Pak emelten preventief aan

Wanneer in het voorjaar de gezaaide bieten wegvallen door vraatschade van emelten, is ingrijpen niet meer mogelijk. Daarnaast heeft toevoeging van het insecticide Force (tefluthrin) aan het zaad en Vydate 10G (oxamyl) slechts een matige werking op emelten. Door nu al de ei-afzet te verhinderen en de eieren en larven uit te drogen, kan schade in de komende bietenteelt worden verminderd.

Sleutelrol voor de pH rondom bodemkwaliteit

Een goede opbrengst hangt van veel factoren af. Voor een deel hebben we hier zelf invloed op. De bodem vormt de basis voor een geslaagde teelt. Het belang hiervan, bewijst zich ieder jaar opnieuw. Voor een maximale suikeropbrengst is het noodzakelijk dat de bodemvruchtbaarheid op chemisch, fysisch en biologisch vlak voldoet aan de eisen die het bietengewas stelt. Deze drie aspecten hangen nauw met elkaar samen. De pH heeft daarbij een sleutelrol. De optimale pH hangt af van het gewas en bouwplan. Suikerbieten groeien het beste bij een pH van minimaal 6,5.

Schieters weghalen blijft nodig

In de vroeggezaaide bietenpercelen zijn soms massaal schieters ontstaan. Het blijft tot zeker half september nodig om deze te verwijderen om bloei en afrijping te voorkomen. Eén schieter kan 2000 tot 4500 zaden produceren; een perceel vol schieters kan in de komende jaren dan ook voor een grote uitdaging zorgen, vooral in de volgende bietenteelt.

Blijf alert op bladschimmels!

Inmiddels zijn op veel percelen een of twee bespuitingen tegen bladschimmels uitgevoerd. Ook zijn er percelen die voor de derde keer gespoten zijn of waar binnenkort de derde
bespuiting zal volgen. De afgelopen weken zijn er veel dagen met hoge luchtvochtigheid met soms temperaturen boven de 20oC geweest. Hierdoor is het weer voor zowel cercospora als stemphylium op veel percelen gunstig voor infectie geweest. De sensoren geven op veel percelen hoge infectiewaarden aan voor beide bladschimmels.

Beter ras in rhizoctonia-segment op nieuwe rassenlijst suikerbieten

Van half augustus tot 3 september geeft Cosun Beet Company de bietentelers de gelegenheid om bietenzaad met korting te bestellen uit de rassenlijst van vorig jaar. Luuk Meijering heeft op basis van een interview met IRS-onderzoeker Martijn Leijdekkers dit artikel voor Boerderij geschreven. In het artikel wordt ingegaan op welke kandidaatrassen mogelijk worden toegelaten op de nieuwe rassenlijst. Omdat de telers ook bij de vroegbestelling al aan moeten geven of ze standaardzaad of pillenzaad met insecticide willen, gaat het artikel hierop in. Force, met de werkzame stof tefluthrin, werkt alleen op bodeminsecten en niet op bladinsecten.
Het fungicide Vibrance SB heeft voor teeltseizoen 2022 geen toelating meer. Eventueel overgebleven restzaad uit 2021 dat met Vibrance SB behandeld is, mag daarom in 2022 niet meer gebruikt worden.

Mogelijke oorzaken geelverkleuring op een rij

Momenteel kunnen veel verschillende kleuren geel in suikerbieten voorkomen. Naast vergeling door vergelingsziekte, is er ook vergeling te zien door zuurstofgebrek/verzadiging door veel neerslag, nutriëntengebrek, bodemschimmels, aaltjes, rhizomanie en wantsen. Dit bericht geeft een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van gele bietenbladeren in augustus en september.

Benut de mogelijke voordelen van vroegbestelling suikerbietenzaad

Van 18 augustus tot en met 3 september opent Cosun Beet Company de jaarlijkse vroegbestelling suikerbietenzaad. De keuze voor het ras hangt in de eerste plaats af van de resistentie die nodig is op het perceel waar in 2022 de bieten komen. Daarna is de financiële opbrengst een belangrijke eigenschap. Bij een verwachte hoge druk van rhizoctonia en/of rhizomaniedoorbraak wordt aanbevolen om een ras met (zeer) goede resistentie te kiezen. Bij matig resistente rassen worden in de praktijk bij hoge ziektedruk soms respectievelijk rotte bieten of blinkers waargenomen. Het advies voor de keuze van een ras met partiële resistentie tegen bietencysteaaltjes is recent gewijzigd.