Berichten van Linda Geenen - Frijters

Beheersing van aaltjes zonder granulaat vraagt extra aandacht
Plantwegval door bodemplagen: bij zaai kunnen maatregelen worden genomen
Aaltjesbeheersing zonder chemie
Nieuwsflitsen 2023
Groenbemesters voor een gezonde bodem
IRS Jaarverslag 2022 online
Video: Herkenning van bodeminsecten
Stage: Assistent medewerker proefvelden – MBO
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2024
Aantasting door bietencysteaaltjes is te voorkomen
De effectiviteit en noodzaak van zaadbehandelingen
Het effect van vruchtwisseling op de besmettingsgraad van <i>Heterodera schachtii</i> en het advies om partieel resistente suikerbietenrassen te gebruiken in Nederland