Nieuws uit Alle interessegebieden

 1 2 3 Volgende >  Laatste »

Rassenkeuze suikerbieten 2018 12-12-2017
Presentaties suikerbieteninformatiedagen 2017 08-12-2017
Weblog: Vakmanschap 22-11-2017
Derde jaar op rij acht nieuwe rassen op de Rassenlijst Suikerbieten 17-11-2017
Weblog: Perceptie 18-10-2017
Nieuws uit de bietenkliniek: wortelrot door rhizoctonia 03-10-2017
Bladschimmelbestrijding in het najaar 22-09-2017
Insturen zaaischijven voor gratis zaaischijvenkeuring 18-09-2017
Weblog: Natuurkracht 13-09-2017
Zijn de schieters verwijderd? 07-09-2017
Interessante en mooie Praktijkdag Suikerbieten 04-09-2017
Beperk schade door emelten al in de herfst 24-08-2017
Bladschimmelbestrijding blijft de aandacht vragen! 22-08-2017
Vroegbestelling bietenzaad dit jaar extra interessant 15-08-2017
Voorkom aantasting door bietencysteaaltjes in 2018 10-08-2017
Weblog: Technologie of vakmanschap? 09-08-2017
Nieuws uit de bietenkliniek: spintmijten 01-08-2017
Nu ook bladschimmels in bietenpercelen in Zuid-Holland gevonden 28-07-2017
Bladschimmels in bietenpercelen in Zeeuws-Vlaanderen gevonden 26-07-2017
Nieuws uit de bietenkliniek: gele bladpunten door wantsen 25-07-2017
Wissel middelen bij de bladschimmelbespuitingen af! 24-07-2017
Bieten houden van kalk 20-07-2017
Groenbemesters goed voor uw bodem 20-07-2017
In suikerbieten aangetroffen bladschimmels vragen om blijvende controle 18-07-2017
Nieuws uit de bietenkliniek: violetwortelrot 18-07-2017
Nieuws uit de bietenkliniek: kaligebrek 18-07-2017
Roest en meeldauw in bietenpercelen op de Zeeuwse Eilanden gevonden 17-07-2017
Roest in bietenpercelen op de Zuid-Hollandse Eilanden gevonden 12-07-2017
Stemphylium in bietenpercelen in Noord-Holland gevonden 11-07-2017
Bladschimmels in bietenpercelen in de Noordoostpolder gevonden 10-07-2017
Deze insecten zitten in een bietenperceel 07-07-2017
Na een fungicidebespuiting tijdig controleren op nieuwe aantasting 06-07-2017
Stemphylium en cercospora in Brabant gevonden 06-07-2017
Eerste bietenpercelen met magnesiumgebrek 05-07-2017
Tweede generatie bietenvlieg 05-07-2017
Stemphylium en cercospora in Gelderland en Limburg gevonden 05-07-2017
Weblog: Tot aan de finish 05-07-2017
Stemphylium gevonden op de Noordelijke klei en in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 03-07-2017
Nieuws uit de bietenkliniek: de blinkers zijn er weer! 28-06-2017
Stemphylium gevonden op Noordelijk zand en Noordelijk dal/veen 22-06-2017
Bladschimmelpagina vernieuwd! 22-06-2017
Eerste schieters in bietenpercelen 13-06-2017
Mangaangebrek bestrijden 13-06-2017
Horizontaal groeiende bieten 13-06-2017
Nieuws uit de bietenkliniek: Longidorus elongatus in bieten 13-06-2017
Begin na de gewassluiting met controle op bladschimmels 07-06-2017
Pseudomonas gebruikt beschadigingen in het blad 07-06-2017
Rond de onkruidbestrijding goed af 31-05-2017
Weblog: De rijen sluiten 31-05-2017
Speciaal pillenzaad uitgewerkt op eerst gezaaide percelen 24-05-2017

 1 2 3 Volgende >  Laatste »

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.