Berichten van Linda Geenen - Frijters

Neem een grondmonster om bietencysteaaltjesschade in 2024 te voorkomen
Groenbemesters voor een gezonde bodem
Nieuws uit de bietenkliniek: bietencysteaaltjes
Groeibelemmeringen achterhalen rond gewassluiting
IRS Jaarverslag 2022 online
Video: Herkenning van bodeminsecten
Emeltschade in de bieten
Tot wanneer kunnen bodeminsecten zorgen voor plantwegval?
Stage: Assistent medewerker proefvelden – MBO
Hoe kan plantwegval door bodeminsecten in 2023 worden voorkomen?
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2023
Wanneer is inzet van granulaat rendabel?