Situatie bladluizen suikerbieten: weinig groene luizen

We krijgen veel vragen over de huidige bladluissituatie in suikerbieten. In tulpen worden in vangbakken bijvoorbeeld al grote aantallen bladluizen gevonden, maar in suikerbieten in het gewas nog weinig. In dit bericht leggen we de verschillen uit.  

 Non-persistent versus persistent
In tulpen, maar ook in pootgoed spelen virussen een rol die op een non-persistente manier worden overgebracht. Bij non-persistente virusoverdracht is het virus alleen in het snuitje van bladluizen aanwezig en kunnen de virussen daardoor snel worden overgebracht. Bij de beheersing van deze virussen is het belangrijk gevleugelden zoveel mogelijk te weren uit gewassen om virusoverdracht te voorkomen. Bovendien is het doel bij tulpen en pootgoed om de gewassen virusvrij te houden. Hierbij gebruiken telers bijvoorbeeld vaak olie om virusoverdracht te voorkomen. 

Bij suikerbieten spelen persistente en semi-persistente virussen een rol. Persistent betekent dat het virus het hele leven lang in de bladluis aanwezig is en de bladluis zijn hele leven voor infecties kan zorgen. Semi-persistent betekent dat de bladluis het virus verliest zodra zij vervelt en dus het virus maar een gedeelte van zijn leven kan overbrengen. Olie werkt niet om overdracht van dit soort virussen te beperken of voorkomen. In suikerbieten is het doel om de plekken met vergelingsziekte zo klein mogelijk te houden en dus de vermeerdering van nakomelingen van de gevleugelde bladluizen te beperken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een schadedrempel. Zie ook het bericht ‘Eerste bladluizen gesignaleerd op vroeggezaaide percelen’ en de ‘Actuele bladluissituatie’.  

 Verschillende soorten bladluizen
In tulpen en pootgoed spelen ook andere bladluizen een rol in vergelijking met suikerbieten. Dit kan dus ook een reden zijn waarom de aantallen in vangbakken in tulpen niet overeenkomen met de aantallen in het suikerbietengewas. 

 Rol van natuurlijke vijanden
Op telpercelen van de bladluiswaarschuwingsdienst (zie ‘Bladluiswaarschuwingskaart’) is te zien dat op weinig percelen groene bladluizen worden gevonden. Op de wat grotere suikerbieten zijn vaak wat meer bladluizen te vinden, maar over het algemeen nog onder de schadedrempels. Af en toe worden er wel gevleugelde bladluizen met enkele zeer jonge bladluizen gevonden, maar natuurlijke vijanden houden de bladluizen voldoende onder controle, waardoor de aantallen bladluizen zeer laag blijven in suikerbieten. Zie ook het bericht: ‘Natuurlijke vijanden in de bietenteelt in beeld‘.

 Controleer wekelijks uw suikerbieten 
Ondanks de lage bladluisdruk in suikerbieten is en blijft het natuurlijk wel belangrijk wekelijks de bladluizen te tellen in suikerbieten en de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’ in de gaten blijven houden. 

 Situatie in België en Noord-Frankrijk
De bieteninstituten uit België en Noord-Frankrijk tellen ook wekelijks bladluizen op bietenpercelen. Ten zuiden van Parijs worden al veel bladluizen gevonden, maar boven Parijs wordt de schadedrempel van groene bladluizen in suikerbieten nog niet vaak overschreden. Zie voor meer informatie de bladluissituatie in België en Frankrijk 


Nog maar sporadisch worden op bietenpercelen de schadedrempel van de groene bladluizen overschreden. Op veel percelen blijven de aantallen onder de schadedrempel door de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. 

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant