Aanwezige onkruiden en groenbemesters opruimen voor de start van het nieuwe groeiseizoen

Na de winterperiode zijn vaak de nodige onkruiden en overlevende groenbemesters aanwezig. Zonder de juiste aanpak, is de kans groot dat deze vegetatie later in het gewas lastig te bestrijden is. Diverse maatregelen zijn mogelijk om de aanwezige onkruiden en groenbemesters te bestrijden.

Grondbewerking
Op de lichte gronden is het mogelijk om voor het zaaien te (eco)ploegen. Hierdoor wordt direct met een schoon perceel begonnen. Op gronden waar ploegen in het voorjaar niet mogelijk is en waar de aanwezige onkruiden nog relatief klein zijn, kan met een zaaibedcombinatie met brede ganzenvoetbeitels de onkruiden worden bestreden.

Bespuiting met glyfosaat
Om problemen bij de grondbewerking of tijdens de nieuwe teelt te voorkomen, is het advies om de onkruiden voor de zaaibedbereiding dood te spuiten met glyfosaat. Er zijn meerdere merken met andere gehalten glyfosaat op de markt. Tevens hebben deze merken weer verschillende etiketten met daarop andere gewassen. Lees dus voor aanvang van de bespuiting het etiket op de verpakking. Het beste effect van de bespuiting is te verwachten bij toepassing op droge onkruiden, bij bewolkt weer, een hoge luchtvochtigheid en temperaturen van meer dan 5°C (bij nachtvorst kans op verminderde opname).


Foto 1. Bladrammenas opruimen voor de zaaibedbereiding met glyfosaat.

Nawerking van glyfosaat vanuit afstervende onkruiden en groenbemester
Na de toepassing van glyfosaat op percelen met een grote hoeveelheid groeiende onkruiden en/of groenbemester is het van belang te weten dat glyfosaat kan worden opgenomen door daarna geplante of gezaaide gewassen. Dit vindt plaats vanuit de afstervende delen en praktisch niet via de grond.

Als de wortels van de jonge bietenplanten in aanraking komen met de afstervende delen van de onkruiden of groenbemester, dan kunnen deze bietenplanten glyfosaat opnemen en daarna wegvallen. In dit geval is het advies een interval van 2-3 weken aan te houden, alvorens bieten te zaaien, om de kans van opname te minimaliseren. De kans op opname van glyfosaat door suikerbieten is verder te verminderen door een kerende grondbewerking uit te voeren voor zaai.

Na de toepassing van glyfosaat op percelen met een geringe hoeveelheid groeiende onkruiden en/of groenbemester is de kans op opname van glyfosaat beperkt, zodat al na 1-7 dagen veilig kan worden ingezaaid.

Opnametijd glyfosaat bepaald werking op onkruiden
De opnametijd van glyfosaat is afhankelijk van het merk (zie etiket) en van het onkruid. De opnametijd voor een goede werking is voor zaadonkruiden ongeveer een dag, voor groenbemesters enkele dagen en voor wortelonkruiden (zoals kweekgras) ongeveer een week.

Specifiek advies voor Conviso Smart-systeem
Ook bij het Conviso Smart-systeem wordt geadviseerd om bij aanwezigheid van ontwikkeld onkruid in het voorjaar het perceel met glyfosaat te behandelen, om zodoende een schone start te hebben. Dit is vergelijkbaar met de standaardrassen.

Meer informatie
Lees meer over onkruidbeheersing in de Teelthandleiding: paragraaf 6.1 ‘Onkruiden’.

 

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant