Fungiciden in het pillenzaad van suikerbieten

In het pillenzaad van suikerbieten kunnen diverse fungiciden worden toegevoegd. Voor komend teeltseizoen zijn de volgende fungiciden toegelaten:

Vibrance SB
Dit middel bevat drie fungiciden: sedaxane, fludioxonil en metalaxyl-m en heeft een goede werking tegen rhizoctonia, pythium en pleospora (phoma). Voor de teelt van suikerbieten op percelen met rhizoctonia is dit middel dus een aanvulling in de bescherming van de kiemplant. In de eerste periode tussen opkomst en het zes- tot achtbladstadium werkt de rhizoctoniaresistentie namelijk nog niet. Door het gebruik van Vibrance SB wordt dit gat opgevuld. Daarom wordt al het zaad van rhizoctoniaresistente rassen (en dus ook de drievoudige resistente rassen) aangeboden met Vibrance SB. Voor andere percelen waar dus voor andere rassen gekozen kan worden, is het gebruik van Vibrance SB optioneel. Dit zullen met name de lichte gronden in het Noordoosten en de kleihoudende gronden zijn. Op deze percelen kan men kritisch overwegen of extra bescherming tegen rhizoctonia, pythium en pleospora (phoma) nodig is. Zie ook het overzicht van de werking van fungiciden in tabel 1.

Tachigaren
Dit middel bevat hymexazool als werkzame stof. Dit fungicide is uiterst effectief tegen aphanomyces. Aphanomyces kan op alle grondsoorten voorkomen en zorgen voor plantwegval in de eerste weken na opkomst. Vandaar dat standaard al het suikerbietenpillenzaad met Tachigaren behandeld is. Zie ook tabel 1.

Tabel 1. Effectiviteit van fungiciden in het suikerbietenpillenzaad.

middel

aphanomyces

rhizoctonia

pythium

pleospora (phoma)

Vibrance SB

+++

+++

+++

Tachigaren

++++

+++

 

– = geen effectiviteit, +++ = goede effectiviteit, ++++ = zeer goede effectiviteit.

Bijlagen

Uitgelicht: Fungiciden in het pillenzaad

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant