BO Akkerbouw: Vijf stappen voor herstel van de bodem

Voor het herstel van een nat perceel met oogstsporen is tijd nodig. Ontwatering is hierbij de eerste stap. Het is op een dergelijk perceel lastig om tot een goed zaaibed te komen. Dit is wel belangrijk, zeker op percelen waar fijnzadige gewasssen, zoals suikerbieten gezaaid moeten worden. In een bericht van BO Akkerbouw geven Janjo de Haan (WUR) en Coen ter Berg (zelfstandig adviseur) vijf tips om op de juiste manier met deze percelen om te gaan.

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant