Nieuws
Poll
Waarop hebt u de suikerbieten rassenkeuze 2016 gebaseerd?
IRStelevisie
In dit filmpje kunt u het traject volgen dat een suikerbietenmonster aflegt vanaf een IRS-proefveld tot en met de verwerking in het analyselokaal. Vanaf 2013 is de PASSI in gebruik.
Teelthandleiding en applicaties

4 Bemesting
In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over bemesting in suikerbieten.

Lees meer »

Applicatie kalkbemesting
Met deze applicatie kalkbemesting kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste pH-verhoging te realiseren.

Lees meer »

Applicatie N-, P- en K-bemesting
Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan meststoffen om een optimaal teeltresultaat te behalen.

Lees meer »

Applicatie Witte bietencysteaaltjesmanagement
Deze applicatie berekent het effect van maatregelen tegen witte bietencysteaaltjes, zoals rassenkeuze, vruchtwisseling, kruisbloemige groenbemesters en grondontsmetting op het verloop van de besmetting met het witte bietencysteaaltje op een perceel. Begin december is deze nieuwe versie van deze applicatie verschenen. De nieuwste gegevens/proefveldresultaten zijn dan in deze module verwerkt.

Lees meer »

Bietenstatistiek bemesting