Herinnering: gratis zaaischijvenkeuring

Bij het gereedmaken van de bietenzaaimachine voor het nieuwe seizoen, zijn ook de zaaischijven een cruciaal onderdeel. Het laten controleren en keuren van uw zaaischijven kan tot 31 januari 2022. U heeft de schijven dan op tijd terug voor het seizoen begint. Het is verstandig om zaaischijven regelmatig (eens per vier jaar of iedere 250 hectare) te laten keuren. De precieze voorwaarden staan in dit bericht vermeld.

Houd kippers van het land bij bieten rooien

Door diverse partijen wordt onderzoek gedaan naar de juiste aanpak om bodemverdichting op te heffen en tegen te gaan. Op 6 november 2020 werden verschillende metingen uitgevoerd op een bietenperceel in Wedde. Dit demoperceel wordt voor het project Bodemverdichting Groningen en Bodem in Beeld gebruikt om de effecten van een aantal maatregelen in kaart te brengen. Ook vanuit het project Bewust Behoud Bodemstructuur, waarin onder andere Cosun Beet Company en IRS participeren, zijn op deze dag metingen verricht. Cosun Beet Company heeft hier een video van gemaakt: Meetdag bodemverdichting Groningen. De resultaten van deze metingen zijn gepresenteerd op een demomiddag. Naar aanleiding hiervan heeft Boerderij een artikel geschreven over de resultaten, welke wij met toestemming graag overnemen.

Voor ieder perceel een passend ras

Onlangs zijn de Aanbevelende Rassenlijst en Brochure Suikerbietenzaad voor teeltseizoen 2022 gepubliceerd. In de nieuwe Rassenlijst zijn tien nieuwe rassen opgenomen. Daarnaast worden enkele rassen die twee jaar onderzocht zijn beperkt beschikbaar gesteld. Het is vooral van belang om per perceel na te gaan welke resistenties en raseigenschappen nodig zijn en daar de raskeuze op te baseren.

Suikerbietenrassen worden robuuster

In het vakdeel Akkerbouw van Boerderij is een artikel verschenen over de rassen- en zaadkeuze van suikerbieten 2022. Luuk Meijering (Misset) heeft het geschreven op basis van een interview met IRS-onderzoeker Martijn Leijdekkers. Hierin wordt ingegaan op welke punten belangrijk zijn bij de rassen- en zaadkeuze en welke zaken er nieuw zijn. De Aanbevelende Rassenlijst 2021 telt tien nieuwe bietenrassen. Zes daarvan vallen onder de nieuw aanbevolen rassen. Verbetering zit vooral in de aanvullende resistenties.

Wortelknobbelaaltjesresistentie in suikerbietrassen en de meerwaarde voor het bouwplan

In de Brochure Suikerbietenzaad staat dit jaar voor het eerst een ras met resistentie tegen het maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi). Het betreft het ras Redukto. Omdat het pas twee jaar is onderzocht staat het nog niet op de Aanbevelende Rassenlijst. Bovendien is het om deze reden ook nog maar beperkt beschikbaar. Ondanks dat de opbrengst van dit ras achterblijft bij de bestaande rassen, is de meerwaarde dat het door telers ingezet kan worden als een maatregel om M. chitwoodi in bouwplanverband beter te beheersen.

Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid (Myzus persicae) and the black bean aphid (Aphis fabae) in sugar beets in the Netherlands in 2021

Vergelingsziektevirus wordt overgebracht door bladluizen, waarvan de groene perzikluis (Myzus persicae) de meeste efficiënte vector is. De drie belangrijkste soorten vergelingsziektevirussen in suikerbieten zijn: Beet Yellows Virus (BYV), Beet Chlorotic
Virus (BChV) en Beet Mild Yellowing Virus (BMYV). De virussen kunnen worden beheerst door de bladluizen te bestrijden. Doel van dit onderzoek is de effectiviteit bepalen van verschillende soorten insecticiden voor de bestrijding van groene perzikluizen. Omdat de zwarte bonenluis van nature ook voorkwam in de proef, is het effect op deze bladluissoort ook meegenomen in dit onderzoek.

Hulp bij rassenkeuze voor 2022

Van 14 december tot en met 7 januari is het via het ledenportaal van Cosun mogelijk om bietenzaad te bestellen voor teeltseizoen 2022. Het is vooral van belang dat de juiste keuze wordt gemaakt voor de benodigde resistentie(s) en zaadbehandeling (met of zonder Force). Binnen de aanbevolen resistentiecategorie is in de meeste gevallen uit meerdere rassen te kiezen. Kijk daarbij niet alleen naar de kolom financiële opbrengst. Bestel niet meer zaad dan nodig is en ga na of zaadbehandeling met het insecticide Force nodig is.

Gezond loof tot aan de oogst

In deze presentatie worden de nieuwste ontwikkelingen gemeld om de bladschimmelbeheersing in suikerbieten te verbeteren. Daarnaast wordt ingegaan op de infectiekansen en hoe deze effectief gebruikt kunnen worden. Verder worden de mogelijkheden genoemd om de bladschimmelbeheersing te verbeteren en achtergronden van de verminderde effectiviteit van de fungiciden gegeven. Ook wordt ingegaan op het gebruik rassen met een verschillende mate van bladgezondheid cercospora. De presentatie wordt afgesloten met adviezen voor seizoen 2022.

Vanaf nu is het de ideale tijd om aaltjesmonsters te nemen

Verschillende soorten aaltjes kunnen schade veroorzaken in suikerbieten. Door tussen nu en februari een aaltjesmonster op een perceel te nemen, krijgt u inzicht in de aantallen schadelijke aaltjes per perceel. Dit is belangrijke informatie voor de vruchtwisseling. Bovendien kunt u deze informatie gebruiken om te beslissen of het nodig is om granulaat toe te voegen bij het zaaien.