Bladluiswaarschuwingsdienst start vanaf 2 april 

Vergelingsziekte kan tot wel 50 procent opbrengstderving veroorzaken in suikerbieten, als niet tijdig wordt ingegrepen. Om aantasting door vergelingsziekte in suikerbieten te beheersen is de bladluiswaarschuwingsdienst actief. Vanaf 2 april zullen de tellingen beginnen, mits op de telpercelen bieten bovenstaan. De eerste bladluizen zijn namelijk al gesignaleerd op bietenopslag en in tuinen. Wekelijks gaan medewerkers van Cosun Beet Company en Delphy groene bladluizen tellen op suikerbietenpercelen. De resultaten zijn te zien op de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’.

Schadedrempel groene bladluizen
Voor het bepalen van de schadedrempel worden alle groene bladluizen geteld. Hier vallen bijvoorbeeld groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen onder, alhoewel de laatste minder belangrijk is in de virusoverdracht in suikerbieten.

Zodra op twee percelen de schadedrempel van de groene bladluizen in een gebied wordt overschreden, zullen telers in dat gebied een SMS-bericht van Cosun Beet Company ontvangen om hun eigen bietenpercelen te controleren. 

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen. 

periode  aantal groene bladluizen per tien planten 
april, mei en eerste helft juni  meer dan twee 
tweede helft juni  meer dan vijf 
eerste helft juli  meer dan vijftig 

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen, andere insecten en natuurlijke vijanden is te vinden in:
– De presentatie ˈHerkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbietenˈ.
– Teelthandleiding ’10.3.3.4 Bladluizen’
– Teelthandleiding ’10.7.2 Vergelingsziekte’.
– Teelthandleiding ‘10.3.4 Natuurlijke vijanden’.
– Filmpje ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’. 


Foto 1. Groene perzikluizen bevinden zich vaak aan de onderzijde van het blad. Bij controle van bietenplanten is het daarom belangrijk om boven- en onderzijde te bekijken. Op deze foto zit één volwassen bladluis en twaalf kleintjes. 

 

 

 

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant