Berichten van Jurgen Maassen

Wat zijn uw ervaringen met de nieuwe IRS-website?
Kader: IRS-nieuwsbrief vernieuwd
IRS Jaarverslag 2020
Groeikracht – een initiatief vanuit Cosun
Terugkijken op ‘Dàg, Onkruid 2021’
Wat kunnen we verbeteren aan de onkruidbestrijding voor nu en in de toekomst?
www.irs.nl vernieuwd
Kader: ‘Dàg, Onkruid 2021!’
Video ‘Bepaling mate van resistentie in rhizoctoniaresistente rassen’
IRS Jaarverslag 2019
Overzicht: Wie heeft werktuig voor aardappelopslagbestrijding?
Veel belangstelling voor insectenworkshops 2020