Nieuws uit de bietenkliniek: vrijlevende wortelaaltjes

Bij diagnostiek zijn er al meerdere monsters binnengekomen met vertakkingen door trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes).

Trichodoriden (vrijlevende aaltjes)
Het trichodorideaaltje veroorzaakt vaak pleksgewijs schade. De planten op deze plekken blijven achter in groei. In de rij en tussen de rijen wisselen grote en kleine planten elkaar af. Door het aanprikken van de wortels ontstaat een vertakt wortelstelsel. Dit kan resulteren in een lagere opbrengst. Verhogen van de pH, toevoegen van extra organische stof en/of  pleksgewijs granulaat toepassen in de bietenteelt kan problemen in de toekomst beperken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de trichodoriden en maatregelen om dit in de toekomst te kunnen voorkomen? Raadpleeg dan de Teelthandleiding ‘Vrijlevende wortelaaltjes’.


Foto 1. Aantasting door trichodoriden kenmerkt zich doordat in en tussen rijen grote en kleine planten elkaar afwisselen.


Foto 2. Vertakkingen van het wortelstelsel als gevolg van trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes).

Nieuws uit de bietenkliniek: vrijlevende wortelaaltjes

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant