Berichten van Jan-Kees Boonman

5.4 Spuittechniek
8.2 Oogsttechniek
8.3 Oogst wat gegroeid is
9.1 Diagnostiek
Inzet van overlaadwagens voor transport van bieten in het veld
Groeiverlies versus rooiverliezen
IRS Jaarverslag 2019
Kader: Applicatie helpt om inzicht te krijgen in oogstverliezen
Tips voor een geslaagde bietenoogst
Rooi op het juiste moment voor minimale tarra en bietverliezen
IRS-Jaarverslag 2018
Kader: 4 nieuwe projectleiders