donderdag 31-07-2014
Buienradar >
Meer weer >
Veel percelen hebben een voor suikerbieten te lage pH. Vooral bij pH’s lager dan 5,0 groeien bieten slecht en blijft de opbrengst (ver) achter. De kans op een te lage pH is het grootst op zand-… Lees verder...
Bij de beheersing van bietencysteaaltjes is de teelt van alleen partieel resistente bietenrassen onvoldoende. Dat hebben we ook dit jaar weer gezien op percelen met hoge aantallen bietencysteaaltjes (zie hiervoor het bericht ‘Nieuws uit de… Lees verder...
Voor een aantal regio’s is het drie weken of meer geleden dat een bladschimmelwaarschuwing is uitgegaan. Veel percelen zijn daarna gecontroleerd op de bladschimmels cercospora, stemphylium, ramularia, roest en meeldauw. Kwamen er schimmels voor, dan… Lees verder...
Publicaties
Poll
Wanneer spuit u voor het eerst tegen bladschimmels?
Agenda
IRStelevisie
Voorkom problemen met onkruidbieten in de toekomst en verwijder nu schieters!
Teelthandleiding en applicaties

10.4 Bladschimmels

Lees in deze paragraaf van de teelthandleiding alles over bladschimmels.

Lees meer »

Applicatie ziekten & plagen

Deze module beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Wat zijn de symptomen, hoe voorkom je het probleem of welke bestrijding is nodig.

Lees meer »

Nieuwsbrief

 

Ook op de hoogte blijven van het laatste bietennieuws?

Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief  

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd. Klik op de regio voor meer uitleg.
Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina