Nieuws uit Alle interessegebieden

 1 2 3 Volgende >  Laatste »

Uitgebreidere impressie geslaagd seminar en afscheid Frans Tijink 14-06-2019
Boriumbemesting voor gewassluiting uitvoeren 13-06-2019
Waarnemen en herkennen bladschimmels 13-06-2019
Begin na de gewassluiting met controle op bladschimmels 11-06-2019
Pseudomonas gebruikt beschadigingen in het blad 07-06-2019
Nieuws uit de bietenkliniek: zilverziekte tast planten aan 07-06-2019
Geslaagd seminar en afscheid Frans Tijink 06-06-2019
Nieuws uit de bietenkliniek: aaltjes 05-06-2019
Blijf de bladluizensituatie goed in de gaten houden 29-05-2019
Impressie proefveldbezoek bietenkevertjesproef Zeewolde 28-05-2019
Natuurlijke vijanden in bieten 23-05-2019
Eerste bietenvliegeitjes zijn opgemerkt 23-05-2019
Tijdig doodspuiten van het anti-stuifdek 20-05-2019
Schadedrempel groene perzikluis op 1 perceel overschreden in Zeeuws-Vlaanderen 17-05-2019
Let op voor bovengrondse schade door de bietenkever 13-05-2019
Zet geen pyrethroïde in tegen zwarte bonenluis 10-05-2019
Trage groei door koud voorjaar 10-05-2019
Vreterij aan bieten door snuitkever 10-05-2019
Groene perzikluis in vangbak aangetroffen 10-05-2019
De fel gele larven van bovengrondse springstaart lijken op groene perzikluizen! 07-05-2019
Bestrijding aardappelopslag in bieten noodzakelijk! 02-05-2019
Weblog: 100 01-05-2019
Ook voor onkruid nu groeizame omstandigheden! 30-04-2019
Plantwegval door bodeminsecten 24-04-2019
Hanteer schadedrempel bij vroege aantasting zwarte bonenluizen 24-04-2019
Bietenkevers bovengronds actief 23-04-2019
Voer geen preventieve bestrijding uit tegen bladinsecten 23-04-2019
Volg de opkomst van bieten met telstroken 17-04-2019
Gebruik Ziekten-en-Plagen-app voor herkenning insecten 10-04-2019
Korst breken om jonge plantjes boven te krijgen 10-04-2019
IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar 10-04-2019
Insectenworkshops goed ontvangen 09-04-2019
Adviesprogramma onkruidbestrijding in suikerbieten weer actueel 09-04-2019
Insectenschade voorkomen in 2019: emelten 04-04-2019
Bij vochtig weer alert zijn op slakkenschade 01-04-2019
Insectenschade voorkomen in 2019: wortelduizendpoten 01-04-2019
Resten van bieten met blad zijn bron voor vergelingsvirus 01-04-2019
Anti-stuifmaatregelen beperken de kans op schade 28-03-2019
Weblog: Minder? 27-03-2019
Behoud de bodemstructuur direct onder het zaaibed 27-03-2019
Muizen vinden bietenzaad erg lekker 25-03-2019
Toegelaten middelen in de bietenteelt 22-03-2019
Alleen toestand grond nu nog een belemmering om bieten te zaaien 07-03-2019
Bieten zaaien: doe het in 1x goed 07-03-2019
Insectenschade voorkomen in 2019: ritnaalden 05-03-2019
Voorkom te lage pH van uw bietenperceel 28-02-2019
Borium en natrium essentieel voor lichte gronden 28-02-2019
Onkruid bestrijden voor aanvang teelt vaak verstandig! 27-02-2019
Tijd voor (stikstof)bemesting aangebroken 27-02-2019
Insectenschade voorkomen in 2019: miljoenpoten 25-02-2019

 1 2 3 Volgende >  Laatste »

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.