Voorkom vergelingsziekte: ruim bietenhopen en restanten bieten tijdig op

Om vergelingsziekte vroeg in het seizoen te beperken, adviseren we om achtergebleven bieten en koppen die weer uitlopen in percelen te bestrijden. Dit is belangrijk om zo de verspreiding van vergelingsziekte vroeg in het seizoen te reduceren. Ook is het advies om tijdig restanten van bietenhopen op te ruimen.

Teeltvoorschrift vergelingsziekte
Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, is er een teeltvoorschrift van de NVWA, waarin staat dat bieten met bladvorming niet voorhanden of in voorraad mogen zijn. Dit geldt ook voor voederbieten en rode bieten. In het teeltvoorschrift staat dat:

  • het in voorraad hebben van bieten met bladvorming verboden is na 15 maart;
  • bietenopslag op het perceel uiterlijk 15 april bestreden dient te worden. Het gaat om het ontstaan van bladvorming op (resten van) bieten die achtergebleven of teruggebracht zijn op het perceel waarop deze zijn geteeld.

Vernietigen bietenhopen
Het is dus belangrijk bietenhopen of restanten daarvan te vernietigen voor 15 maart. Dit kan bijvoorbeeld door de bieten te versnipperen, of door voederbieten voor die datum te vervoederen.

Meer informatie
Meer informatie kunt u lezen in de Teelthandleiding bladluizen of vergelingsziekte. Ook vindt u meer informatie in het interview ‘Bietenvergelingsziekte is beheersbaar door acties van de teler’.


Voor de beheersing van vergelingsziekte is het belangrijk om resten van suikerbieten, voederbieten én rode bieten uiterlijk 15 maart op te ruimen. Uitgelopen bieten vormen een bron voor vergelingsziekte.


Uitgelopen kop van een suikerbiet in tarwe is een bron voor vergelingsziekte. Door de herbicidebestrijding in tarwe in het voorjaar uit te voeren kan deze bron worden bestreden. Opslag op percelen dient voor 15 april bestreden te worden.

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant