Nieuws uit Alle interessegebieden

 1 2 3 Volgende > 

Vreterij door muizen in suikerbieten 28-03-2017
Te lang wachten met zaaien kost opbrengst 22-03-2017
Weblog: NLdoet 22-03-2017
Een fijn, vlak zaaibed beperkt schade door slakken 22-03-2017
Neem maatregelen tegen stuiven 21-03-2017
Is een bodemherbicide nodig? 16-03-2017
Start bietenteelt onkruidvrij 16-03-2017
Aandachtspunten voor en tijdens de zaaibedbereiding en het zaaien 14-03-2017
Borium belangrijk voor suikeropbrengst 10-03-2017
Hoe hoog is de pH van uw bietenperceel? 10-03-2017
Stikstofgift zodra grond het toelaat 10-03-2017
Natrium goed voor suikerbieten op zand- en dalgronden 10-03-2017
Hou de opslag van gewasbeschermingsmiddelen op orde 06-03-2017
Neem nu maatregelen tegen muizen 03-03-2017
Problemen met aaltjes of emelten? Vydate 10G nodig? Zorg dan dat de granulaatstrooier klaar is 24-02-2017
Weblog: Voorjaarskriebels 22-02-2017
Het nieuwe bietenzaad is uw goede zorgen waard 21-02-2017
Kali strooien over de vorst 18-01-2017
Extra stikstofgebruiksruimte op klei bij bovengemiddelde wortelopbrengsten 18-01-2017
2 februari 2017: themamiddag Bemesting Akkerbouw 16-01-2017
Weblog: Ondergrond kennen 12-01-2017
Herinnering: Insturen zaaischijven voor gratis zaaischijvenkeuring 06-01-2017
Rassenkeuze suikerbieten 2017 12-12-2016
Resistentiekeuze suikerbietenrassen 2017 12-12-2016
Presentaties suikerbieteninformatiedagen 2016 09-12-2016
Weblog: Omgaan met wat we niet weten 07-12-2016
Evalueren van de bietenteelt 01-12-2016
Wederom acht nieuwe rassen op de Rassenlijst Suikerbieten 16-11-2016
Perceelskeuze 2017: ken ook uw huurperceel! 15-11-2016
Leermomenten direct na de oogst 15-11-2016
Perceelskeuze 2017: hoe zit het met het rhizomanievirus? 08-11-2016
Perceelskeuze 2017: aanvullende maatregelen tegen rhizoctonia 08-11-2016
Perceelskeuze 2017: let op bodemplagen 04-11-2016
Perceelskeuze 2017: ken de aantallen aaltjes 04-11-2016
Weblog: Met z’n allen 02-11-2016
Boeiende Betteravenir/ Beet Europe 2016 02-11-2016
Het bieten zaaien begint weer… 18-10-2016
Insturen zaaischijven voor gratis zaaischijvenkeuring 18-10-2016
Waarom dit jaar zoveel percelen met veel aantasting van aphanomyces 23-09-2016
Hulpmiddelen beoordelen rooikwaliteit 14-09-2016
Staal, rubber, kunststof en bieten op ATH 2016 14-09-2016
Veel aantasting door bietenvlieg in kustprovincies 14-09-2016
pH belangrijk voor suikeropbrengst 26-07-2016
Nieuwe applicaties online! 26-07-2016
Effect groenbemesters het grootst bij vroege zaai 12-07-2016
Volledige naam stemphylium vastgesteld: Stemphylium beticola 12-07-2016
BLADSCHIMMELPAGINA 01-07-2016
Flitsbijeenkomsten Suiker Unie Valthermond 28-06-2016
Weblog: Big Data? 16-06-2016
Leerzame en drukbezochte Praktijkmiddag suikerbieten in Lelystad 03-06-2016

 1 2 3 Volgende > 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.