Maatregelen rond nitraat op een rij

Sinds het verschijnen van het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, ruim twee jaar geleden, is er veel discussie geweest over stikstofuitstoot en nitraatuitspoeling. Inmiddels is het definitieve Actieprogramma in werking getreden en zijn de maatregelen merkbaar voor telers op zand- en lössgronden.

 

CM no 5 2023 DEF 12

Bijlagen

Uitgelicht: CM no 5 2023 DEF 12

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant