Rassenaanbod 2024. En daarna? 

In deze presentatie worden de ontwikkelingen in het aanbod van nieuwe rassen toegelicht. De nieuwe rassen die toegevoegd zijn aan de Aanbevelende Rassenlijst en Brochure suikerbietenzaad voor 2024 worden getoond. Daarnaast wordt besproken wat er de komende jaren nog aan rasverbeteringen te verwachten is met betrekking tot zaken zoals opbrengstpotentie, bladgezondheid en vergelingsziektetolerantie. 

Uitgelicht: 3_Leijdekkers_Rassenaanbod 2024_SID2023

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant