Actuele bladluissituatie

Bladluiswaarschuwingsdienst stopt met tellen voor dit seizoen

11e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (14 juli 2023)

Vanaf 15 juli stopt de bladluiswaarschuwingsdienst met het wekelijks tellen van groene bladluizen op percelen suikerbieten. Op de circa 100 telpercelen werden afgelopen week geen groene bladluizen meer gevonden. Als er nu nog een bladluis op het perceel aanwezig is, zou deze vergelingsziekte over kunnen brengen. Echter, dit leidt niet meer tot opbrengstverlies. Bovendien zijn er voldoende natuurlijke vijanden aanwezig om bladluizen, die nu nog de bietenpercelen invliegen, te beheersen.


Foto 1. Plek met vergelingsziekte. Vanaf half juli is het niet meer nodig om bladluizen te beheersen.

 

Bladluiswaarschuwing voor Friesland klei en Texel

10e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (29 juni 2023)

Op een aantal percelen in de regio Friesland klei en op Texel is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de tweede keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% opbrengstderving kan leiden.

In tabel 3 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De druk van bladluizen is de laatste week in veel gebieden toegenomen. De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers daarom om alert blijven en hun bietenpercelen wekelijks te blijven controleren op aantallen groene bladluizen. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden (zie tabel 1), eerder heeft geen zin.

Vanwege de trage ontwikkeling adviseren wij om tot gewassluiting de schadedrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten aan te houden.

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen. Anders kan de schade oplopen tot 50% opbrengstderving. In tabel 1 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen het nodig is om in te grijpen.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

 Zuigschade door zwarte bonenluizen
Zwarte bonenluizen veroorzaken vooral zuigschade en zijn zeer slechte overbrengers van de vergelingsvirussen. Daarom ligt de schadedrempel ook veel hoger dan die van de groene bladluizen. Ingrijpen is alleen nodig als 50% van de planten bezet is met gemiddeld 30-50 zwarte bonenluizen. Zie ook tabel 2.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin.

Na 1 juni is alleen Batavia (0,45 l/ha – 2 toepassingen per seizoen; interval minimaal 14 dagen) nog beschikbaar voor telers voor de beheersing van bladluizen. Inzetten van Teppeki na 1 juni kan leiden tot overschrijding van de MRL, waardoor telers hun bieten niet meer kunnen leveren. Daarom adviseren we om Teppeki niet meer inzetten na 1 juni.

Voor een betere werking van Batavia is het advies om olie toe te voegen (bijvoorbeeld Robbester of Actirob (1 l/ha)). Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met de resistentie van de groene perzikluizen voor dit middel.

Resistentiemanagement
Om resistentie van groene perzikluizen tegen te gaan, is het belangrijk om de etiketdosering aan te houden. Verlagen van de dosering zal sneller leiden tot resistente groene perzikluizen, waardoor deze later in het seizoen of komende jaren moeilijker te bestrijden zijn.

Pyrethroïden en olie niet effectief
Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die reden dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt. Bovendien doden pyrethroïden de natuurlijke vijanden die we hard nodig hebben voor een effectieve beheersing van bladluizen, om zo verspreiding van vergelingsvirussen te beperken.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

– ˈCursus tellen en herkennen van bladluizen in suikerbietenˈ.

– De presentatie ˈHerkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbietenˈ.

– Teelthandleiding ’10.3.3.4 Bladluizen’.

– Teelthandleiding ’10.7.2 Vergelingsziekte’.

– Teelthandleiding ‘10.3.5 Natuurlijke vijanden’.

– Filmpje ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’.

Tabel 3. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied.

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 11 mei 25 mei
Zeeuwse Eilanden
Walcheren 17 mei 5 juni
Noord-Beveland 17 mei 5 juni
Zuid-Beveland 17 mei 5 juni
Schouwen-Duiveland 30 mei
Tholen/St. Philipsland 25 mei 15 juni
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 25 mei 15 juni
De Westhoek 25 mei 15 juni
Midden-Brabant Zuid
Rest West-Brabant 25 mei 19 juni
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne Putten 15 juni
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt 15 juni
Goeree Overflakkee 30 mei
Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

25 mei
Noord-Holland
Noord-Holland vast 22 mei 19 juni
Texel 30 mei 29 juni
Oost- en Zuid-Flevoland 11 mei 25 mei
Noordoostpolder 22 mei 15 juni
Friesland klei 30 mei 29 juni
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente
  Graafschap/Achterhoek
  Lijmers/Oude IJssel
  Bommelerwaard/Betuwe 25 mei 19 juni
  Utrecht oost/Veluwe
Oost-Brabant
De Kempen
Rest Oost-Brabant 11 mei 1 juni
Limburg
Noord-Limburg 11 mei 1 juni
Midden-Limburg
Zuid-Limburg 15 juni

Blijf tot half juli wekelijks groene bladluizen tellen in bietenpercelen.

 

Bladluiswaarschuwing voor Midden-Brabant klei, Noord-Holland vast en Bommelerwaard/Betuwe

9e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (19 juni 2023)

Op een aantal percelen in de regio’s Midden-Brabant klei, Noord-Holland vast en Bommelerwaard/Betuwe is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de tweede keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% opbrengstderving kan leiden.
In tabel 3 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De druk van bladluizen is de laatste week in veel gebieden toegenomen. De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers daarom om alert blijven en hun bietenpercelen wekelijks te blijven controleren op aantallen groene bladluizen. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden (zie tabel 1), eerder heeft geen zin.
Vanwege de trage ontwikkeling adviseren wij om tot gewassluiting de schadedrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten aan te houden.

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen. Anders kan de schade oplopen tot 50% opbrengstderving. In tabel 1 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen het nodig is om in te grijpen.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

 Zuigschade door zwarte bonenluizen
Zwarte bonenluizen veroorzaken vooral zuigschade en zijn zeer slechte overbrengers van de vergelingsvirussen. Daarom ligt de schadedrempel ook veel hoger dan die van de groene bladluizen. Ingrijpen is alleen nodig als 50% van de planten bezet is met gemiddeld 30-50 zwarte bonenluizen. Zie ook tabel 2.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin.

Na 1 juni is alleen Batavia (0,45 l/ha – 2 toepassingen per seizoen; interval minimaal 14 dagen) nog beschikbaar voor telers voor de beheersing van bladluizen. Inzetten van Teppeki na 1 juni kan leiden tot overschrijding van de MRL, waardoor telers hun bieten niet meer kunnen leveren. Daarom adviseren we om Teppeki niet meer inzetten na 1 juni.

Voor een betere werking van Batavia olie toevoegen (bijvoorbeeld Robbester of Actirob (1 l/ha)). Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met de resistentie van de groene perzikluizen voor dit middel.

Resistentiemanagement
Om resistentie van groene perzikluizen tegen te gaan, is het belangrijk om de etiketdosering aan te houden. Verlagen van de dosering zal sneller leiden tot resistente groene perzikluizen, waardoor deze later in het seizoen of komende jaren moeilijker te bestrijden zijn.

Pyrethroïden en olie niet effectief
Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die reden dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt. Bovendien doden pyrethroïden de natuurlijke vijanden die we hard nodig hebben voor een effectieve beheersing van bladluizen, om zo verspreiding van vergelingsvirussen te beperken.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

– ˈCursus tellen en herkennen van bladluizen in suikerbietenˈ.
– De presentatie ˈHerkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbietenˈ.
– Teelthandleiding ’10.3.3.4 Bladluizen’.
– Teelthandleiding ’10.7.2 Vergelingsziekte’.
– Teelthandleiding ‘10.3.5 Natuurlijke vijanden’.
– Filmpje ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’.

 

Tabel 3. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied.

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 11 mei 25 mei
Zeeuwse Eilanden
Walcheren 17 mei 5 juni
Noord-Beveland 17 mei 5 juni
Zuid-Beveland 17 mei 5 juni
Schouwen-Duiveland 30 mei
Tholen/St. Philipsland 25 mei 15 juni
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 25 mei 15 juni
De Westhoek 25 mei 15 juni
Midden-Brabant Zuid
Rest West-Brabant 25 mei 19 juni
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne Putten 15 juni
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt 15 juni
Goeree Overflakkee 30 mei
Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

25 mei
Noord-Holland
Noord-Holland vast 22 mei 19 juni
Texel 30 mei
Oost- en Zuid-Flevoland 11 mei 25 mei
Noordoostpolder 22 mei 15 juni
Friesland klei 30 mei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente
  Graafschap/Achterhoek
  Lijmers/Oude IJssel
  Bommelerwaard/Betuwe 25 mei 19 juni
  Utrecht oost/Veluwe
Oost-Brabant
De Kempen
Rest Oost-Brabant 11 mei 1 juni
Limburg
Noord-Limburg 11 mei 1 juni
Midden-Limburg
Zuid-Limburg 15 juni


Op dit moment zien we op veel percelen weer nieuwe groene perzikluizen de percelen invliegen. Blijf dus wekelijks groene bladluizen tellen in bietenpercelen.

Bladluiswaarschuwing voor Voorne Putten, Hoeksche Waard, IJsselmonde, Eiland van Dordt, Zuid-Limburg, Tholen, St. Philipsland, De Westhoek, West-Brabant Zuid en Noordoostpolder

8e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (15 juni 2023)

Op een aantal bietenpercelen in de regio’s Voorne Putten, Hoeksche Waard, IJsselmonde, Eiland van Dordt en Zuid-Limburg is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de eerste keer overschreden.

Op een aantal percelen in de regio’s Tholen, St. Philipsland, De Westhoek, West-Brabant Zuid en Noordoostpolder is de schadedrempel voor de tweede keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% opbrengstderving kan leiden.

In tabel 3 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden (zie tabel 1), eerder heeft geen zin.

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen. Anders kan de schade oplopen tot 50% opbrengstderving. In tabel 1 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen het nodig is om in te grijpen.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Zuigschade door zwarte bonenluizen
Zwarte bonenluizen veroorzaken vooral zuigschade en zijn zeer slechte overbrengers van de vergelingsvirussen. Daarom ligt de schadedrempel ook veel hoger dan die van de groene bladluizen. Ingrijpen is alleen nodig als 50% van de planten bezet is met gemiddeld 30-50 zwarte bonenluizen. Zie ook tabel 2.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin.

Na 1 juni is alleen Batavia (0,45 l/ha – 2 toepassingen per seizoen; interval minimaal 14 dagen) nog beschikbaar voor telers voor de beheersing van bladluizen. Inzetten van Teppeki na 1 juni kan leiden tot overschrijding van de MRL, waardoor telers hun bieten niet meer kunnen leveren.
Voor een betere werking van Batavia olie toevoegen (bijvoorbeeld Robbester of Actirob (1 l/ha)). Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.
Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met de resistentie van de groene perzikluizen voor dit middel.

Resistentiemanagement
Om resistentie van groene perzikluizen tegen te gaan, is het belangrijk om de etiketdosering aan te houden. Verlagen van de dosering zal sneller leiden tot resistente groene perzikluizen, waardoor deze later in het seizoen of komende jaren moeilijker te bestrijden zijn.

Pyrethroïden en olie niet effectief
Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die reden dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt. Bovendien doden pyrethroïden de natuurlijke vijanden die we hard nodig hebben voor een effectieve beheersing van bladluizen, om zo verspreiding van vergelingsvirussen te beperken.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

– ˈCursus tellen en herkennen van bladluizen in suikerbietenˈ.
– De presentatie ˈHerkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbietenˈ.
– Teelthandleiding ’10.3.3.4 Bladluizen’.
– Teelthandleiding ’10.7.2 Vergelingsziekte’.
– Teelthandleiding ‘10.3.5 Natuurlijke vijanden’.
– Filmpje ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’.

 

Tabel 3. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied.

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 11 mei 25 mei
Zeeuwse Eilanden
Walcheren 17 mei 5 juni
Noord-Beveland 17 mei 5 juni
Zuid-Beveland 17 mei 5 juni
Schouwen-Duiveland 30 mei
Tholen/St. Philipsland 25 mei 15 juni
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 25 mei 15 juni
De Westhoek 25 mei 15 juni
Midden-Brabant Zuid
Rest West-Brabant 25 mei
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne Putten  15 juni
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt  15 juni
Goeree Overflakkee 30 mei
Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

25 mei
Noord-Holland
Noord-Holland vast 22 mei
Texel 30 mei
Oost- en Zuid-Flevoland 11 mei 25 mei
Noordoostpolder 22 mei 15 juni
Friesland klei 30 mei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente
  Graafschap/Achterhoek
  Lijmers/Oude IJssel
  Bommelerwaard/Betuwe 25 mei
  Utrecht oost/Veluwe
Oost-Brabant
De Kempen
Rest Oost-Brabant 11 mei 1 juni
Limburg
Noord-Limburg 11 mei 1 juni
Midden-Limburg
Zuid-Limburg  15 juni


Een ongevleugelde volwassen groene perzikluis. Ze bevinden zich vaak aan de onderzijde van de bladeren en in het hart van de plant.

Bladluiswaarschuwing voor Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland

7e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (5 juni 2023)

Op een aantal bietenpercelen in de regio’s Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de tweede keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% opbrengstderving kan leiden.

In tabel 3 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden (zie tabel 1), eerder heeft geen zin.

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen. Anders kan de schade oplopen tot 50% opbrengstderving. In tabel 1 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen het nodig is om in te grijpen.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Zuigschade door zwarte bonenluizen
Zwarte bonenluizen veroorzaken vooral zuigschade en zijn zeer slechte overbrengers van de vergelingsvirussen. Daarom ligt de schadedrempel ook veel hoger dan die van de groene bladluizen. Ingrijpen is alleen nodig als 50% van de planten bezet is met gemiddeld 30-50 zwarte bonenluizen. Zie ook tabel 2.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin.

Na 1 juni is alleen Batavia (0,45 l/ha – 2 toepassingen per seizoen; interval minimaal 14 dagen) nog beschikbaar voor telers voor de beheersing van bladluizen. Inzetten van Teppeki na 1 juni kan leiden tot overschrijding van de MRL, waardoor telers hun bieten niet meer kunnen leveren.
Voor een betere werking van Batavia olie toevoegen (bijvoorbeeld Robbester of Actirob (1 l/ha)). Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.
Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met de resistentie van de groene perzikluizen voor dit middel.

Resistentiemanagement
Om resistentie van groene perzikluizen tegen te gaan, is het belangrijk om de etiketdosering aan te houden. Verlagen van de dosering zal sneller leiden tot resistente groene perzikluizen, waardoor deze later in het seizoen of komende jaren moeilijker te bestrijden zijn.

Pyrethroïden en olie niet effectief
Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die reden dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt. Bovendien doden pyrethroïden de natuurlijke vijanden die we hard nodig hebben voor een effectieve beheersing van bladluizen, om zo verspreiding van vergelingsvirussen te beperken.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

– ˈCursus tellen en herkennen van bladluizen in suikerbietenˈ.
– De presentatie ˈHerkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbietenˈ.
– Teelthandleiding ’10.3.3.4 Bladluizen’.
– Teelthandleiding ’10.7.2 Vergelingsziekte’.
– Teelthandleiding ‘10.3.5 Natuurlijke vijanden’.
– Filmpje ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’.

 

 

Tabel 3. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied.

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 11 mei 25 mei
Zeeuwse Eilanden
Walcheren 17 mei 5 juni
Noord-Beveland 17 mei 5 juni
Zuid-Beveland 17 mei 5 juni
Schouwen-Duiveland 30 mei
Tholen/St. Philipsland 25 mei
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 25 mei
De Westhoek 25 mei
Midden-Brabant Zuid
Rest West-Brabant 25 mei
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne Putten
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt
Goeree Overflakkee 30 mei
Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

25 mei
Noord-Holland
Noord-Holland vast 22 mei
Texel 30 mei
Oost- en Zuid-Flevoland 11 mei 25 mei
Noordoostpolder 22 mei
Friesland klei 30 mei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente
  Graafschap/Achterhoek
  Lijmers/Oude IJssel
  Bommelerwaard/Betuwe 25 mei
  Utrecht oost/Veluwe
Oost-Brabant
De Kempen
Rest Oost-Brabant 11 mei 1 juni
Limburg
Noord-Limburg 11 mei 1 juni
Midden-Limburg
Zuid-Limburg


Een ongevleugelde volwassen groene perzikluis. Ze bevinden zich vaak aan de onderzijde van de bladeren en in het hart van de plant.

Bladluiswaarschuwing voor Maas & Meierij en Noord-Limburg

6e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (1 juni 2023)

Op een aantal bietenpercelen in de regio’s Maas & Meierij en Noord-Limburg is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de tweede keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% opbrengstderving kan leiden.

In tabel 3 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden (zie tabel 1), eerder heeft geen zin.

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen. Anders kan de schade oplopen tot 50% opbrengstderving. In tabel 1 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen het nodig is om in te grijpen.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Zuigschade door zwarte bonenluizen
Zwarte bonenluizen veroorzaken vooral zuigschade en zijn zeer slechte overbrengers van de vergelingsvirussen. Daarom ligt de schadedrempel ook veel hoger dan die van de groene bladluizen. Ingrijpen is alleen nodig als 50% van de planten bezet is met gemiddeld 30-50 zwarte bonenluizen. Zie ook tabel 2.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin.

Na 1 juni is alleen Batavia (0,45 l/ha – 2 toepassingen per seizoen; interval minimaal 14 dagen) nog beschikbaar voor telers voor de beheersing van bladluizen. Inzetten van Teppeki na 1 juni kan leiden tot overschrijding van de MRL, waardoor telers hun bieten niet meer kunnen leveren.
Voor een betere werking van Batavia olie toevoegen (bijvoorbeeld Robbester of Actirob (1 l/ha)). Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.
Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met de resistentie van de groene perzikluizen voor dit middel.

Resistentiemanagement
Om resistentie van groene perzikluizen tegen te gaan, is het belangrijk om de etiketdosering aan te houden. Verlagen van de dosering zal sneller leiden tot resistente groene perzikluizen, waardoor deze later in het seizoen of komende jaren moeilijker te bestrijden zijn.

Pyrethroïden en olie niet effectief
Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die reden dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt. Bovendien doden pyrethroïden de natuurlijke vijanden die we hard nodig hebben voor een effectieve beheersing van bladluizen, om zo verspreiding van vergelingsvirussen te beperken.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

– ˈCursus tellen en herkennen van bladluizen in suikerbietenˈ.
– De presentatie ˈHerkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbietenˈ.
– Teelthandleiding ’10.3.3.4 Bladluizen’.
– Teelthandleiding ’10.7.2 Vergelingsziekte’.
– Teelthandleiding ‘10.3.5 Natuurlijke vijanden’.
– Filmpje ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’.

 

 

Tabel 3. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied.

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 11 mei 25 mei
Zeeuwse Eilanden
Walcheren 17 mei
Noord-Beveland 17 mei
Zuid-Beveland 17 mei
Schouwen-Duiveland 30 mei
Tholen/St. Philipsland 25 mei
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 25 mei
De Westhoek 25 mei
Midden-Brabant Zuid
Rest West-Brabant 25 mei
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne Putten
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt
Goeree Overflakkee 30 mei
Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

25 mei
Noord-Holland
Noord-Holland vast 22 mei
Texel 30 mei
Oost- en Zuid-Flevoland 11 mei 25 mei
Noordoostpolder 22 mei
Friesland klei 30 mei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente
  Graafschap/Achterhoek
  Lijmers/Oude IJssel
  Bommelerwaard/Betuwe 25 mei
  Utrecht oost/Veluwe
Oost-Brabant
De Kempen
Rest Oost-Brabant 11 mei 1 juni
Limburg
Noord-Limburg 11 mei 1 juni
Midden-Limburg
Zuid-Limburg


Een ongevleugelde volwassen groene perzikluis. Ze bevinden zich vaak aan de onderzijde van de bladeren en in het hart van de plant.

 

Bladluiswaarschuwing voor Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee, Friesland klei en Texel

5e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (30 mei 2023)

Op een aantal bietenpercelen in de regio’s Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee, Friesland klei en Texel is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de eerste keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% opbrengstderving kan leiden.
In tabel 3 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden (zie tabel 1), eerder heeft geen zin.

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen. Anders kan de schade oplopen tot 50% opbrengstderving. In tabel 1 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen het nodig is om in te grijpen.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Zuigschade door zwarte bonenluizen
Zwarte bonenluizen veroorzaken vooral zuigschade en zijn zeer slechte overbrengers van de vergelingsvirussen. Daarom ligt de schadedrempel ook veel hoger dan die van de groene bladluizen. Ingrijpen is alleen nodig als 50% van de planten bezet is met gemiddeld 30-50 zwarte bonenluizen. Zie ook tabel 2.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin.

Van 1 april tot en met 15 juli 2023 heeft Batavia een vrijstelling voor de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte gekregen. Daarmee hebben telers de keuze uit twee middelen:

  • Teppeki (0,14 kg/ha – 1 toepassing per seizoen): in te zetten vanaf opkomst tot en met tienbladstadium (maar zeker ook niet later dan 1 juni!). Later inzetten kan leiden tot overschrijding van de MRL. Kies na 1 juni een ander middel;
  • Batavia (0,45 l/ha – 2 toepassingen per seizoen; interval minimaal 14 dagen): vrijgesteld vanaf 1 april tot en met 15 juli. Batavia heeft een tragere aanvangswerking dan Teppeki en past dus beter op een groter gewas (> vier- tot zesbladstadium). Voor een betere werking olie toevoegen (bijvoorbeeld Robbester of Actirob (1 l/ha)). Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met de resistentie van de groene perzikluizen voor dit middel.

Resistentiemanagement
Om resistentie van groene perzikluizen tegen Teppeki en Batavia tegen te gaan, is het belangrijk om de etiketdosering aan te houden. Verlagen van de dosering zal sneller leiden tot resistente groene perzikluizen, waardoor deze later in het seizoen of komende jaren moeilijker te bestrijden zijn.

Pyrethroïden en olie niet effectief
Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die reden dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt. Bovendien doden pyrethroïden de natuurlijke vijanden die we hard nodig hebben voor een effectieve beheersing van bladluizen, om zo verspreiding van vergelingsvirussen te beperken.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

– ˈCursus tellen en herkennen van bladluizen in suikerbietenˈ.

– De presentatie ˈHerkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbietenˈ.

– Teelthandleiding ’10.3.3.4 Bladluizen’.

– Teelthandleiding ’10.7.2 Vergelingsziekte’.

– Teelthandleiding ‘10.3.5 Natuurlijke vijanden’.

– Filmpje ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’.

Tabel 3. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied.

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 11 mei 25 mei
Zeeuwse Eilanden
Walcheren 17 mei
Noord-Beveland 17 mei
Zuid-Beveland 17 mei
Schouwen-Duiveland 30 mei
Tholen/St. Philipsland 25 mei
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 25 mei
De Westhoek 25 mei
Midden-Brabant Zuid
Rest West-Brabant 25 mei
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne Putten
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt
Goeree Overflakkee 30 mei
Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

25 mei
Noord-Holland
Noord-Holland vast 22 mei
Texel 30 mei
Oost- en Zuid-Flevoland 11 mei 25 mei
Noordoostpolder 22 mei
Friesland klei 30 mei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente
  Graafschap/Achterhoek
  Lijmers/Oude IJssel
  Bommelerwaard/Betuwe 25 mei
  Utrecht oost/Veluwe
Oost-Brabant
De Kempen
Rest Oost-Brabant 11 mei
Limburg
Noord-Limburg 11 mei
Midden-Limburg
Zuid-Limburg

 

Ongevleugelde groene perzikluizen. Ze bevinden zich vaak aan de onderzijde van de bladeren en in het hart van de plant waar ze zich schuilhouden in de gekrulde bladranden. Daarom is het belangrijk ook deze bladeren goed te controleren.

 

Bladluiswaarschuwing voor Zeeuws-Vlaanderen, Tholen/St. Philipsland, De Westhoek, Midden-Brabant klei, West-Brabant Zuid, Zuid-Holland vast, Haarlemmermeer, Kop van Zuid-Holland, Bommelerwaard/Betuwe, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland

4e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (25 mei 2023)

Op een aantal bietenpercelen in de regio’s Tholen/St. Philipsland, De Westhoek, Midden-Brabant klei, West-Brabant Zuid, Zuid-Holland vast, Haarlemmermeer, Kop van Zuid-Holland, Bommelerwaard/Betuwe, is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de eerste keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden.

Op percelen in Zeeuws-Vlaanderen en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland wordt de schadedrempel ook op diverse percelen overschreden. Daarom ontvangen de telers hier een tweede waarschuwing. De huidige overschrijdingen vinden met name plaats op de percelen die later gezaaid zijn en waarin twee weken geleden de schadedrempel nog niet is overschreden en dus geen bespuiting is uitgevoerd.
In tabel 3 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden (zie tabel 1), eerder heeft geen zin.

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen. Anders kan de schade oplopen tot 50% opbrengstderving. In tabel 1 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen het nodig is om in te grijpen.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Zuigschade door zwarte bonenluizen
Zwarte bonenluizen veroorzaken vooral zuigschade en zijn zeer slechte overbrengers van de vergelingsvirussen. Daarom ligt de schadedrempel ook veel hoger dan die van de groene bladluizen. Ingrijpen is alleen nodig als 50% van de planten bezet is met gemiddeld 30-50 zwarte bonenluizen. Zie ook tabel 2.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin.

Van 1 april tot en met 15 juli 2023 heeft Batavia een vrijstelling voor de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte gekregen. Daarmee hebben telers de keuze uit twee middelen:

  • Teppeki (0,14 kg/ha – 1 toepassing per seizoen): in te zetten vanaf opkomst tot en met tienbladstadium (maar zeker ook niet later dan 1 juni!). Later inzetten kan leiden tot overschrijding van de MRL. Kies na 1 juni een ander middel;
  • Batavia (0,45 l/ha – 2 toepassingen per seizoen; interval minimaal 14 dagen): vrijgesteld vanaf 1 april tot en met 15 juli. Batavia heeft een tragere aanvangswerking dan Teppeki en past dus beter op een groter gewas (> vier- tot zesbladstadium). Als echter in het kiembladstadium een bladluisbespuiting nodig is en er ook tripsen aanwezig zijn, kan een teler overwegen om Batavia in te zetten, aangezien dit het enige middel is dat ook werkt op tripsen. Voor een betere werking olie toevoegen (bijvoorbeeld Robbester of Actirob (1 l/ha)). Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met de resistentie van de groene perzikluizen voor dit middel.

Resistentiemanagement
Om resistentie van groene perzikluizen tegen Teppeki en Batavia tegen te gaan, is het belangrijk om de etiketdosering aan te houden. Verlagen van de dosering zal sneller leiden tot resistente groene perzikluizen, waardoor deze later in het seizoen of komende jaren moeilijker te bestrijden zijn.

Pyrethroïden en olie niet effectief
Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die reden dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt. Bovendien doden pyrethroïden de natuurlijke vijanden die we hard nodig hebben voor een effectieve beheersing van bladluizen, om zo verspreiding van vergelingsvirussen te beperken.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

– ˈCursus tellen en herkennen van bladluizen in suikerbietenˈ.

– De presentatie ˈHerkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbietenˈ.

– Teelthandleiding ’10.3.3.4 Bladluizen’.

– Teelthandleiding ’10.7.2 Vergelingsziekte’.

– Teelthandleiding ‘10.3.5 Natuurlijke vijanden’.

– Filmpje ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’.

Tabel 3. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied.

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 11 mei 25 mei
Zeeuwse Eilanden
Walcheren 17 mei
Noord-Beveland 17 mei
Zuid-Beveland 17 mei
Schouwen- Duiveland
Tholen/St. Philipsland 25 mei
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 25 mei
De Westhoek 25 mei
Midden-Brabant Zuid
Rest West-Brabant 25 mei
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne Putten
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt
Goeree Overflakkee
Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

25 mei
Noord-Holland
Noord-Holland vast 22 mei
Texel
Oost- en Zuid-Flevoland 11 mei 25 mei
Noordoostpolder 22 mei
Friesland klei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente
  Graafschap/Achterhoek
  Lijmers/Oude IJssel
  Bommelerwaard/Betuwe 25 mei
  Utrecht oost/Veluwe
Oost-Brabant
De Kempen
Rest Oost-Brabant 11 mei
Limburg
Noord-Limburg 11 mei
Midden-Limburg
Zuid-Limburg

Ongevleugelde groene perzikluizen. Ze bevinden zich vaak aan de onderzijde van de bladeren en in het hart van de plant waar ze zich schuilhouden in de gekrulde bladranden. Daarom is het belangrijk ook deze bladeren goed te controleren.

 

Bladluiswaarschuwing voor Noord-Holland vast (m.u.v. Haarlemmermeer) en Noordoostpolder

3e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (22 mei 2023)

Op een aantal bietenpercelen in de regio’s Noord-Holland vast (m.u.v. Haarlemmermeer) en de Noordoostpolder is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 3 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden (zie tabel 1), eerder heeft geen zin.

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen. Anders kan de schade oplopen tot 50% opbrengstderving. In tabel 1 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen het nodig is om in te grijpen.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Zuigschade door zwarte bonenluizen
Zwarte bonenluizen veroorzaken vooral zuigschade en zijn zeer slechte overbrengers van de vergelingsvirussen. Daarom ligt de schadedrempel ook veel hoger dan die van de groene bladluizen. Ingrijpen is alleen nodig als 50% van de planten bezet is met gemiddeld 30-50 zwarte bonenluizen. Zie ook tabel 2.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin.

Van 1 april tot en met 15 juli 2023 heeft Batavia een vrijstelling voor de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte gekregen. Daarmee hebben telers de keuze uit twee middelen:

  • Teppeki (0,14 kg/ha – 1 toepassing per seizoen): in te zetten vanaf opkomst tot en met tienbladstadium (maar zeker ook niet later dan 1 juni!). Later inzetten kan leiden tot overschrijding van de MRL. Kies na 1 juni een ander middel;
  • Batavia (0,45 l/ha – 2 toepassingen per seizoen; interval minimaal 14 dagen): vrijgesteld vanaf 1 april tot en met 15 juli. Batavia heeft een tragere aanvangswerking dan Teppeki en past dus beter op een groter gewas (> vier- tot zesbladstadium). Als echter in het kiembladstadium een bladluisbespuiting nodig is en er ook tripsen aanwezig zijn, kan een teler overwegen om Batavia in te zetten, aangezien dit het enige middel is dat ook werkt op tripsen. Voor een betere werking olie toevoegen (bijvoorbeeld Robbester of Actirob (1 l/ha)). Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met de resistentie van de groene perzikluizen voor dit middel.

Resistentiemanagement
Om resistentie van groene perzikluizen tegen Teppeki en Batavia tegen te gaan, is het belangrijk om de etiketdosering aan te houden. Verlagen van de dosering zal sneller leiden tot resistente groene perzikluizen, waardoor deze later in het seizoen of komende jaren moeilijker te bestrijden zijn.

Pyrethroïden en olie niet effectief
Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die reden dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt. Bovendien doden pyrethroïden de natuurlijke vijanden die we hard nodig hebben voor een effectieve beheersing van vergelingsvirussen.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

– ˈCursus tellen en herkennen van bladluizen in suikerbietenˈ.

– De presentatie ˈHerkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbietenˈ.

– Teelthandleiding ’10.3.3.4 Bladluizen’.

– Teelthandleiding ’10.7.2 Vergelingsziekte’.

– Teelthandleiding ‘10.3.5 Natuurlijke vijanden’.

– Filmpje ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’.

Tabel 3. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied.

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 11 mei
Zeeuwse Eilanden
Walcheren 17 mei
Noord-Beveland 17 mei
Zuid-Beveland 17 mei
Schouwen- Duiveland
Tholen/St. Philipsland
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid
De Westhoek
Midden-Brabant Zuid
Rest West-Brabant
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne Putten
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt
Goeree Overflakkee
Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

Noord-Holland
Noord-Holland vast 22 mei
Texel
Oost- en Zuid-Flevoland 11 mei
Noordoostpolder 22 mei
Friesland klei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente
  Graafschap/Achterhoek
  Lijmers/Oude IJssel
  Bommelerwaard/Betuwe
  Utrecht oost/Veluwe
Oost-Brabant
De Kempen
Rest Oost-Brabant 11 mei
Limburg
Noord-Limburg 11 mei
Midden-Limburg
Zuid-Limburg

Twee jonge groene perzikluizen. Ze bevinden zich vaak aan de onderzijde van de bladeren en in het hart van de plant waar ze zich schuilhouden in de gekrulde bladranden. Daarom is het belangrijk ook deze bladeren goed te controleren.

 

Bladluiswaarschuwing voor Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland

2e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (17 mei 2023)

Op een aantal bietenpercelen op Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 3 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden (zie tabel 1), eerder heeft geen zin.

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen. Anders kan de schade oplopen tot 50% opbrengstderving. In tabel 1 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen het nodig is om in te grijpen.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Zuigschade door zwarte bonenluizen
Zwarte bonenluizen veroorzaken vooral zuigschade en zijn zeer slechte overbrengers van de vergelingsvirussen. Daarom ligt de schadedrempel ook veel hoger dan die van de groene bladluizen. Ingrijpen is alleen nodig als 50% van de planten bezet is met gemiddeld 30-50 zwarte bonenluizen. Zie ook tabel 2.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin.

Van 1 april tot en met 15 juli 2023 heeft Batavia een vrijstelling voor de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte gekregen. Daarmee hebben telers de keuze uit twee middelen:

  • Teppeki (0,14 kg/ha – 1 toepassing per seizoen): in te zetten vanaf opkomst tot en met tienbladstadium (maar zeker ook niet later dan 1 juni!). Later inzetten kan leiden tot overschrijding van de MRL. Kies na 1 juni een ander middel;
  • Batavia (0,45 l/ha – 2 toepassingen per seizoen; interval minimaal 14 dagen): vrijgesteld vanaf 1 april tot en met 15 juli. Batavia heeft een tragere aanvangswerking dan Teppeki en past dus beter op een groter gewas (> vier- tot zesbladstadium). Als echter in het kiembladstadium een bladluisbespuiting nodig is en er ook tripsen aanwezig zijn, kan een teler overwegen om Batavia in te zetten, aangezien dit het enige middel is dat ook werkt op tripsen. Voor een betere werking Robbester of Actirob (1 l/ha) toevoegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met de resistentie van de groene perzikluizen voor dit middel.

Resistentiemanagement
Om resistentie van groene perzikluizen tegen Teppeki en Batavia tegen te gaan, is het belangrijk om de etiketdosering aan te houden. Verlagen van de dosering zal sneller leiden tot resistente groene perzikluizen, waardoor deze later in het seizoen of komende jaren moeilijker te bestrijden zijn.

Pyrethroïden en olie niet effectief
Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die reden dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt. Bovendien doden pyrethroïden de natuurlijke vijanden die we hard nodig hebben voor een effectieve beheersing van vergelingsvirussen.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

– ˈCursus tellen en herkennen van bladluizen in suikerbietenˈ.

– De presentatie ˈHerkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbietenˈ.

– Teelthandleiding ’10.3.3.4 Bladluizen’.

– Teelthandleiding ’10.7.2 Vergelingsziekte’.

– Teelthandleiding ‘10.3.5 Natuurlijke vijanden’.

– Filmpje ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’.

Tabel 3. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 11 mei
Zeeuwse Eilanden
Walcheren 17 mei
Noord-Beveland 17 mei
Zuid-Beveland 17 mei
Schouwen- Duiveland
Tholen/St. Philipsland
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid
De Westhoek
Midden-Brabant Zuid
Rest West-Brabant
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne Putten
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt
Goeree Overflakkee
Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

Noord-Holland
Noord-Holland vast
Texel
Oost- en Zuid-Flevoland 11 mei
Noordoostpolder
Friesland klei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente
  Graafschap/Achterhoek
  Lijmers/Oude IJssel
  Bommelerwaard/Betuwe
  Utrecht oost/Veluwe
Oost-Brabant
De Kempen
Rest Oost-Brabant 11 mei
Limburg
Noord-Limburg 11 mei
Midden-Limburg
Zuid-Limburg


Een groene perzikluis met een jong luisje. Dit is een algemeen beeld op de percelen waar groene bladluizen worden aangetroffen. Ongevleugelde volwassen (grote) bladluizen duiden op opgebouwde populaties. Dat zien we momenteel nog niet veel.

 

Bladluiswaarschuwing voor Zeeuws-Vlaanderen, Oost- en Zuid-Flevoland, Maas & Meierij en Noord-Limburg

1e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (11 mei 2023)

Op een aantal bietenpercelen in Zeeuws-Vlaanderen, Oost- en Zuid-Flevoland, Maas & Meierij en Noord-Limburg is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) overschreden. De overschrijdingen worden met name gevonden op de percelen waar de planten wat verder ontwikkeld zijn, namelijk twee- tot vierbladstadium. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht van de gewaarschuwde gebieden.

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden (zie tabel 2), eerder heeft geen zin.

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen. Anders kan de schade oplopen tot 50% opbrengstderving. In tabel 2 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen het nodig is om in te grijpen.

Tabel 1. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 11 mei
Zeeuwse Eilanden
Walcheren
Noord-Beveland
Zuid-Beveland
Schouwen- Duiveland
Tholen/St. Philipsland
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid
De Westhoek
Midden-Brabant Zuid
Rest West-Brabant
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne Putten
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt
Goeree Overflakkee
Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

Noord-Holland
Noord-Holland vast
Texel
Oost- en Zuid-Flevoland 11 mei
Noordoostpolder
Friesland klei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente
  Graafschap/Achterhoek
  Lijmers/Oude IJssel
  Bommelerwaard/Betuwe
  Utrecht oost/Veluwe
Oost-Brabant
De Kempen
Rest Oost-Brabant 11 mei
Limburg
Noord-Limburg 11 mei
Midden-Limburg
Zuid-Limburg

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Zuigschade door zwarte bonenluizen
Zwarte bonenluizen veroorzaken vooral zuigschade en zijn zeer slechte overbrengers van de vergelingsvirussen. Daarom ligt de schadedrempel ook veel hoger dan die van de groene bladluizen. Ingrijpen is alleen nodig als 50% van de planten bezet is met gemiddeld 30-50 zwarte bonenluizen. Zie ook tabel 3.

Tabel 3. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin.

Van 1 april tot en met 15 juli 2023 heeft Batavia een vrijstelling voor de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte gekregen. Daarmee hebben telers de keuze uit twee middelen:

  • Teppeki (0,14 kg/ha – 1 toepassing per seizoen): in te zetten vanaf opkomst tot en met tienbladstadium (maar zeker ook niet later dan 1 juni!). Later inzetten kan leiden tot overschrijding van de MRL. Kies na 1 juni een ander middel;
  • Batavia (0,45 l/ha – 2 toepassingen per seizoen; interval minimaal 14 dagen): vrijgesteld vanaf 1 april tot en met 15 juli. Batavia heeft een tragere aanvangswerking dan Teppeki en past dus beter op een groter gewas (> vier- tot zesbladstadium). Als echter in het kiembladstadium een bladluisbespuiting nodig is en er ook tripsen aanwezig zijn, kan een teler overwegen om Batavia in te zetten, aangezien dit het enige middel is dat ook werkt op tripsen. Voor een betere werking Robbester of Actirob (1 l/ha) toevoegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met de resistentie van de groene perzikluizen voor dit middel.

Pyrethroïden en olie niet effectief
Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die redenen dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt. Bovendien doden pyrethroïden de natuurlijke vijanden die we hard nodig hebben voor een effectieve beheersing van vergelingsvirussen.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

– ˈCursus tellen en herkennen van bladluizen in suikerbietenˈ.

– De presentatie ˈHerkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbietenˈ.

– Teelthandleiding ’10.3.3.4 Bladluizen’.

– Teelthandleiding ’10.7.2 Vergelingsziekte’.

– Teelthandleiding ‘10.3.5 Natuurlijke vijanden’.

– Filmpje ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’.


Een groene perzikluis met twee jonge luisjes. Dit is een algemeen beeld op de percelen waar groene bladluizen worden aangetroffen. Ongevleugelde volwassen (grote) bladluizen duiden op opgebouwde populaties. Daar is momenteel nog geen sprake van.

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant