Cercospora gevonden in Noordoostpolder en West-Brabant-zand

3e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst
Op bietenpercelen in de IRS-gebieden Noordoostpolder en West-Brabant-zand is cercospora gevonden. De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in dit IRS-gebied alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren en bij het vinden van vlekjes cercospora, stemphylium of een andere bladschimmel een bespuiting uit te voeren.

Verbeteren bladschimmelbeheersing

Met het bladschimmelseizoen voor de deur, leeft de vraag hoe de bespuitingen tegen bladschimmels zo effectief mogelijk te maken zijn. In dit bericht daarom een aantal punten om de bladschimmelbeheersing zo doeltreffend mogelijk uit te voeren bij de verschillende bladschimmels.

Kader: Blinkers als signaal van rhizomanie

Staan op een perceel veel blinkers (zie www.irs.nl/blinker), dan is dit een signaal dat de financiële opbrengst van uw bietenteelt onder druk staat door rhizomanie. Een aantal varianten van het rhizomanievirus doorbreekt de standaardresistentie van de suikerbietenrassen en veroorzaken daardoor weer symptomen en schade. Om deze varianten te beheersen kiest u voor een ras met aanvullende resistentie (Rz1 + Rz2).

Juiste rassenkeuze bij vroegbestelling bietenzaad

In augustus start zoals gebruikelijk de vroegbestelling voor het bietenzaad voor volgend teeltseizoen. Voor de meeste telers is het interessant om hiervan gebruik te maken vanwege de geboden korting op de zaadprijs en beschikbaarheid van het gekozen ras. Voor het beheersen van ziekten en plagen is de raskeuze cruciaal zijn voor het eindresultaat.

De zorg voor gezond loof

Voldoende gezond loof tot aan het einde van het seizoen is nodig om het invallende zonlicht om te kunnen zetten in suiker. Bladschimmels kunnen de hoeveelheid groen loof behoorlijk reduceren. Om opbrengstderving te voorkomen moeten bladschimmels daarom worden beheerst. Ook in seizoen 2022 zullen de bladschimmels weer verschijnen en is ingrijpen nodig om schade te voorkomen. In dit artikel een aantal tips en opties om de bladschimmelbeheersing te versterken.

IRS Jaarverslag 2021 online

Het jaarverslag 2021 van het IRS is gepubliceerd op de website www.irs.nl. Het verslag geeft een overzicht van het werk dat het IRS het afgelopen jaar heeft verricht en per onderzoeksproject staan de belangrijkste resultaten beschreven. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de voorlichtingsboodschap en worden uitgedragen via berichten op internet, artikelen en presentaties. Enkele belangrijke resultaten worden behandeld in de bijgaande video.

Pseudomonas gebruikt beschadigingen in het blad

De afgelopen tijd trokken er buien over het land, soms in combinatie met veel wind. De wind, regen en eventueel hagel, veroorzaken beschadigingen van het bietenblad. Dit zijn invalspoorten voor de bacterie pseudomonas. Deze bacterie zit in de grond en komt met opspattend water op de bladeren terecht. Is daar een wondje (door wind, hagel, vraat of zelfs hevige neerslag) dan kan pseudomonas het blad binnendringen en na enkele dagen tot een week vlekjes veroorzaken in het suikerbietenblad. De vlekjes van pseudomonas kunnen zich niet uitbreiden als er geen nieuwe wondjes ontstaan en er geen water is. Pseudomonas is een bacterie die men niet kan en niet hoeft te bestrijden.

Zwarte bonenluizen nog bestrijden?

Op de meeste percelen komen we zwarte bonenluizen tegen. Meestal zitten de aantallen onder de schadedrempel (tabel 1), maar soms vinden er ook overschrijdingen van de schadedrempel plaats. Nu op veel percelen de bieten gesloten zijn, blijven ze langer vochtig en zien we dat insectparasitaire schimmels (foto 1 en 2) de zwarte bonenluizen doden. Bekijk de zwarte bonenluizen altijd om te zien of ze nog leven of al dood zijn, voordat u de beslissing neemt om een bespuiting uit te voeren.