dinsdag 21-04-2015
Buienradar >
Meer weer >
De temperatuurstijging van de afgelopen tijd heeft ervoor gezorgd dat de eerstgezaaide bieten boven staan of komen. Op een deel van de percelen vallen de plantaantallen nog tegen, vaak vanwege een korst. De vraag is… Lees verder...
Als de eerste bieten boven komen, verschijnt ook vaak het eerste onkruid. Voer de eerste na-opkomstbespuiting bij voorkeur uit op klein onkruid (zonder echte blaadjes). Het bestrijdingsresultaat is dan het beste en u heeft daar… Lees verder...
Teelt u suikerbieten op klei en heeft u de laatste drie jaar meer dan 75 ton bieten per hectare geoogst, dan komt u in aanmerking voor 15 kg per hectare extra stikstofgebruiksruimte. De totale stikstofgebruiksruimte… Lees verder...
Publicaties
Poll
Gebruikt u de IRS-applicatie (link) om te berekenen wanneer uw bieten boven staan of wanneer de groeipuntsdatum is of om weergegevens op te zoeken?
Agenda
IRStelevisie
Op percelen met gescheurd grasland als voorvrucht zijn al grote aantallen emelten aangetroffen. Emelten vreten van de stengel en/of eten van de onderste bladeren. Als een emelt het bietenplantje in het kiembladstadium aanvreet, is er een grote kans op het wegvallen van de plant. Dit filmpje toont de levenscyclus van de langpootmug (emelt).
Teelthandleiding en applicaties

4 Bemesting

In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over bemesting in suikerbieten.

Lees meer »

10.2 Aaltjes

Moet ik Vydate 10G gebruiken tijdens het zaaien van mijn suikerbieten? Zijn er aaltjes op uw perceel aanwezig? Hoeveel en welke aaltjes zitten er dan? Dit zijn allemaal vragen die u pas kunt beantwoorden als u een grondmonster hebt laten analyseren op aaltjes. Lees in deze paragraaf van de teelthandleiding alles over aaltjes.

Lees meer »

Applicatie (over)zaai, opkomst en groei

Met deze vernieuwde applicatie kunt u de actuele en verwachte weergegevens inzien en verwachte opkomstsnelheid van uw suikerbieten berekenen.

Lees meer »

Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing

De applicatie onkruidbestrijding, die al jaren op onze website staat, is vervangen door een nieuwe applicatie: IRS-LIZ-onkruidbeheersing. Deze applicatie is in Duitsland door LIZ (Landwirtschaftliche Informationsdienst Zuckerrübe) ontwikkeld en geeft onkruidbestrijdingsadviezen op basis van het stadium van de bieten, de voorkomende onkruiden met hun stadia en de omstandigheden rondom de bespuiting. Het IRS heeft deze applicatie aangepast voor de in Nederland geldende adviezen en toegelaten middelen. 

Lees meer »

Gewasbeschermingsupdate 2015

 

Op 10 maart is de voorlichtingsboodschap

gewasbescherming suikerbieten 2015 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine.