Integrale aanpak voor toekomstige bietenteelt

De toekomstige bietenteelt zal bestaan uit een set van op elkaar afgestemde teeltmaatregelen, ook wel Integrated Crop Management (ICM) genoemd. Dit werd 30 mei duidelijk tijdens de rondgang langs de presentaties van de Future Farming & Food Experience in Lelystad. 

Dit jaar hebben Groeikracht Cosun en IRS, voor de Praktijkdag Suikerbieten, samenwerking gezocht met het evenement ‘Future Farming & Food Experience’ om een breed en interessant programma te bieden. Daarom was er dit jaar ook een ‘Toekomstgerichte bietenteelt plein’. Tijdens zes korte presentaties in de ‘bietenrondgang’ vertelden IRS-specialisten hoe chemische en andere teeltmaatregelen te combineren om ziekten, plagen en onkruiden in de teelt te beheersen. Dit alles voor een toekomstgerichte bietenteelt. Deze zes presentaties passen binnen het Groeikracht Cosun thema ‘plantgezondheid’.

Juiste diagnose
Het kiezen van de juiste teeltmaatregelen begint bij het achterhalen van de oorzaak van aantastingen of groeiremming in het gewas.


André van Valen demonstreerde hoe dit kan worden bereikt door stapsgewijs het perceel, de plek en de aangetaste en gezonde planten te bekijken. Lukt het zo niet om de oorzaak te achterhalen, dan kan de teeltadviseur een monster laten analyseren door IRS-Diagnostiek.


Op de tafels lagen ingestuurde monsters die werden toegelicht door André en Ellen van Oorschot van het IRS. Als de oorzaak bekend is, kan – als dat nodig en mogelijk is – actie ondernomen worden.


Bij diagnostiek werden ook zaken getoond met behulp van een camera op een microscoop.

Soms treedt schade door herbiciden op. Sjef van der Heijden had bietenplantjes in verschillende groeistadia gespoten met herbiciden (ook uit andere teelten) in verschillende concentraties. Zo was goed te zien welk middel en welke concentraties nog effect hadden op de jonge bietenplanten.

Integrale aanpak onkruid


Sjef van der Heijden legde uit hoe een goede onkruidbeheersing met minder chemische middelen mogelijk is. Dit vraagt een integrale aanpak, zoals weergegeven op de poster van Groeikracht Cosun. Helaas konden de demonstraties van het Groeikracht Cosun Onkruid Platform in het veld niet doorgaan door de vele regen. Zie voor de data van andere demonstraties de website Groeikracht Cosun.


Tijdens een vraag-maar-raak-sessie ging Sjef samen met Johan Booij en Timo Sprangers (beiden WUR) in op mechanische onkruidbeheersing.

Meer informatie over de integrale aanpak van onkruidbeheersing in het bouwplan is te vinden op de poster ‘Integrale aanpak onkruidbeheersing’.

Vergelingsziekte


Levine de Zinger gaf een presentatie over de aanpak van vergelingsziekte aan de hand van de poster ‘Succescyclus beheersing vergelingsziekte’.

Interessant is het gebruik van gerst als natuurlijk anti-luisdek tussen de bieten, wat gunstige effecten heeft op zowel het aantal luizen als de virusverspreiding.


Aan het eind stond Levine ook stil bij het gebruik van hulpmiddelen voor de herkenning van nuttige en schadelijke insecten met de insectenwijzer en ObsIdentify.

Toekomst groene teeltmaatregelen


Hoe graag we ook willen, niet alle groene teeltmaatregelen zijn in de bietenteelt succesvol in te zetten. Elma Raaijmakers besprak welke groene maatregelen potentie hebben voor de bietenteelt in de toekomst. Dit op basis van meerdere IRS-proeven de afgelopen jaren. Hierin werd de effectiviteit van groene middelen en teeltmaat­regelen op de beheersing van ziekten en plagen onderzocht. Hieronder vindt u een overzicht van de kansrijke teeltmaatregelen en de minder kansrijke groene teeltmaatregelen.

Kansrijke groene teeltmaatregelen

  • Inzet groene middelen bij de beheersing van bladluizen kan effectief zijn, maar vraagt om een andere spuittechniek
  • Onderzaai van gerst – ‘Anti-luisdek’ reduceert bladluizen en vergelingsziekte
  • Vroege inzet van elicitors (stoffen die afweermechanisme van planten in gang zetten) bij de beheersing van bladschimmels helpt om aan het einde van het seizoen een bespuiting te besparen

 Minder kansrijke groene teeltmaatregelen

  • Bieten uitplanten, met als doel om de teelt te vervroegen, in plaats van zaaien is te duur
  • Basisstoffen voor de beheersing van groene perzikluizen zijn onvoldoende effectief
  • Bladluizen beheersen in de bietenteelt met strokenteelt en akkerranden heeft weinig effectief, doordat natuurlijke vijanden te laat komen

Bladschimmels en sensoren


Bram Hanse liet zien hoe het juiste bespuitingstijdstip bepaald wordt met een BAS-weersensor. Wanneer deze sensor hoge infectieniveaus aangeeft, is monitoren, het spuiten van een fungicide of het gebruik van een elicitor, de vervolgstap. Meer informatie over teeltmaatregelen voor het beheersen van bladschimmels is te vinden op de poster ‘Succescyclus beheersing bladschimmels’.

 

RassenHet gebruik van rassen met de juiste resistentie of tolerantie is de meest duurzame oplossing om de opbrengstzekerheid te verhogen. Er komen steeds meer rassen met meervoudige resistentie beschikbaar.


Voor het inkruisen van resistenties, bijvoorbeeld tegen vergelingsziekte, is CRISPR-Cas een veelbelovende methode. Dit kwam ook naar voren in de vraag-maar-raak-sessie van Martijn Leijdekkers en Bert Lotz (WUR).

De deelnemers aan de bietenrondgang kregen een hand-out met de samenvattingen van de IRS-presentaties op papier uitgereikt.
U kunt deze handout digitaal teruglezen:

 

Bietenplein
Het bietenplein was naar binnen verhuisd vanwege de overvloedige regen. In een loods stonden de stands van Groeikracht Cosun, IRS, BASF, Betaseed, DLF, KWS Benelux, SESVanderHave, Soiltech en Strube.


Opening ‘Future Farming & Food Experience’
Zoals geschreven was de Praktijkdag Suikerbieten dit jaar een onderdeel van de ‘Future Farming & Food Experience’. De dag werd officieel geopend onder leiding van Pieter de Wolf (Boerderij van de Toekomst).


Van rechts naar links op het podium: Pieter de Wolf (WUR/Boerderij van de Toekomst), Gerben Boom (NAJK), Jan Klopman (gedeputeerde Provincie Flevoland) en Paul van Zoggel (WUR).


Tijdens de opening hadden zich al vele bezoekers verzameld op het horecaplein.


Cosun had een stand op het horecaplein met foodproducten van Aviko, Cosun Beet Company en Sensus.Jara van den Bogaerde en Wieneke Vriends lieten de bezoekers proeven van stroopwafels (inuline), plantaardige Fish bites en plantaardige Chilli Cheezz nuggets. De Fish bites worden gemaakt van Fidesse, een ingrediënt uit suikerbietenpulp. De Chilli Cheezz nugget wordt gemaakt van Potato Cheezz, een plantaardige kaasvervanger gemaakt door Aviko Rixona. Potato Cheezz wordt gemaakt van 100% aardappel. Meer over deze producten is te lezen in ‘Cosun op Foodplein FF &FE’.

De presentaties van IRS en de stands van Cosun en op het bietenplein waren onderdeel van een groter geheel. Er was nog veel meer te zien.


Over de Future Farming & Food Experience en de Praktijkdag Suikerbieten is volop geschreven, hieronder een selectie uit de artikelen:

 

 

Uitgelicht: Hand out compleet digitaal

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant