Berichten van Jurgen Maassen

Nieuwsflitsen 2022
Meer dan alleen staal en rubber op AgroTechniek Holland ‘22
Leerzame Innovatiedag Bodem in Lelystad
Interessante dag over plant- en bodemgezondheid
Het juiste adres voor suikerbietenteeltvragen
App ziekten&plagen geheel vernieuwd
IRS Jaarverslag 2021 online
Geïnteresseerd publiek op Praktijkdag bieten 
Evaluation of the aphid warning system to control virus yellows in the Netherlands
Lessons learned from an extensive communication program around virus yellows in The Netherlands
Kader: Praktijkdag bieten 31 mei
Wat zijn uw ervaringen met de nieuwe IRS-website?