Nieuws
Poll
Controleert/beoordeelt u de rooikwaliteit?
IRStelevisie
In oktober is het 20 jaar geleden dat het IRS samen met de suikerindustrie een rooidemonstratie suikerbieten organiseerde op de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. Mooie beelden van de stand van de techniek van toen. Dit is een ‘verkorte’ versie van de originele impressie, gemaakt door Henk Eshuis.
Teelthandleiding en applicaties

5.3 Vruchtwisseling
In de landbouw is vruchtwisseling belangrijk om de vruchtbaarheid en de biolo­gische acti­viteit van de bodem te behouden of te verhogen. Tevens is zij van grote invloed op het optreden van ziekten en plagen en de schade die daardoor wordt ver­oorzaakt. Het is van belang dat u in het bouwplan ermee rekening houdt dat groenbemesters en diepwortelende gewassen worden geteeld en maaigewassen met rooivruchten worden afgewisseld.

Lees meer »

8.3 Oogst wat gegroeid is
Perfect rooiwerk komt pas echt tot stand bij een goed samenspel tussen teler, loonwerker en de rooi­er­chauffeur. De kunst is alle gegroeide suiker te oogsten en na een goede bewaring af te leveren voor uitbetaling. In dit hoofdstuk tips om de oogstverliezen te beperken. 

Lees meer »

Applicatie Oogstverliezen
Deze applicatie geeft adviezen over bietverlies (kop- en puntbreukverliezen en verliezen aan hele bieten).

Lees meer »

Applicatie ziekten & plagen
Deze module beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Wat zijn de symptomen, hoe voorkom je het probleem of welke bestrijding is nodig.

Lees meer »

Kwaliteitscijfers Suiker Unie