Nieuws uit de bietenkliniek: vrijlevende wortelaaltjes

Bij diagnostiek zijn er dit jaar al veel monsters binnengekomen van bieten die pleksgewijs achterblijven in groei. Regelmatig betrof het vertakte wortels door trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes). Bij aantasting door trichodoriden wisselen grote en kleine planten elkaar af. De bieten groeien hier vaak wel weer door heen. Doordat dit aaltje de bietenwortels aanprikt, ontstaat wel een vertakt wortelstelsel. Dit is een gevolg van het natte voorjaar. Trichodoriden komen dan naar boven en veroorzaken onder die omstandigheden altijd meer schade dan onder warme omstandigheden.

Trichodoriden (vrijlevende aaltjes)
Het trichodorideaaltje veroorzaakt vaak pleksgewijs schade. De vertakte wortels die hierbij ontstaan resulteren in meer tarra en een lagere opbrengst. Verhogen van de pH en/of toevoegen van extra organische stof voorafgaand aan de volgende bietenteelt, een compacte grond, dus niet te los, de juiste vruchtwisseling en zorgen voor een vlotte start van het gewas kan problemen beperken. Op dit moment is hier niets meer aan te doen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de trichodoriden en maatregelen om dit in de toekomst te kunnen voorkomen? Raadpleeg dan de Teelthandleiding ‘Vrijlevende wortelaaltjes’.


Foto 1. Aantasting door trichodoriden kenmerkt zich doordat in en tussen rijen grote en kleine planten elkaar afwisselen. Het schadebeeld lijkt sterk op schade door wortelknobbelaaltjes en daarom is het belangrijk de wortels van de bieten te bekijken. Bij aantasting door wortelknobbelaaltjes zijn dan knobbels zichtbaar, terwijl bij aantasting door trichodoriden gesplitste wortels zichtbaar zijn.


Foto 2. Vertakkingen van het wortelstelsel als gevolg van trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes).

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant