Nieuws uit Alle interessegebieden

 1 2 3 Volgende > 

Maatregelen die u kunt treffen bij korstvorming 18-04-2018
Op tijd starten met onkruidbestrijding 11-04-2018
Wees attent op de opkomst van de bieten 10-04-2018
Weblog: Klaar voor de start? 10-04-2018
Let op slakken bij de opkomst 05-04-2018
Zet granulaat alleen in bij overschrijding schadedrempels aaltjes en insecten 22-03-2018
Zaai als het kan, wacht waar het moet 22-03-2018
Slakkenschade voorkomen begint nu al 22-03-2018
Muizen kunnen in één nacht veel schade veroorzaken 20-03-2018
Aandacht voor details bepalen succes van zaaien 20-03-2018
Suikerbieten houden van natrium 19-03-2018
Denk aan borium op lichte gronden 19-03-2018
Organische mest goed voor bodem en biet 19-03-2018
Onkruidbestrijding voor opkomst van de bieten 08-03-2018
Weblog: Voorjaarskriebels 07-03-2018
N-adviezen voor suikerbieten gemiddeld hoger door natte winter 28-02-2018
Zorgvuldig omgaan met bietenzaad na ontvangst 28-02-2018
Benut vorst voor kali strooien 06-02-2018
Maak goed gebruik van de vorst! 06-02-2018
Voorkom vorstschade tijdens de laatste bewaardag(en)! 01-02-2018
Wat te doen met niet-geleverde bieten? 31-01-2018
Weblog: Opruimen 31-01-2018
Evalueren van de bietenteelt 18-01-2018
Bemonster nu op aaltjes 18-01-2018
Minimaal 75% driftreductie verplicht 15-01-2018
Weblog: 007 27-12-2017
Rassenkeuze suikerbieten 2018 12-12-2017
Presentaties suikerbieteninformatiedagen 2017 08-12-2017
Weblog: Vakmanschap 22-11-2017
Derde jaar op rij acht nieuwe rassen op de Rassenlijst Suikerbieten 17-11-2017
Weblog: Perceptie 18-10-2017
Insturen zaaischijven voor gratis zaaischijvenkeuring 18-09-2017
Interessante en mooie Praktijkdag Suikerbieten 04-09-2017
Beperk schade door emelten al in de herfst 24-08-2017
Voorkom aantasting door bietencysteaaltjes in 2018 10-08-2017
Nieuws uit de bietenkliniek: spintmijten 01-08-2017
Nieuws uit de bietenkliniek: de blinkers zijn er weer! 28-06-2017
Bladschimmelpagina vernieuwd! 22-06-2017
Nieuws uit de bietenkliniek: Longidorus elongatus in bieten 13-06-2017
Overzicht: Wie heeft werktuig voor aardappelopslagbestrijding? 15-05-2017
Aandachtspunten voor en tijdens de zaaibedbereiding en het zaaien 14-03-2017
Resistentiekeuze suikerbietenrassen 2017 12-12-2016
Presentaties suikerbieteninformatiedagen 2016 09-12-2016
Leermomenten direct na de oogst 15-11-2016
Perceelskeuze 2017: hoe zit het met het rhizomanievirus? 08-11-2016
Boeiende Betteravenir/ Beet Europe 2016 02-11-2016
Het bieten zaaien begint weer… 18-10-2016
Waarom dit jaar zoveel percelen met veel aantasting van aphanomyces 23-09-2016
Hulpmiddelen beoordelen rooikwaliteit 14-09-2016
Staal, rubber, kunststof en bieten op ATH 2016 14-09-2016

 1 2 3 Volgende > 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2018 is als bijlage bij Cosun Magazine bij u aangekomen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

IRS is verhuisd naar Cosun innovation center

LET OP: wij hebben ook een nieuw telefoonnummer:
0165-516070

Ons nieuwe adres is:

Bezoekadres:
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord

Postadres:
Postbus 20
4670 AA Dinteloord

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.