezaaid moet worden!  


Foto 1. Bij vreterij door hazen zijn de bladeren afgevreten. Vaak zijn bij planten ook hazenkeutels zichtbaar. Ook al leidt dit niet altijd tot overzaai: meld faunaschade altijd bij de overheid.


Foto 2. Fazanten kunnen schade veroorzaken door bietenplanten uit te trekken en de wortels eraf te vreten. Meld ook dit soort schade bij de overheid.
 

 

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant