Nieuws uit Alle interessegebieden

 1 2 3 Volgende > 

IRS-Apps en applicaties recent aangepast 19-05-2017
Mangaangebrek door kou en droogte 16-05-2017
Overzicht: Wie heeft werktuig voor aardappelopslagbestrijding? 15-05-2017
Vreterij en misvormingen door bladinsecten 12-05-2017
Vreterij door hazen 12-05-2017
Al borium gegeven? 11-05-2017
Antistuifdek gerst op tijd doodspuiten 11-05-2017
Geerrijen perfect aangesloten? 10-05-2017
Pak aardappelopslag aan! 10-05-2017
Eieren van de bietenvlieg 09-05-2017
Onkruidbestrijding is balanceren 08-05-2017
Achterhaal de oorzaak van plantwegval 01-05-2017
Leg 31 augustus vast in agenda voor bezoek Praktijkdag suikerbieten 26-04-2017
Weblog: Groene gloed 25-04-2017
Vorstschade eerst goed in kaart brengen 20-04-2017
Pas op voor slakken! 18-04-2017
Nachtvorst op komst 18-04-2017
Aardappelopslag gelijk met de bieten boven 12-04-2017
Veldopkomst geeft veel informatie 06-04-2017
Afwegingen voor het rollen of cambridgen van bietenpercelen 05-04-2017
Onkruidbestrijding na-opkomst 05-04-2017
IRS-LIZ-Onkruidbeheersing up-to-date 31-03-2017
Pas op met glyfosaat na zaai! 31-03-2017
Vreterij door muizen in suikerbieten 28-03-2017
Te lang wachten met zaaien kost opbrengst 22-03-2017
Weblog: NLdoet 22-03-2017
Een fijn, vlak zaaibed beperkt schade door slakken 22-03-2017
Neem maatregelen tegen stuiven 21-03-2017
Is een bodemherbicide nodig? 16-03-2017
Start bietenteelt onkruidvrij 16-03-2017
Aandachtspunten voor en tijdens de zaaibedbereiding en het zaaien 14-03-2017
Borium belangrijk voor suikeropbrengst 10-03-2017
Hoe hoog is de pH van uw bietenperceel? 10-03-2017
Stikstofgift zodra grond het toelaat 10-03-2017
Natrium goed voor suikerbieten op zand- en dalgronden 10-03-2017
Hou de opslag van gewasbeschermingsmiddelen op orde 06-03-2017
Neem nu maatregelen tegen muizen 03-03-2017
Problemen met aaltjes of emelten? Vydate 10G nodig? Zorg dan dat de granulaatstrooier klaar is 24-02-2017
Weblog: Voorjaarskriebels 22-02-2017
Het nieuwe bietenzaad is uw goede zorgen waard 21-02-2017
Kali strooien over de vorst 18-01-2017
Extra stikstofgebruiksruimte op klei bij bovengemiddelde wortelopbrengsten 18-01-2017
2 februari 2017: themamiddag Bemesting Akkerbouw 16-01-2017
Weblog: Ondergrond kennen 12-01-2017
Herinnering: Insturen zaaischijven voor gratis zaaischijvenkeuring 06-01-2017
Rassenkeuze suikerbieten 2017 12-12-2016
Resistentiekeuze suikerbietenrassen 2017 12-12-2016
Presentaties suikerbieteninformatiedagen 2016 09-12-2016
Weblog: Omgaan met wat we niet weten 07-12-2016
Evalueren van de bietenteelt 01-12-2016

 1 2 3 Volgende > 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.