Oorzaken geelverkleuring op een rij

Momenteel zien we veel verschillende kleuren geel in de suikerbieten. Naast vergeling door vergelingsziekte, is er ook vergeling te zien door nutriëntengebrek, bodemschimmels, aaltjes, rhizomanie, droogte en wantsen. Dit artikel geeft een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van gele bieten aan het einde van het seizoen.

Uitgelicht: Oorzaken geelverkleuring op een rij

Contactpersonen

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant