Het bekijken van bietenplanten en het herkennen van insecten

Afgelopen maand heeft het IRS online bijeenkomsten gehouden voor adviseurs met als titel: ‘Het bekijken van bietenplanten en herkennen van insecten’. Tijdens deze bijeenkomsten werd aandacht geschonken aan nieuwe informatie op www.irs.nl met betrekking tot insecten, waaronder diverse video’s en de nieuwe insectenwijzer. Ook werd uitleg gegeven over de verschillen tussen insecten in de bietenteelt.

De hand-out van de presentatie is terug te vinden via deze link.


Foto 1. Tijdens de bijeenkomst werd stil gestaan bij de verschillen tussen de gevleugelde zwarte bonenluis (links) en de gevleugelde groene perzikluis (rechts). De zwarte bonenluis heeft een afgeronde kop, terwijl de groene perzikluis een inham heeft in zijn kop, een zogenaamde zwaluwstaart.


Foto 2. Tijdens de bijeenkomst werd stil gestaan bij de herkenning van vele soorten insecten, waaronder ook de natuurlijke vijanden. Klik hier voor de interactieve versie van de insectenwijzer.

In deze video wordt uitleg gegeven over het beheersen van vergelingsziekte:

In deze video gaan we in op het wekelijks waarnemen van bladluizen in verband met de beheersing van vergelingsziekte:

Daarnaast was er tijdens de online bijeenkomst aandacht voor de herkenning van bovengrondse insecten in de volgende drie video’s:

Beheersing bietenvlieg in het voorjaar:

Herkenning bovengrondse insecten in de bietenteelt:

Herkenning en beheersing van trips:

Ten slotte stonden we stil bij de vernieuwde informatie in de Teelthandleiding, de Ziekten en Plagenapplicatie en de Vraagbaak ‘Vergelingsziekte’.

In totaal hebben ruim 60 adviseurs deelgenomen aan deze online bijeenkomsten.

Uitgelicht: Raaijmakers-86-Online veldbezoek insecten 2021-mei 2021

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant