Geslaagde en informatieve praktijkdag suikerbieten  

De praktijkdag suikerbieten trok op 31 augustus 2023 veel bezoekers naar WUR-proefbedrijf Westmaas. De organisatoren WUR, IRS en Cosun Beet Company hebben zo’n 400 bezoekers mogen verwelkomen. Naast specifiek op de bieten gerichte onderwerpen, was er ook aandacht voor NKG, peilgestuurde drainage, veiligheid en actualiteiten van de BO Akkerbouw. Op de bedrijvenmarkt presenteerden ruim 40 standhouders zich aan het publiek. De fotoreportage hieronder geeft een indruk van deze geslaagde dag. 

De bedrijvenmarkt en het terrein waren geopend van 9 tot 18 uur. Na een kort openingswoord van Jan Willem van Roessel (IRS) begon de eerste  sessie met rondleidingen.


Op drie tijdstippen konden belangstellenden zich verzamelen bij één van de drie verzamelzuilen die het team van WUR Westmaas had neergezet op het plein. Vanaf daar werden ze meegenomen door een tijdbewaker/begeleider van de hoofdsponsor Cosun Beet Company.


Bezoekers die de bijeenkomst mee wilden laten tellen voor spuitlicentieverlenging voor het onderdeel ‘Teelt’ konden zich vooraf inschrijven bij de infobalie waar Koos van Splunter en Dennis Plessius van Helix Learning de aanmeldingen in ontvangst namen. Koos, bedankt voor het regelen van deze mogelijkheid!


In het bietenperceel van WUR-Proefbedrijf Westmaas lagen verschillende proeven waar de bezoekers in groepjes informatie kregen over diverse teeltonderwerpen.

 


Derk van Balen (WUR) presenteerde zijn ervaringen van 13 jaar met gereduceerde grondbewerking. In zijn proeven is de gemiddelde opbrengst met NKG vergelijkbaar met ploegen of spitten. Een voordeel van NKG kan de verminderde stuif- of slempgevoeligheid zijn, maar het onderwerken van groenbemesters kan lastig zijn.

 


Levine de Zinger (IRS) liet zien hoe tussenzaai van gerst in bieten de druk van luizen en vergelingsziekte kan beperken. Ook in buitenlandse proeven zijn hier goede resultaten mee geboekt. Het systeem wordt de komende jaren verder onderzocht. Meer informatie en de resultaten van afgelopen jaren kunt u
teruglezen in dit bericht.

 


Peter Lerink (H-WodKa) deelde zijn ervaringen met peilgestuurde drainage. In de driejarige pilot zijn nog niet alle vragen beantwoord. Zo bleek dat voor het bevochtigen van het zaaibed en de aardapelrug bij de knolzetting wellicht nog beregening nodig kan zijn.
 


André van Valen (IRS) presenteerde de resultaten van de stikstofproeven van het IRS. Uit deze proeven blijkt dat de formule 200- 1,7* N—min nog steeds een goede basis voor de stikstofgift is. Bij rijenbemesting kan volstaan worden met een 15% lagere stikstofgift. Een uitgebreide uitleg vindt u in
de teelthandleiding Stikstofbemesting.

 


In de stikstofproeven werden ook objecten met een spaakwielbemester aangelegd. De machine was ook op de bedrijvenmarkt te bekijken.

 


Bram Hanse (IRS) vertelde aan de hand van de poster ‘succescyclus beheersing bladschimmels’ wat er in het hele bouwplan gedaan kan worden om de bladschimmels onder controle te houden.

 
De rassenkeuze en de timing van de bespuitingen is volgens Bram Hanse (IRS) essentieel voor de beheersing van bladschimmels. Ook andere zaken zoals de perceelskeuze, bedrijfshygiëne en rotatie, beïnvloeden de bladschimmeldruk. In
hoofdstuk 10.4.7 van de teelthandleiding worden deze zaken uitgebreid toegelicht.

 

 
De resultaten van de rooichecks van Cosun Beet Company laten volgens Jan-Kees Boonman (IRS) zien dat de kopverliezen over het algemeen het laagst zijn bij het gebruik van ontbladeraars met poetserassen. Meer informatie over verschillende rooisystemen en het handvatten om zonder bietverlies te rooien is te vinden in
hoofdstuk 8.2 en 8.3 van de teelthandleiding.

 

 
Corné Lugtenburg (foto) en Timo Sprangers (WUR) bespraken de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve technieken voor onkruidbestrijding. Ze hielden een pleidooi voor een integrale aanpak van onkruidbestrijding om een beperking van de hoeveelheid herbiciden te bereiken.


Timo Sprangers (WUR) besprak onder andere een set van integrale beheersmaatregelen aan de hand van het Integrated Weed Management-schema. Meer hierover is ook te vinden in
de hand-out

 


Maurice Steinbusch (Cumela) had geregeld dat er een leerzame en interactieve presentatie over veiligheid en techniek werd verzorgd door Stigas. Hij benadrukte hoe belangrijk het onderwerp is voordat hij het woord gaf aan Peter Bredius.


Peter Bredius (Stigas) behandelde vele praktijkvoorbeelden met duidelijke foto’s van gevaarlijke en onveilige situaties, maar liet ook veilige voorbeelden zien. Regelmatig werden bepaalde zaken bevestigd door de aanwezige ondernemers.

Met de vroegbestelling voor de deur was er ook de nodige aandacht voor de rassen- en zaadsoortkeuze.

Daarvoor waren onder andere 12 demostroken van rassen gezaaid, waarbij de nadruk lag op de verschillende resistenties.
 


Martijn Leijdekkers (IRS) benadrukte het belang van het kiezen van een ras met de juiste resistentie(s). Oververzekeren is echter ook niet nodig, dit kan extra zaadkosten met zich meebrengen, maar ook een lagere opbrengst. De verschillende tabellen op de rassenlijst zijn niet vergelijkbaar en bijvoorbeeld rhizoctoniaresistenterassen scoren lager op financiële opbrengst dan standaard rhizomanieresistenterassen wanneer er geen druk is van rhizoctonia. Meer uitleg over de verschillende resistenties en een hulp bij de keuze van de juiste resistenties vindt u
in de teelthandleiding.

Geïnteresseerd geraakt of wilt u het nog eens teruglezen, tijdens de praktijkdag werd een hand-out uitgedeeld met daarin een samenvatting van de onderwerpen in de rondleidingen. Deze kunt u hier digitaal vinden: 

De papieren hand-out werd keurig verzorgd door:


De gratis friet van sponsor Aviko vond gretig aftrek.
 

Op het terrein waren naast twee proeven van Van Iperen en Corteva ook demoveldjes met rassen en een heel scala aan stands met machines.

 Ook op de bedrijvenmarkt in de loods waren de nodige bedrijven vertegenwoordigd. Al voor de opening wisten de bezoekers de stands al te vinden. 

 

 


Groeikracht Cosun en de Cosun-bedrijven (Cosun Beet Company, Sensus en Aviko) waren aanwezig met een grote stand.
Binnen was nog meer informatie te verkrijgen. Onder andere het IRS en BO Akkerbouw gaven hier uitleg over teelttechnische onderwerpen. 


Een goede onkruidbestrijding begint met het herkennen van de aanwezige onkruiden. Sjef van der Heijden (IRS) daagde telers uit om hun kennis van onkruidplanten te testen.


Daarnaast waarschuwde Sjef van der Heijden ook voor het gevaar van resistentie tegen herbiciden, zoals in dit geval raaigras.   


Linda Geenen-Frijters en Ellen van Oorschot (IRS) hadden bieten en blad verzameld met allerlei verschillende ziekten en aantastingen waarmee je in de bieten te maken kunt krijgen.
 

 

 


Evelien Drenth en Bert Waterink (BO Akkerbouw) gaven tips om Meloidogyne (wortelknobbelaaltjes) en de bietenvergelingsziekte te beheersen en gaven meer informatie over het certificeringsschema Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK). De mooie flyer is opgenomen in
de digitale versie van de hand-out.

Ondanks af en toe zeer donkere wolken ’s middags hielden we het de hele dag droog. We kijken terug op een mooie, geslaagde praktijkdag met voor de bezoekers hopelijk veel interessante informatie/inspiratie.   

Wij willen hierbij de hoofdsponsor, deelnemende bedrijven/organisaties en medewerkers aan deze dag bedanken:

Cosun Beet Company en IRS bedanken het team van WUR Westmaas voor hun vriendelijke en gastvrije ontvangst. Diverse bezoekers gaven complimenten voor de goed verzorgde en georganiseerde dag. 

Als laatste willen we alle bezoekers bedanken voor hun belangstelling, vragen en bezoek!  

Diverse andere organisaties hebben van deze praktijkdag ook reportages gemaakt: 

Uitgelicht: Handout-Praktijkdag Suikerbieten - Westmaas 2023 - compleet LR

Contactpersonen

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant