woensdag 1-04-2015
Buienradar >
Meer weer >
De applicatie onkruidbestrijding, die al jaren op onze website staat, is vervangen door een nieuwe applicatie: IRS-LIZ-Onkruidbeheersing. Deze applicatie is in Duitsland door LIZ (Landwirtschaftliche Informationsdienst Zuckerrübe) ontwikkeld en door ons aangepast voor de in… Lees verder...
Zoals bekend hebben alle herbiciden een Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG), waarin de maximale doseringen, het maximaal aantal toepassingen en het minimale interval tussen twee bespuitingen vermeld staan (zie tabel 5 van de Gewasbeschermingsupdate 2015). In de WG’s… Lees verder...
Sommige telers vragen zich af of de temperatuur voor de komende veertien dagen niet te laag is om bieten te zaaien. De verwachting is dat de maxima vanaf donderdag overdag 10 - 12°C en de… Lees verder...
Publicaties
Poll
Heeft u onkruiden voor de zaaibedbereiding doodgespoten?
Agenda
IRStelevisie
Op percelen met gescheurd grasland als voorvrucht zijn al grote aantallen emelten aangetroffen. Emelten vreten van de stengel en/of eten van de onderste bladeren. Als een emelt het bietenplantje in het kiembladstadium aanvreet, is er een grote kans op het wegvallen van de plant. Dit filmpje toont de levenscyclus van de langpootmug (emelt).
Teelthandleiding en applicaties

4 Bemesting

In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over bemesting in suikerbieten.

Lees meer »

10.2 Aaltjes

Moet ik Vydate 10G gebruiken tijdens het zaaien van mijn suikerbieten? Zijn er aaltjes op uw perceel aanwezig? Hoeveel en welke aaltjes zitten er dan? Dit zijn allemaal vragen die u pas kunt beantwoorden als u een grondmonster hebt laten analyseren op aaltjes. Lees in deze paragraaf van de teelthandleiding alles over aaltjes.

Lees meer »

Applicatie N-, P- en K-bemesting

Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan meststoffen om een optimaal teeltresultaat te behalen.

Lees meer »

Applicatie (over)zaai, opkomst en groei

Met deze vernieuwde applicatie kunt u de actuele en verwachte weergegevens inzien en verwachte opkomstsnelheid van uw suikerbieten berekenen.

Lees meer »

Gewasbeschermingsupdate 2015

 

Op 10 maart is de voorlichtingsboodschap

gewasbescherming suikerbieten 2015 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine.