Nieuws
Poll
Met welke zaaimachine zijn/worden uw bieten dit jaar gezaaid?
IRStelevisie
Op bietenpercelen met gras of groenbemester als voorvrucht is al schade door emelten geconstateerd (12 april 2016).
Teelthandleiding en applicaties

Applicatie (over)zaai, opkomst en groei
Met deze vernieuwde applicatie kunt u de actuele en verwachte weergegevens inzien en verwachte opkomstsnelheid van uw suikerbieten berekenen.

Lees meer »

Applicatie onkruidherkenning
Determineer met behulp van deze module uw onkruiden.

Lees meer »

Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing
De applicatie onkruidbestrijding geeft onkruidbestrijdingsadviezen op basis van het stadium van de bieten, de voorkomende onkruiden met hun stadia en de omstandigheden rondom de bespuiting. 

Lees meer »

Zaaiverloop (Bron: Suiker Unie)
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

 

Op 8 maart is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2016 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine.