Berichten van Willem Heijbroek

Teeltonderzoek 2002 Biologische suikerbietenteelt
Nematoden 2002 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensupensies van antagonisten
Nematoden 2002 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden
Wat kunnen bieten met resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie
Zaadonderzoek 2001 Beïnvloeding van kieming en opkomst
Nematoden 2001 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen
Nematoden 2001 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie
Nematoden 2001 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden
Teeltonderzoek 2001 Biologische suikerbietenteelt
Gele necrose; een nieuwe naam voor een onbekende ziekte
Nieuwe bodemziekte breidt zich uit
Veel ziekten en plagen zichtbaar in suikerbieten