Nieuwsflitsen 2023

De nieuwsflitsen gepresenteerd op de suikerbieteninformatiedag (SID) 2023 met de onderwerpen:

 • Verticillium
  Afgelopen seizoen kwam er relatief vaak verticillium voor. Dit was te herkennen aan bieten waarvan halve bladeren geel verkleurden. Er kan niet tegen verticillium gespoten worden. Wel kunnen maatregelen op bouwplan niveau genomen worden om de schade door verticillium te beperken.
 • Aaltjesbeheersing zonder chemie
  Door het wegvallen van Vydate 10G zijn er vanaf 2024 geen chemische mogelijkheden meer beschikbaar in de beheersing van aaltjesschade. De beheersing van aaltjes en het voorkomen van schade zal zich voornamelijk richten op het aanpakken van aaltjes in bouwplanverband. In deze nieuwsflits volgen foto’s ter herkenning van aaltjes en schade in de bietenteelt en enkele maatregelen om schade te voorkomen.
 • Inzichten vanuit Groeikracht Cosun Onkruid Platforms
  Afgelopen jaren is er kennis opgedaan op de Groeikracht Cosun Onkruid Platforms. Een integrale aanpak binnen het bouwplan is een sleutel tot een succesvolle onkruidbeheersing.
 • Beregeningsproef
  In 2023 is een beregeningsproef aangelegd op een perceel in Vredepeel. Ondanks dat het jaar relatief mild verlopen is, met voldoende neerslag in de zomer en weinig hete dagen, heeft beregenen in juni en juli geleid tot een hogere wortelopbrengst. In totaal is drie keer beregend, waarvan de laatste gift geen effect heeft gehad omdat door neerslag het vochttekort al snel opgeheven werd. De eerste twee giften, met 35 mm per keer, hebben tot ruim 11 ton meeropbrengst geleid.
 • Natriumbemesting
  Uit drie jaar onderzoek naar het effect van een natriumgift op zandgronden in het zuidoosten, is geconcludeerd dat er een positief effect op de opbrengst is. Met name het suikergehalte ligt structureel hoger bij het toepassen van een natriumbemesting. Dat betekent dat ook op de zuidoostelijke zandgronden, waar in eerdere proeven geen positieve effecten werden waargenomen, een natriumbemesting ook zinvol is. Een gift van 200 kg natrium gaf het beste resultaat. Alle resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd.
 • Bietenmot en SBR monitoring
  Door klimaatverandering krijgen ‘nieuwe’ ziekten en plagen in suikerbieten makkelijker voet aan de grond in West Europa. Specifiek voor de bietenmot geldt dat we dit insect afgelopen jaren ook vaker op de Nederlandse suikerbietenprecelen terug zagen. De eerste ervaringen met bietenmot monitoring van 2023 zullen worden gedeeld. In Duitsland zijn opkomende problemen met SBR. Het IRS doet mee aan een grootschalig monitoringsonderzoek dat door Duitsland voor West-Europa wordt uitgevoerd. In alle tot nu toe opgestuurde monsters uit Nederland werd geen SBR aangetoond.

   

 • Future Farming & Food Experience
  De Praktijkdag Suikerbieten 2024 zal samenvallen met het grote evenement Future Farming & Food Experience. Zodra meer informatie bekend is zal dat hier geplaatst worden: www.irs.nl/praktijkdag2024. Zet alvast dit evenement in uw agenda: 30 mei 2024 WUR Open Teelten Lelystad.

 

Contactpersonen

Annet Doornenbal
Cichoreiteelt / bodemschimmels / virussen
Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek
André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie
Levine de Zinger
Coördinatie gegevensverwerking / insecten
Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant