Nieuws
IRStelevisie
Momenteel zien we op diverse plaatsen blinkers, symptoom van rhizomanie, zich uiten. In dit filmpje laten we in een beknopt stappenplan zien hoe we bepalen of een biet een resistentiedoorbrekende rhizomanievirus bevat.
Teelthandleiding en applicaties

5.6 Groenbemesters
De keuze van een groenbemester hangt af van verschillende aspecten. Zo zijn het zaaitijdstip en het doel van de teelt van belang. Een verkeerde keuze van groenbemesters kan echter leiden tot een hogere druk van onkruiden en ziekten en plagen. Lees meer over de teelt van groenbemesters in dit hoofdstuk van de teelthandleiding.

Lees meer »

Applicatie ziekten & plagen
Deze module beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Wat zijn de symptomen, hoe voorkom je het probleem of welke bestrijding is nodig. Nieuw zijn de beschrijvingen en foto's van biologische bestrijders (natuurlijke vijanden) van plagen in de bietenteelt. 

Lees meer »

Applicatie kalkbemesting
Vernieuwd sinds juli 2016! Met deze applicatie kalkbemesting kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste pH-verhoging te realiseren.

Lees meer »

Wateroverlast en wortelrot

Daar waar de afgelopen weken veel neerslag is gevallen, hebben de bieten sterk te lijden. Het loof staat steil, is geel verkleurd en de groei staat stil. In het bericht 'Wat te doen na wateroverlast' antwoorden op vragen die leven. Mede als gevolg van de grote hoeveelheden neerslag komen 'verschillende soorten wortelrot' voor op diverse bietenpercelen. Bij wortelrot is een opvallend kenmerk dat het loof en de kop het langst gezond blijven.

Bladschimmelwaarschuwing

Voor de rode gebieden is al een waarschuwing uitgegaan in 2016.
Klik op de regio voor meer uitleg. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

 

Op 8 maart is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2016 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine.