Eieren en mineergangen van de bietenvlieg 

We krijgen meldingen van eitjes van de bietenvlieg in suikerbieten in het noorden van Nederland. Twee weken geleden hadden we een bericht geplaatst dat de eerste eitjes van de bietenvlieg zichtbaar waren op bietenplanten in het zuiden (zie bericht ‘Bietenvlieg: eiafzet en mineergangen’). Over circa 10-14 dagen zijn in het noorden mineergangen van de bietenvlieg te verwachten. Het verschijnen van de eerste mineergangen is het moment om te beoordelen of ingrijpen noodzakelijk is. In het zuiden worden op dit moment weinig nieuwe eitjes waargenomen. 

 Schadedrempel
Als bieten in het twee- tot vierbladstadium staan, dan dienen per plant 10 of meer eitjes aanwezig te zijn voordat het rendabel is om een bestrijding uit te voeren. Als de planten groter worden, dan neemt de schadedrempel toe (Tabel 1). Door op minimaal 20 planten verspreid over het perceel het aantal eitjes te tellen, is te bepalen of de schadedrempel overschreden wordt. Meer informatie over de beheersing van de bietenvlieg is te zien in onderstaande video. Indien de schadedrempel is overschreden, dan is ingrijpen mogelijk met deltamethrin (o.a. Decis 0,3 l/ha). Bestrijding dient te worden uitgevoerd op het moment van uitkomen van de larven uit de eieren. Later heeft geen zin, aangezien de larven dan spoedig gaan verpoppen in de bodem. Deltamethrin heeft een negatief effect op natuurlijke vijanden van luis. Een bespuiting kan dus leiden tot een toename van de aantallen bladluizen. Voer dus alleen een bespuiting uit als de schadedrempel van bietenvlieg wordt overschreden. 

 Tabel 1. Schadedrempel bietenvlieg. Bij overschrijding van de aantallen eitjes per plant is het rendabel om een bespuiting uit te voeren. 

bietenstadium  aantal volle eitjes per plant 
2-4 echte bladeren  10 of meer 
4-6 echte bladeren  12 of meer 
6 of meer echte bladeren  20 of meer 

 

Meer informatie
Meer informatie over bietenvliegen is te lezen in de Teelthandleiding ‘Insecten’.  


Eitjes van de bietenvlieg liggen vaak in groepjes naast elkaar. Op dit blad liggen drie eitjes bij elkaar. Het beste tijdstip van bestrijding is op het moment dat de eerste larven uit de eitjes komen. 


De eerste, kleine mineergangen door de larven van de bietenvlieg.  

 

Contactpersonen

Levine de Zinger
Coördinatie gegevensverwerking / insecten
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant