Bodemschimmels zorgen voor schade door zeer nat voorjaar

Verschillende bodemschimmels gedijen goed bij de zeer natte omstandigheden van dit voorjaar. De schade die ze veroorzaken in de bieten wordt nu zichtbaar. Op vroeg gezaaide percelen worden afdraaiers door aphanomyces gevonden, terwijl op de laat gezaaide percelen naast aphanomyces ook pythium voor plantwegval zorgt.

Aphanomyces
Aphanomyces infecteert bietenwortels vooral onder natte omstandigheden. Het is dan ook geen verrassing dat deze bodemschimmel nu voor problemen zorgt. Kenmerkend voor aphanomyces zijn afdraaiers, planten waarbij de wortels insnoeren op de grens tussen de grond en de lucht. Bij een sterke insnoering breekt de wortel af en valt de plant weg (foto 1). Plantwegval kan optreden tot het twaalfbladstadium. Aantasting na gewassluiting zorgt voornamelijk voor schurft, wortelvervorming en wortelrot.

De zaadbehandeling met hymexazool beschermt de bieten de eerste vier weken tegen aphanomyces. Als aphanomyces daarna bij voor de bodemschimmel gunstige omstandigheden nog kan toeslaan, is er verder helaas niks aan te doen. Met teeltmaatregelen kunnen de omstandigheden voor aphanomyces zo ongunstig mogelijk gemaakt worden. Belangrijk hierbij is een voldoende hoge pH te realiseren (>6), bieten in een ruime gewasrotatie te telen (1 op 4 of ruimer) en te zorgen voor een goede afwatering en bodemstructuur. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat het dit voorjaar zo vaak geregend heeft dat de grond vrijwel continu vochtig bleef, zelfs als de afwatering en bodemstructuur goed waren.

Meer informatie over aphanomyces is te vinden in de teelthandleiding ‘Bodemschimmels’

Pythium
Ook pythium doet het goed onder natte omstandigheden. Daarnaast gedijt de schimmel goed als er zuurstofgebrek in de bodem is door verslemping, korstvorming of (zeer) natte omstandigheden. Bij een infectie met pythium worden de bietenwortels glazig en krijgen ze bruine tot zwarte verkleuringen (foto 2). Vervolgens sterven de wortels af en vallen de planten weg. Aantasting door pythium stopt als de bietenplant twee echte blaadjes heeft.

De zaadbehandeling met hymexazool werkt de eerste vier weken ook tegen pythium. Maar door de slechte weersomstandigheden ontwikkelden de bieten zich niet snel en waren de bieten nog te klein toen de hymexazool uitgewerkt was. Er is nu niets anders te doen aan een pythium infectie dan wachten tot de planten erdoorheen groeien. Teeltmaatregelen zoals het zorgen voor een goede bodemstructuur en afwatering helpen mee om problemen door pythium te voorkomen of te verminderen.


Foto 1. Aphanomyces veroorzaakt een insnoering van de wortel op de grens tussen grond en lucht, waarna de plant hier afbreekt en afsterft.


Foto 2. Bietenwortel verkleurt bruin tot zwart en sterft af door pythium, waarna de hele plant doorgaat.

Contactpersoon

Annet Doornenbal
Cichoreiteelt / bodemschimmels / virussen

Mogelijk ook interessant