Terugkijken op ‘Dàg, Onkruid 2021’

We kijken terug op een geslaagde digitale versie van ‘Dàg, Onkruid 2021’. Onderdeel daarvan was het live webinar op 3 juni. Dit webinar is terug te kijken op www.onkruiddag.nl. In de studio van Agrio waren vijf tafelgasten uit de sector aanwezig met wie Janet Katerberg (Bureau Compas) in gesprek ging. Tijdens het webinar ‘Dàg, Onkruid’ lag de focus op onkruidbeheersing op de zandgronden in met name suikerbieten en cichorei. Maar er was ook aandacht voor andere teelten in het zuidoostelijk zandgebied. Het is duidelijk dat de onkruidbeheersing in de komende tien jaar flink gaat veranderen. Daar gingen de tafelgasten vanuit hun vakgebied/expertise op in:

  • Edwin Michiels – akkerbouwer, LTO bestuurder en lid van de raad van toezicht bij Cosun
  • Marleen Riemens – WUR | Open Teelten
  • Marc Kroonen – WUR | Open Teelten Vredepeel
  • Jan-Kees Boonman – IRS
  • Pieter Brooijmans – Cosun Beet Company

Het Webinar was de aftrap voor drie thema-video’s. Deze video’s zijn te bekijken via www.onkruiddag.nl. De thema’s zijn:

  • Volledig niet-chemische onkruidbestrijding
  • Nieuwe strategieën: combinatie van chemisch en niet-chemische maatregelen
  • Innovatieve technieken.

Naast de inbreng vanuit de kennisinstellingen zijn er per thema ook filmpjes te bekijken van deelnemende bedrijven, die hun producten en/of machines rondom onkruidbestrijding onder de aandacht willen brengen.

Daarnaast staan of komen op www.onkruiddag.nl diverse artikelen over onkruidbeheersing.

De organisatie van dit evenement was in handen van WUR | Open Teelten, IRS, Cosun Beet Company, Sensus en Agrio, in samenwerking met diverse partners.

Bekijk ook onderstaande drie video’s via www.onkruiddag.nl:

Contactpersonen

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting
Jan-Kees Boonman
Cichoreiteelt / oogsttechniek / innovatieve proefveldtechnieken / precisielandbouw
Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant